E-Dergi Oku 
DUYAR POMPA
COPA

Viessmann Akademi

Viessmann Akademi

31 Temmuz 2019 | HABERLER
284. Sayı (Ağustos 2019)
2.635 kez okundu

Sektörün önde gelen firmalarından her ay birinin eğitim bölümlerini ziyaret ederek mercek altına aldığımız yazı dizimizin bu ayki durağı Viessmann Akademi oldu. Eğitim faaliyetlerini firma kültürünün bir parçası olarak gören ve Almanya’daki merkezi ile entegre bir şekilde sürdüren Viessmann Türkiye’nin, akademi departmanı ile ilgili bilgileri Teknik Müdür Ahmet Türkeri’den aldık.

Geniş teknik seminer ve eğitim programlarıyla partnerlerini destekleyen Viessmann’ın eğitim çalışmaları, uzun yıllardan bu yana firma kültürünün bir parçası olarak sürdürülüyor. Bugün global olarak Viessmann Akademi çatısı altında; Almanya/Allendorf’taki genel merkezde ve Berlin ile Fransa’daki fabrikalarında bulunan enformasyon merkezleri ve misafirhaneler ile tüm satış bürolarındaki eğitim ve uygulama salonları yer alıyor. Viessmann Akademi’de öncelikle ısıtma ve klima uygulama ve servis firmalarına, proje firmalarına, mimarlara ve teknik uzmanlara eğitimler veriliyor. Viessmann Türkiye de bu doğrultuda firma kültürünün gerektirdiği şekilde eğitimlere ağırlık veriyor. Yıllık olarak planlanan eğitim programı, Viessmann partnerleri için planlı ve sürekli bir gelişim imkânı sunuyor. Ayrıca üniversiteler, STK’lar, dernekler, teknik okullar ile de işbirlikleri yapılarak öğrencilere de bilgi ve deneyimlerin aktarımı sağlanıyor.

Viessmann Teknik Müdürü Ahmet Türkeri: “Eğitim Viessmann Kültürünün Bir Parçasıdır”

“Viessmann Akademi çok köklü bir geleneğe sahip. Eğitim her zaman Viessmann’ın ayrılmaz bir parçası oldu. Eğitim faaliyetlerinin yurtdışındaki oluşumu 1960’lı yıllara dayanıyor. Bu yıllarda Viessmann bu faaliyetlere ilk olarak, Almanya ve çevre ülkelerden partnerleri Allendorf’daki merkeze getirip, buradaki üretim olanaklarını ve teknolojiyi göstererek hem teorik hem de pratik eğitimler vererek başlıyor. Aynı zamanda da bu katılımcıları kendi misafirhanesinde konaklatarak da gün boyunca bir kaynaşma, bilgi paylaşımı ortamının oluşmasını sağlıyor. Partnerler ve Viessmann çalışanları bir nevi bilgi alışverişi ortamı yakalıyorlar. Viessmann bu konsepti o zamanlarda oluşturmaya başlamıştı. O yıllarda Allendorf’daki merkeze yakın Battenberg adındaki kasabada Akademi binası ve misafirhane kuruldu. Daha sonra 2007 yılında Allendorf’ta Infocenter ismi verilen bir enformasyon merkezi inşa edildi. Burası tamamen eğitime tahsis edilmiş 4 bin 400 metrekare kullanım alanına sahip bir bina. Her türlü toplantı alanları mevcut. Pratik eğitimlerin yapılabileceği, tüm ürünlerin çalışır durumda sergilendiği, her türlü işletme koşulu simülasyonlarının yapılabileceği alanlar var. Bunun dışında Viessmann ilkelerini, felsefesini tanıtacak muhtelif sergi alanları da mevcut”. 

“Biz de bu merkeze teknik geziler düzenliyoruz. Bunu Viessmann Türkiye kurulduğundan beri periyodik olarak belli bir takvim içerisinde yapıyoruz. Sadece Allendorf merkezde değil; Berlin’de de bir akademi binamız var. Yine Fransa’da benzer bir merkez var. Bu merkezler üretim yeri olarak da uzmanlar. Örneğin Allendorf’taki merkezimiz; duvar tipi cihaz üretimi, kontrol paneli, ısı pompası, brülör üretimi konusunda uzmanlaşmış bir üretim merkezi iken Berlin’deki merkezimiz orta ve büyük güçteki kazanlar konusunda uzman. Fransa’daki üretim yerimiz boyler, termal güneş enerjisi sistemleri konusunda uzman. Buradaki Akademiler de bu uzmanlık alanlarına göre konulara ağırlık veriyor”. 

“Viessmann Türkiye olarak, belli bir yıllık takvim içerisinde çalışanlarımızı, partnerlerimizi teknik gezi kapsamında buralara götürüyoruz. Hem oradaki üretim tesislerini, teknolojileri görüp bilgi sahibi oluyorlar hem de Viessmann’ın felsefesini tanıma imkânı buluyorlar. Örnek vermek gerekirse Viessmann’ın sürdürülebilirlik ile ilgili fabrikada yaptığı yatırımları, yani fabrikanın yenilenebilir enerjiye dayalı, enerji geri kazanımı sağlayan sistemler ile kendisini idame ettirdiği bir konsepti görüyorlar. Mesela birebir cihazların çalıştırıldığı kazan gösteri odaları var. Burada oluşan atık ısıyı sistem geri kazanıyor ve tesisin ısıtmasına katkı olarak kullanıyor. Bu felsefeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu, 2000’li yılların ortasında yürürlüğe konulan, Efficiency Plus adı verilen bir proje. Bu proje, enerji tüketimini minimize etmek, enerji ve mamul üretimini en verimli hale getirmek olarak özetlenebilir. Sonuç olarak Almanya’nın 2050 yılı için kendi ülkesinde koyduğu enerji tasarrufu ve emisyonları kısma hedefleri bulunuyor. Bunlara Viessmann Allendorf’taki merkezinde şimdiden ulaşmış durumda. Bu teknik geziler sadece fabrika gezisi değil; bu felsefeyi aşılama, bu gelişimleri de tanıtma faaliyetleridir. Burada Alman eğitmenler tarafından, gelen gruplara teorik ve pratik eğitimler veriliyor”. 

“Ayrıca Manisa’da 2013 yılında faaliyete geçen duvar tipi cihaz fabrikamız var. Manisa fabrikamız yeşil bina konseptine göre tasarlanıp inşa edildi ve ısıtma/soğutma ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılıyor. Isı pompası ve fotovoltaik gibi teknolojilerle donatılmış Manisa fabrikamız aynı zamanda üretim teknolojisi açısından da son sistem imkânlara sahip. Partnerlerimizi planlı teknik geziler kapsamında Manisa fabrikamıza da götürüyoruz”.

“Sürekli Güncellenen Eğitimlerimiz Herkese Açık”
“Türkiye’de her bölge müdürlüğümüzde eğitim salonlarımız var. Bizim bir eğitim takvimimiz bulunuyor. Bu eğitim takvimi kapsamında Viessmann Türkiye organizasyonu içerisindeki 10 bölge müdürlüğünde planlı eğitimlerimiz oluyor. Bu planlı eğitimler dışında bir eğitim talebi varsa, bunu da organize ediyoruz. Takvimimizdeki eğitimleri günün ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Şu an 2019’da tesisat tekniğinden duvar tipi cihazlara, yenilenebilir enerji sistemlerinden klima ve endüstriyel kazan sistemlerine kadar, 9 eğitim programımız var. Bunları tam günlük eğitimler şeklinde düzenliyoruz. Bu eğitimleri bayilerimize, alt bayilere, mekanik firmalara, projecilere, mimarlara, katılım sağlamak isteyen herkese bir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak veriyoruz. Bu eğitimleri alanında uzman arkadaşlarımız veriyor”. 

“Teknik servis eğitim programlarımız da oluyor. Burada da yetkili servis firmalarımıza bakım, onarım ve devreye almaya yönelik eğitimler veriyoruz. Teknik servis departmanımız bayilere yönelik montaj eğitimi veriyor. Kazan gösteri odalarımız mevcut ve bu sayede ürünler çalışır durumda pratik eğitimleri yapabiliyoruz. İstanbul dışında Ankara’da kazan gösteri odamız var. İstanbul/Merter’de Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü’müz var. Burada da pratik eğitimler için klimaya yönelik gösteri odamız bulunuyor”. 

“Eğitimde Viessmann İçerisinde İlk Üçteyiz”
“Bunlar dışında yine gelen talebe göre üniversitelerde ve meslek yüksek okullarında verdiğimiz eğitimler oluyor. MMO, TTMD vs. gibi dernek ve odalar, OSB’ler ile eğitimler düzenliyoruz. Geçen sene düzenlediğimiz 327 eğitim ve seminerimize toplam 5471 katılımcı katıldı. Bu konuda Viessmann içerisinde ilk üç ülke arasındayız”.

“Konu dağılımlarına baktığımızda ağırlık bireysel ısıtma ve tesisat tekniği eğitimlerinde. Bunu yenilenebilir enerji eğitimleri, orta güçte kazanlar izliyor. 2019’da bu rakamların daha da artacağını düşünüyoruz. Daha verimli ve teknolojik sistemlere yönelim olduğundan teknik eğitimlere talep artıyor. Eskiye göre bilinmesi gereken konular daha da fazla ve bu git gide artış gösteriyor. Yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yönetmelikler ortaya çıkıyor. Sistem tekniği çok önemli bir konu. Dijitalleşme konusu gündemde yükseliyor. ErP Yönetmeliği hayatımıza girdi. Bakış açısını sürekli genişletmek gerekiyor. Bu da eğitime olan talebi artırıyor”.

“Bizdeki akademi yapısı mevcut yapıya entegre bir sistem. Eğitimleri veren arkadaşlarımız da aynı zamanda ya ürün yöneticisi ya da proje mühendisi. Birebir kendi uzmanlık alanları var. Bu birikimlerini de eğitime taşıyorlar. Her zaman, bir konunun eğitimini verecekseniz mevcut yapı ile entegre olup süreçlerden haberdar olmanız, pazarda, ürün tarafında, serviste vs. ne oluyor birebir yaşıyor olmanız lazım. Eğitim faaliyetlerimizi başta Onur Sarıkaya, Ekim Utkan Gerek ve Aziz Meşe olmak üzere diğer branşlardan uzman çalışma arkadaşlarımızın da katkıları ile yürütüyoruz”. 

“Şirket içi eğitim de veriliyor. Kendi çalışanlarımızın teknik eğitimleri de önemli. En son olarak yönetmelikler ile ilgili konuları, kendi teknisyenlerimizin mesleki yeterlilik belgesi alması konusunu yakın dönemde gündeme getirdik. Aynı zamanda yetkili servislere de UGETAM ile birlikte bu organizasyonu yaptık. Şimdi de F-gaz yönetmeliği gündemde. Bu konuda faaliyet gösteren arkadaşlarımıza mesleki yeterlilik belgesini aldırdık. Ayrıca uzman firmaların desteği ile çalışanlarımız ve partnerlerimiz için kişisel gelişim eğitimleri de düzenliyoruz”.
“Eğitim Kurumları ile İlgili Faaliyetlerimizi Geliştirmeyi Hedefliyoruz ”

Genel anlamda üniversiteler başta olmak üzere, meslek yüksekokulları, meslek liseleri gibi eğitim kurumları ile olan seminer ve eğitim faaliyetlerimizi daha da genişletmek istiyoruz. Bizim gibi firmalara bilgiyi aktarma konusunda büyük bir talep olduğunu düşünüyoruz. Yarın öbür gün bu öğrenciler sektöre geçecekler ve sektörde paydaşlarımız olacaklar. Bu yüzden bu işe önem veriyoruz”. 

“Sektörde teknolojik gelişime ayak uydurmak çok önemli. Hepimiz okuldan edindiğimiz bilgiler ile kalsaydık, bu bilgiler birkaç yıl içerisinde güncelliğini yitirecekti. Dolayısıyla biz sadece ürün eğitimi değil; sistem eğitimi, teknoloji eğitimi, tesisat tekniği eğitimi de veriyoruz. Sadece ürünü anlatmıyoruz. Ürünün monte edileceği tesisattaki durumun nasıl olması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında da bilgiler veriyoruz. Hem ürün hem tesisat teknolojileri hem de yönetmelikler sürekli değişim içerisinde. Burada kendini güncelleyemeyen, doğal olarak geri kalacak. 10 sene önce bildiklerimiz ile bugün faaliyet gösteremeyiz. Biz de bu konuda partnerlerimizi desteklemeye çalışıyoruz”. 


 


İlginizi çekebilir...

Systemair HSK'dan Sektöre Özel Webinarlar

Systemair HSK, bu dönemde hem iç hava kalitesi konusunda paydaşlarını bilgilendirmek hem de iş ortaklarının öncelik verdiği önemli konulara dikkat çek...
1 Temmuz 2020

SOSİAD'ın Soğuk Zincir Konulu Webinarı Yoğun İlgi Gördü

'Yaşam için Soğuk Zincir', SOSİAD'ın bu yılki 26 Haziran Dünya Soğutma Günü etkinliği olarak gerçekleşen web seminerinde ele alındı....
1 Temmuz 2020

Turgay Karakuş, A Para TV'de İhracatın Yıldızları Programının Konuğu Oldu

Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği (SOSİAD) Başkanı Turgay Karakuş, 26 Haziran Dünya Soğutma Günü'nde A Para TV'de yayımlanan İhracatın Yıldı...
30 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.