E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

YAZI KOŞULLARI

Haberinizi, yorumunuzu, teknik makalenizi yaziisleri@b2bmedya.com adresine gönderebilirsiniz.

Haber

 • Gönderilen haber içeriği, her durumda yazı işlerimiz tarafından redakte edilir. 
 • Gönderilen haber, üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak tartışmalara yol açmamalıdır. 
 • Gönderilen haberde en az bir fotoğraf yüksek çözünürlüklü (304 dpi) olarak yer almalıdır. 
 • Gönderilen haber, redaksiyondan sonra, yayından önce kaynağa gönderilmeyecektir. 

Görüş, Yorum

 • Gönderilen görüş/yorum yazıları yazı işlerimiz tarafından değerlendirilir.
 • Gönderilen yazı, bir başka yayın organına da gönderilmemiş olmalıdır.

Ürün Tanıtımı

 • Gönderilen ürün tanıtımları yazı işlerimiz tarafından değerlendirilir. 
 • Gönderilen ürün tanıtımında üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak, ürün/marka kıyaslamaları gibi tartışmalara yol açacak içerik yer alamaz. 
 • Gönderilen ürün tanıtımı, her durumda yazı işlerimiz tarafından redakte edilir. 
 • Gönderilen ürün tanıtımında en az bir fotoğraf yüksek çözünürlüklü (304 dpi) olarak yer almalıdır. 
 • Gönderilen ürün tanıtımı, redaksiyondan sonra, yayından önce kaynağa gönderilmeyecektir. 

Bilimsel ve Teknik Makale

 • Gönderilecek "Bilimsel", "Teknik" yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. 
 • Gönderilen makalenin yukarıda belirtilen türlerden hangisine gireceği yazarı tarafından belirtilmelidir. Ancak, danışmanımızın yazı türünü değiştirme hakkı saklıdır. 
 • Gönderilen makale danışmanlarımız onayladıktan sonra yayımlanır. 
 • Makalenin başlığı, yazar adları, çalıştıkları kurum ve elektronik posta adresleri yazının başında yer almalıdır. 
 • Makalenin başlığını, 100'er kelimeyi geçmeyecek "Türkçe Özet" ve "İngilizce Abstract" bölümleri, italik fontla yazılmış şekilde izlemelidir. 
 • Özet'ten sonra en az üç, en fazla beş adet Anahtar Kelime; Abstract'tan sonra ise aynı sayıda "Keywords" eklenmelidir. 
 • Bilimsel ve Teknik makalelerde, mutlaka Giriş ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır. 
 • Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar, metin içerisinde geçiş sırasına göre "Kaynaklar" başlığı altında verilmelidir. 
 • Yazı içinde kaynağa değinme [1] şeklinde olmalıdır. 
 • Ana başlıklar bold ve büyük harfle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. 
 • Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar; tabloların üzerinde, şekillerin ise altlarında yer almalıdır. 
 • Yazıların tamamında SI birim sistemi kullanılmalıdır. 
 • Ondalık kesirler nokta ile (10.3 gibi), basamaklar ise virgülle (100,000 gibi) gösterilmelidir.
 • Denklemler numaralandırılmalı ve (1) şeklinde satırın sağ tarafında gösterilmelidir. 
 • Yazıların sonunda yazarların kısa birer özgeçmişleri olmalıdır. 

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.