E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

İklimlendirme Sektörünün Vakfı: ISKAV

İklimlendirme Sektörünün Vakfı: ISKAV

14 Ocak 2019 Pazartesi | KONUK YAZAR
277. Sayı (Ocak 2019)
796 kez okundu

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet 

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), iklimlendirme sektörünün vakfedenlerince 1997 yılında kuruldu. ISKAV, sektörümüzün tüm bileşenlerinin ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak, yayın hazırlama, eğitim ve sertifikasyon programları oluşturma, üniversitelerde sektöre yönelik eğitim programlarının açılmasını sağlama, öğrencilere burs verme konularında pek çok çalışma yürüttü ve bu çalışmalarını sürdürüyor.

ISK SODEX fuarının organizasyonunda ilgili derneklerle koordinasyonunun ISKAV tarafından yapılmasıyla sektör fuarımızın sürdürülebilir ve yekpare bir yapıda olması sağlanıyor. Bu sayede ISK SODEX fuarı bir bütünlük içerisinde her iki yılda bir güçlenerek düzenlenmekte ve böylece HVAC-R sektöründe Avrupa’daki üçüncü büyük fuar haline gelmiştir.

ISKAV, sektörümüzün en büyük ihtiyaçlarından birisi olan Test, Ayar ve Dengeleme (TAD) işlerinin yapılma sürecini, sektör derneklerinin kendisine verdiği görev gereğince başlattı. Bu konuda, öncü projelerdeki uygulamaların yapılmasını organize etti. Projelerde kullanılacak TAD şartnamesini oluşturdu, TAD işlerini yapacak mühendislerin eğitim programını hazırladı, teorik ve laboratuvar eğitimlerini verdi. Sınavların bağımsız bir şekilde yapılmasını ve değerlendirilmesini sağladı, sertifika verilme, takip ve yenileme süreçlerini sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirdi. Teknisyenlere yönelik olarak da TAD sertifika programı hazırlandı ve 2019 yılından itibaren uygulanmasına başlanacak. ISKAV sertifikalı mühendisler ve firmalar tarafından yapılan TAD işleriyle, projelerde tasarımın, ürünün ve uygulamanın doğruluğunun ölçümlerle kontrolü sağlanıyor ve tüm disiplinlerin en büyük şikâyeti olan haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sunuluyor. Sistemlerin, tasarım kriterlerine uygun şekilde ayarlanması ve dengelenmesi durumunda, enerji verimliliği artıyor, çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor.

İklimlendirme sektörünün önemli ihtiyaçlarından birisi de yetişmiş iş gücüdür. Özellikle mavi yakalı yetişmiş iş gücünde sıkıntı yaşanıyor. Sektörün bu ihtiyacının giderilmesi için ISKAV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurumuyla işbirliğine giderek, sektör derneklerinin katkısıyla, iklimlendirme okulunun kurulmasını sağladı. Üçüncü dönem mezunlarını verecek olan İSMEK İklimlendirme Okulu gelecekte de önemli bir hizmeti yerine getirmeye devam edecek.

İklimlendirme sektörünün bir bütün olarak gelişmesi ve geleceğe hazırlanması için sektör firmalarının ve kurumlarının dijitalleşme sürecini en iyi şekilde yürütmesi gerekiyor. Dijitalleşmede harekete geçemeyen veya geç kalan kuruluş ve kurumlar varlıklarını sürdürmekte zorlanacaklar.

Sektörümüzün dijitalleşme sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan, BIM (Building Information Modelling) platformu dünyadaki gelişimine uygun olarak ülkemizde de kurulmalı. BIM konusu, mimari tasarımdan başlayarak tüm tasarım süreçlerinde, uygulama safhasında ve işletmede bilginin ortaklaştırılmasını ve akıllı elemanların yerleştirildiği projelerde bilgiye hızlı ve doğru ulaşımı sağlamaktadır. Bugünden başlayarak önümüzdeki dönemlerde yatırımlar BIM platformu üzerinden yürütülecek. BIM konusunda yetişmiş insan kaynağı oluşması için tüm iklimlendirme sektörüne hizmet edecek bir eğitim merkezi, akıllı elemanların dijital ortam için hazırlanmasını sağlayacak bir atölye ve hazırlanan bu akıllı elemanların yer alacağı bir kütüphanenin oluşturulması gerekiyor. Bu dijital kütüphane on-line olarak dünyadaki diğer noktalarla irtibatlandırılarak, sektörümüzün yeni pazarlara açılması sağlanacak ve bilgiye dayalı rekabet gücü artacak. Planlanan tüm bu çalışmalar, sektörümüzün verdiği görev bilinciyle ISKAV tarafından planlanacak, uygulanacak ve sürdürülecek. Büyük bir yatırım, bilgi ve emek gerektiren dijitalleşme sürecinde ISKAV tüm sektörün desteğini yanında hissediyor.

1997’den bugüne kadar yaptığı çalışmaları geliştirerek devam ettirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için ISKAV’ın sürekli bir desteğe ihtiyacı var. Vakıfların, toplum yararına hizmetlerini sunabilmesi için gerekli olan emek ve altyapı için mali kaynaklar gerekiyor. Bu mali kaynaklardan en önemlisi bağışlardır. Sektörümüzde çalışan, faaliyet gösteren her bir kişi, kuruluş ve kurum, “Sektörün Vakfı”na destek olmalıdır.

Sivil toplum örgütlerimize ne kadar katkıda bulunabilirsek, geleceğe o kadar güvenli bakarız.


 


İlginizi çekebilir...

Mekanik Tesisatın Kalitesi, Yaşamın ve Üretimin Kalitesidir

Uzun bir süredir derneğimizin özdeyişi olan bu cümle, aslında sıradan söylenmiş bir şey değil; mekanik tesisat dünyasında son kırk yıldır yaşananların...
3 Temmuz 2019 Çarşamba

"İklimlendirme Sektörünün Yıldızı Parlıyor"

İSKİD, kurulduğu 1992 yılından bu yana iklimlendirme sektöründeki firmaları bir araya getirip sektörün ortak sorunlarına ve ihtiyaçlarına birlik içeri...
24 Mayıs 2019 Cuma

Bilinmeyen Yönleri ile Tesis Yönetim Sektörü & TFMRA

Levent Alatlı Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Başkanı...
13 Mayıs 2019 Pazartesi

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.