E-Dergi Oku 
DUYAR POMPA
COPA

Teknoloji Transfer Ofisleri

Teknoloji Transfer Ofisleri

18 Aralık 2012 | KONUK YAZAR
203. Sayı (kasım 2012)
6.238 kez okundu

Rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi için bilgiye, ileri düzeyde mühendislik yetenek ve kapasitesine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, üniversitelerimizde üretilen bilginin ülkemiz sanayisi tarafından kullanılması için Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) kurulması Yüksek Öğretim Kurumune tarafından üniversitelere tebliğ edilmiş, TÜBİTAK tarafından da bu ofislerin oluşturulması için fon: 1513 TTO Destekleme Programı sağlanmıştır.

Günümüzde firmalar arası her türlü ticari anlaşmayı kapsayan ve know-how transferi ile eşanlamlı olarak kullanılan teknoloji transferi, konu üniversiteler olduğunda farklı bir hizmeti tarif etmektedir. Üniversitelerde Teknoloji Transferi, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünüdür. Bu süreç temelde şu aşamalardan oluşur.

• Buluşun/yenilikçi ürünün tespiti ve değerlendirilmesi,

• Buluşun/ürünün koruma altına alınması,

• Buluş sahibi ile ticarileşme planı yapılması,

• Ticarileşme: Spin off firma, lisanslama, tümüyle devir,

• Gelir Paylaşım: Üniversite, buluş sahibi, aracı kurumları.

Teknoloji Transfer Ofislerinin Amaçları:

•Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının, ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması,

• Akademik Bilginin, sadece “bilimsel yayın” ile kısıtlı kalmaması, “ticari değer” kazanması

• Ortaya çıkan “ticari değer”in endüstriye sunulması ile ortaya çıkan ticari kazanç ile üniversiteye araştırmaların devamı için kaynak sağlanması,

• Akademisyenlerin, ortaya çıkardıkları ürün sayesinde hak ettikleri finansal tatmine ulaşmaları,

• Akademisyenlerimizden isteyenlerin, “spin-off”lar kurarak birer girişimci olmaları,

• Sanayinin, ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmaları yurtdışından değil kendi üniversitelerimiz aracılığı ile karşılaması,

• Fikri Mülkiyet Haklarının korunması için destekler sayesinde patent sayısın artması ve buluş İfşa vakalarının azaltılması,

• Başarılı bir Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde mezunların akademisyen olmayı tercih etmelerinin teşvik edilmesi,

• Beyin göçünün geri çevrilmesi olarak özetlenebilir.

Başarılı bir TTO oluşumu için aşağıdaki kavramlar üzerinde durulmalıdır:

• Arayüz fonksiyonu: TTO’lar üniversite-sanayi işbirliği için iki taraf arasında köprü vazifesi üstlenen birimlerdir. TTO, bir araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır.

• İletişim: TTO’ların üstlendiği görevler dikkate alındığında, yapılan işin büyük oranda iletişim kavramı üzerine oturduğu görülür. İyi bir iletişim için gerekli olan empati, aynı dili konuşmak ve dinlemek gibi kavramların hepsi arayüz vazifesi üstlenen TTO’lar için önemli yeteneklerdendir. İletişim, sadece projelerin oluşumunda değil, yürütülmesi ve başarı ile sonuçlandırılmasında  da  gereklidir. TTO’lar her iki tarafın da rahat iletişim kurabileceği bir yapıda çalışmalıdır.

• Proaktif Hareket: Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği alışkanlığının istenilen düzeyde olmaması, işbirliği talebinin zayıf olması sonucunu doğurmaktadır. Başarılı TTO için iş bekleyen değil, işi takip eden bir yapı oluşturulmalı, iş dünyası ile yakın ilişkiler içinde çalışılmalı ve projeleri oluşturmak için fırsat kollayan bir tavır takınmalıdır.

• Koordinasyon: Başarılı bir bilgi aktarımı için (teknoloji transferi) bilginin alıcı tarafından içselleştirilmesi çok önemlidir. Bu faktörün yanında akademik ve iş hayatının farklı önceliklerinin ve bakış açılarının olması nedeniyle yürütülen projelerin takip ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır. Sadece tarafların bir araya getirildiği, ancak koordinasyonun sağlanmadığı durumlarda başarısız projelerin ortaya çıkması ve tarafların birbirlerinden daha da uzaklaşması sonucu görülebilir.

• Sonuç Odaklı Faaliyetler: Akademik dünyada bir çıktı sayılan (örneğin makale, duyuru, bilgilendirme) birçok eylem, TTO’lar için amaç değil araçtır. Bu nedenle bu tür faaliyetler gerekli ancak yeterli değildir.

Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile üniversiteler ve sanayinin lisanslanmış ürünler oluşturmaları, böylece hem ekonomiye, hem de ulusal işgücüne olumlu katkılar sağlamaları ümidiyle…


 


İlginizi çekebilir...

Soğutma, Pandemi Döneminde Her Zamankinden Fazla Yaşamın Hizmetinde

Türkiye'de soğutma sektörünü temsil eden SOSİAD ve dünya genelindeki diğer soğutma sektörü meslek örgütleri, soğutmanın sürdürülebilir bir dünya i...
4 Haziran 2020

"Yeni Ödüllere İmza Atacağımız Güzel Projeler Gerçekleştireceğimizden Hiç Şüphemiz Yok"

Zorluklarla geçen bir yılda dahi, emekle çalışan ekibimiz ve bizi yükseğe taşıyan müşterilerimizle bu başarıları elde ettiğimizi biliyoruz....
4 Mayıs 2020

'Önceliğimiz Üyelerimizin Sıkıntısız Bir Şekilde Önümüzdeki 2-3 Ayı Atlatabilmesidir'

Tabi ki 2020 yılı Türkiye ve dünya açısından çok olumlu bir şekilde başlamadı....
4 Mayıs 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.