E-Dergi Oku 
DUYAR POMPA
COPA

Şirket Çalışanlarının Girişimci Olması

Şirket Çalışanlarının Girişimci Olması

5 Haziran 2012 | KONUK YAZAR
197. Sayı (MAYIS 2012)
3.904 kez okundu

Şirketlerde çalışıp aynı zamanda fikir üreten, yaratıcı kişiler de ‘girişimci’dir. Girişimci sadece  bireysel girişimci olarak görülmemelidir. PERSPEKTİFŞirketlerde sürekli fikir üreten kişilerin de bireysel girişimciler gibi karar verme yetki ve sorumluluğunun olması gerekir. Birçok kurumda iç girişimcilik için ayrı bir departman kurma hazırlıkları yapılıyor.
 
Bireysel girişimci, kendi sorumluluğunda risk alır, batar, melek yatırımcı bulur, devlet desteklerinden yararlanır, kredi alabilir. Hesap vereceği kişi yine kendisidir. Şirketlerdeki girişimciler küçük, orta veya büyük işletmelerde girişimci uygulamalar ortaya koyar ve kurumda varolan organizasyonların vizyonunu değiştirebilir. Bu kişiler kuruluşun karşılaştığı veya karşılaşacağı zorluklara yaratıcı, yeni çözümler getirir, mevcut veya yeni ürünleri zenginleştirerek geliştirir, pazarları, yönetim tekniklerini, kuruluşun işlevlerini yerine getirmede ve stratejilerde, örgütlenmelerde hızla değişen rekabet dünyasında rakiplerle baş edebilmek için kuruluşuna yararlı yenilikler getirir.Şirketleri en üstün yerlere taşıyan bu girişimciler, sonuç odaklı liderlik anlayışlarıyla, stratejik bakış açılarıyla, yenilikçiliğe açıklıklarıyla dikkat çekerler. Ayrıca başarma arzusu yüksek, sorumluluk alan, insiyatif kullanan, hırslı, bütçeyi yönetebilen, büyük resmi gören, işadamı kafası olan, heyecanlı, motivasyonu ve başarma arzusu yüksek kişilerdir.
 
Bireysel girişimcilikteki heyecan genelde şirket içi girişimcilikte pek görülmez. Çoğunluklada araştırma geliştirme, Ar-Ge, departmanında çalışanların yaptıkları yeniliklerde, buluşlarda yeterince heyecanlanmaları arzu edilir ki, gerçekleştirilen ürünler, yeni teknolojiler alıcı bulsun. Şirketlerdeki girişimciler fikirden alıcıya ulaşıncaya kadar tüm süreçlerle ilgilendiklerinde başarıya ulaşılabilir. Bu kişiler yetkilendirilmiş, bütçeleri olan küçük patronlar olurlarsa ve de sistem bu şekilde kurulursa şirkette büyük kazançlar sağlanabilir.
 
Kuşkusuz her kurumda girişimci olabilecek birçok kişi var. Ancak bu kişilerin heyecan duymamalarının, böyle bir işe girmemelerinin çeşitli nedenleri var. Bunlardan bazıları; üst yönetim veya hissedarların girişimciliğin kuruma getirisini  yeterince algılayamayarak, çalışanlarını bu konularda teşvik etmemeleri, çalışanların risk almayı istememeleri, ek ücret alamayacaksa nasıl olsa kazancım var neden başka bir işle uğraşayım demeleri, kurumlarını yeterince sahiplenmemeleri, aidiyet duygusunun o kurumda yaratılmamış olmaması, özveri, yaptıklarından gurur duyma gibi değerlerin toplumda kaybolması olarak sayılabilir.
 
Şirketlerde ortam uygun ise, özel testlerle veya fırsatlar yaratılarak girişimcileri ortaya çıkarmak mümkündür. Bu kişilere bütçe tahsis edilerek sorumluluk vererek, kendilerinden yeni fikirler beklendiği ifade edilir. Hem yöneticilerin hem de çalışanların istekli olması önemlidir. Yönetim yeniliklere açık değilse, çalışanlar fikir üretse dahi uygulaması görülmez. Hatta bazı iş yerlerinde bu tür girişimcilerin işleriyle ilgilenmediği görüşü oluşabilir, ileriye gitmeleri halinde işlerinden kovulabilirler.
 
Şirketlerde çalışanların girimci olmasının özendirilmesi, teşvik edilmesi için; yeni fikirler desteklenmeli, hatalara karşı cesaretlendirilmeli, öncelikli fırsat değerlendirilmesi yapılmalı, kurumun kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalı, ekip çalışması yaklaşımı desteklenmeli, ödüllendirme sistemi olmalı, sponsor desteği olmalı, tüm girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmeli, sorumluluk ve yetki verilmeli, kişilerin düşünmeleri, bir arada olmaları için sosyal faaliyetler düzenlenmelidir.
 
Şirketler için yukarda sözü edilen durumlar, üniversiteler için de geçerlidir. Üniversitelerin geleneklerine bağlı kalarak, değişmesi ve gelişmesi gerekir. Yeni kurulan üniversitelerin ise bu anlayışta yapılanması uygundur. Üniversitelerde de girişimci ruha sahip, yeni fikirler oluşturacak ve bunları uygulayacak akademisyenler vardır. Önemli olan onlara sahip çıkıp, önlerini açarak başarılı olmalarının ve kurumun sürekli gelişiminin ve ilerlemesinin sağlanmasıdır.
 
Şirketlerde ve üniversitelerde çalışan girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi dileğiyle…
 
IMZA

 


İlginizi çekebilir...

Soğutma, Pandemi Döneminde Her Zamankinden Fazla Yaşamın Hizmetinde

Türkiye'de soğutma sektörünü temsil eden SOSİAD ve dünya genelindeki diğer soğutma sektörü meslek örgütleri, soğutmanın sürdürülebilir bir dünya i...
4 Haziran 2020

"Yeni Ödüllere İmza Atacağımız Güzel Projeler Gerçekleştireceğimizden Hiç Şüphemiz Yok"

Zorluklarla geçen bir yılda dahi, emekle çalışan ekibimiz ve bizi yükseğe taşıyan müşterilerimizle bu başarıları elde ettiğimizi biliyoruz....
4 Mayıs 2020

'Önceliğimiz Üyelerimizin Sıkıntısız Bir Şekilde Önümüzdeki 2-3 Ayı Atlatabilmesidir'

Tabi ki 2020 yılı Türkiye ve dünya açısından çok olumlu bir şekilde başlamadı....
4 Mayıs 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.