E-Dergi Oku 
DUYAR POMPA
COPA

Küresel Eğitim Fonları, İKG-SOP: İnsan Kaynağına Yatırım

Küresel Eğitim Fonları, İKG-SOP: İnsan Kaynağına Yatırım

24 Ekim 2016 | KONUK YAZAR
6.204 kez okundu

Dünya üzerinde milyonlarca çocuk okula gidemiyor veya okula gitse bile yetersiz öğretmenlerle, altyapı şartlarıyla (özellikle yetersiz bilgisayar donanımı) ve kalabalık sınıflarda eğitim görüyorlar.

Küresel Eğitim Finansmanı Uluslararası Komisyonu’nun ve UNESCO’nun raporlarına göre ilk ve orta öğretime destek için yapılan yıllık küresel kalkınma yardımlarının 4 milyar dolardan 40 milyar dolara yükselmesi gerektiği belirtiliyor. Bu durumda fakir ülkeler, ilk ve orta öğretimi verebilecek seviyeye gelebilecek.

Bilindiği üzere, yetersiz eğitim trajik sonuçlar doğuruyor. Çocuklar okulu erkenden bırakıyor, genellikle bu çocuklar çetelere, uyuşturucu kartellerine hatta cihatçılara katılıyor. Kızlar evleniyor ve küçük yaşlarda çocuk sahibi oluyor, doğurganlık oranı artarak kısır döngü yaratılıyor.

İstihdam ve Eğitim ikiz kardeş gibidir. Kaliteli istihdam, kaliteli eğitimle sağlanır. Eğitime ulaşmada zorluk yaşayan grupların ve bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, yaratıcı eğitimin teşviki, hayat boyu öğrenme kanallarıyla eğitimin hayatın her alanına ve her dönemine yayılması ulaşılacak hedef olmalıdır.

IPA, Avrupa Birliği’nin 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağladığı tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı programın adı. IPA’nın hedefi, AB‘nin Batı Balkanlar’a ve Türkiye’ye daha verimli kaynak aktarımını sağlamak. IPA I. aşamasında, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) öncelik alanları, “istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme” olarak belirlendi. Bu aşamada Türkiye’ye 4.8 milyar Euro kaynak aktarıldı. IPA’nın II. dönemi ise Nisan 2016’da imzalanan Finansman Anlaşması ile başladı. Sektörel bir yaklaşımı benimseyen IPA  II, daha kapsamlı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. İlk dönemde bileşen yaklaşımı vardı; IPA II’de bunun yerini sektörel yaklaşım aldı. Yani bileşenlere teker teker bakma yerine, daha bütünlükçü bir yaklaşım söz konusu. Sektörel yaklaşım, o sektöre ait politikalar üretirken, alt sektörlerin tümünü birbirleriyle etkileşim içinde ele almayı gerektiriyor. Ardından da söz konusu sektörün diğer sektörlerle uyumunu gözetmek gerekiyor. “Eğitim, İstihdam, Sosyal Politika’’ sektöründe, her üç alt alanı beraberce düşünmek, etkinlikleri ona göre tasarlamak gerekiyor. İKG OP yerine, İKG Sektörel Operasyonel Programı-İKG SOP daha geniş faaliyet alanına kavuşacak. Böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak.

IPA çerçevesinde sağlanan mali ve teknik destek, aday ülkelerin kurumsal kapasitesini artırmayı, dolayısıyla katılım sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini, bütünleşmenin aşağıdan yukarıya doğru gelişmesini amaçlıyor. IPA sadece kamu kurumlarının değil, sivil toplum örgütlerinin de bu bütünleşme sürecine etkin bir şekilde katılmasını, böylece AB sürecinin toplumsal bir desteğe kavuşmasını da destekliyor.

2008 yılından bu yana İKG OP çerçevesinde yaklaşık 480 milyon Euro’luk fon ile 500’ün üstünde proje desteklendi. Bu projelerde gençlerin istihdam imkanları artırıldı, mesleki eğitim kalitesi geliştirildi, kayıtlı istihdam teşvik edildi, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımı ve toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunuldu. Bu projeler bir yandan orta ve uzun vadeli olumlu dönüşümlere zemin hazırlarken, bir yandan da binlerce kişinin hayat kalitesinin geliştirilmesine imkan sağladı. Pek çok projede farklı yapılar, örneğin yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kapasitelerini birbirine ekledi. İletişim ve etkileşim kanalları oluşturuldu. Özellikle STK’lar için kamu oteritesi ile işbirliği yolları, böylece politikaları etkileyebilme kanalları güçlendi.

21.yüzyılın, genç insanlara düzgün bir eğitim verebilen ve küresel ekonomiye üretken bir şekilde katkı sağlayabilen, barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan ülkelerin yılı olacağı bilincinin yerleşmesi ve küresel eğitim fonlarının arttırılması ümidiyle ...


 


İlginizi çekebilir...

Soğutma, Pandemi Döneminde Her Zamankinden Fazla Yaşamın Hizmetinde

Türkiye'de soğutma sektörünü temsil eden SOSİAD ve dünya genelindeki diğer soğutma sektörü meslek örgütleri, soğutmanın sürdürülebilir bir dünya i...
4 Haziran 2020

"Yeni Ödüllere İmza Atacağımız Güzel Projeler Gerçekleştireceğimizden Hiç Şüphemiz Yok"

Zorluklarla geçen bir yılda dahi, emekle çalışan ekibimiz ve bizi yükseğe taşıyan müşterilerimizle bu başarıları elde ettiğimizi biliyoruz....
4 Mayıs 2020

'Önceliğimiz Üyelerimizin Sıkıntısız Bir Şekilde Önümüzdeki 2-3 Ayı Atlatabilmesidir'

Tabi ki 2020 yılı Türkiye ve dünya açısından çok olumlu bir şekilde başlamadı....
4 Mayıs 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.