E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Klima ve Soğutma Sektörü Yurt İçi Satışları Son Yıllarda Nasıl Gelişti?

Klima ve Soğutma Sektörü Yurt İçi Satışları Son Yıllarda Nasıl Gelişti?

3 Temmuz 2019 Çarşamba | GÜNCEL YORUM
283. Sayı (Temmuz 2019)
1.279 kez okundu

İSKİD - Isıtma, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği’nin yıllık istatistik çalışması her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılarak yayınlandı. İSKİD’in üyeleri tarafından hazırlanarak kapalı zarf içinde verilen; klima ve soğutma sektöründe imal edilen, ithal edilen, ihraç edilen ve yurt içinde satışı yapılan ürünler bazında toplanarak belirlenen bu envanter çalışması sektörümüze çok önemli bilgiler vererek, gelecek yıllara yönelik yapılacak planlama çalışmalarında da yardımcı olmakta. Bu istatistik çalışmasında her zamanki gibi klima ve soğutma sektöründe kullanılan pek çok ürün hakkında imalat, ithalat miktarları “giriş” başlığı altında; iç satış ve ihracat miktarları ise “çıkış” başlığı altında sunulmakta.

2018 yılına ait yıllık istatistik verilerini oluşturan envanter bilgileri, bu yıl İSKİD üyesi toplam 110 şirket içinden 67’sinin, geçtiğimiz yıl ise 69’unun verdiği bilgilerle oluştu. Bu şirketlerin hangileri olduğu incelendiğinde ise 2017 yılı envanterine katılıp da 2018 yılı envanterine katılmayan 20 şirket olduğu, yeni şirketin miktarının ise 18 olduğu dikkat çekiyor.

Bu çalışmaya sürekli katılan kurucu üye şirketlerinin zaten klima ve soğutma sektörünün çok önemli üretim-satış-pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketler olmaları nedeniyle bu istatistik çalışmasının miktarsal değerlerinin çok önemli bir kısmını oluşturmakta oldukları, dolayısıyla da sonradan bu çalışmaya katılıp, daha sonra katılmayanların sonuç değerlerine etkisinin fazla olmadığı, İSKİD’in yetkilileri tarafından belirtilmekte.

Biz ise daha önce verilen istatistik verilerdeki değerleri de kullanarak son 11 yılın sadece yurt içi satış olarak belirtilen miktarları üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulunduk ve dergimizin bu sayısında ayrıntılı tablolar ve inceleme sonuçları şeklinde yayınladık.

2007 - 2018 yılları arasındaki son 11 yıla ait bu çalışmadan göze çarpan bazı önemli sonuçları şöyle sıralayabiliriz;

1. 2008 ve 2009 yıllarında sektörde genel bir küçülme olduktan sonra 2010, 2011 ve 2013 yıllarında büyüme yaşandığı dikkat çekiyor.
2. Ancak 2014 yılındaki satışlarda ani ve önemli oranlarda küçülmeler yaşanmış ve 2015 yılında ise bu küçülmenin durduğu görülmüş, sonraki yıl olan 2016’da ise genel bir büyüme yaşanmış.
3. 2017 yılının en önemli özelliği ise split klima ve VRF’lerin satışlarında artış, diğer ürünlerde yani çatı paket klimalar, fan-coiller, klima santralleri, soğutma grupları ve ısı değiştirici bataryalarda ise önemli oranlarda azalış yaşanmış olmasıdır.
4. 2018 yılında ise sadece klima santrallerinin yurt içi satışlarında %27 oranında artış görülürken, diğer ürünlerin yurt içi satışlarında ise ya 2017 yılının değerlerini ancak yakalayabildikleri (VRF iç ve dış ünitelerde yaklaşık %1 artış) ya da az bir oranla geçen yılın altında kalabildikleri (split klimalarda; iç ünite %2, dış ünitelerde %3 azalış, çatı tipi paket klimalarda %2 azalış, fan-coillerde %5 azalış, ısı değiştirici bataryalarda metrekare cinsinden %3 adet cinsinden %4 azalış) ama soğutma gruplarında ise %27 gibi önemli bir oranda düşüş olduğu görülmektedir.

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa;
1. İSKİD yıllık istatistiklerine bilgi göndererek katılan üye şirketler değişkenlik gösterse de son yıllarda önceki yıllarda gerçekleşen katılımlara göre toplam katılım miktarının azalması önemsenmelidir.
2. Split klima satışları süreç içindeki genel miktarlar göz önüne alındığında beklenen artışı gerçekleştirememiş olsa bile günümüz koşullarında kabul edilebilir bir düzeyde olabilir.
3. VRF’lerin satış miktarları ise sürekli artış eğiliminde olup, her geçen yıl daha yüksek miktarlarda gerçekleşmektedir.
4. Çatı paket klimaların satışlarında, özellikle son iki yılın değerlerine bakacak olursak, önemli oranda düşme olduğu dikkat çekmektedir.
5. Fan-coillerin satışlarının da son dört yıl içinde tatmin edici artışlar gösterdiği ve önceki döneme kıyasla iyi bir orandaki artışı sürdürebildiği söylenebilir.
6. Klima santrallerinin yurt içi satışları 2016 yılına kadar artışını sürdürmüş görünse bile 2017 yılındaki sert düşüşten sonra toparlandığı ve gelecek yıl için yeniden en iyi miktarlara ulaşabileceği izlenimi vermektedir.
7. Soğutma gruplarının satışları son 11 yıllık verilerde dalgalı bir gelişme göstermiş, ancak 2018 yılında çok önemli bir azalma (%27) gerçekleştirmiş, 2011 ve 2012 yıllarının verilerine göre ise yaklaşık %50 daha düşük miktarda satış olmuştur.
8. Isı değiştirici bataryaların yurt içi satışlarının metrekare ve adet bazında son üç yıl sürekli bir azalma eğilimine girdiği gözlemlenmektedir.

İlgili "Araştırma Dosyası"na ulaşmak için lütfen tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Soğutucu Cihazlar Ve Klimalarda Güvenli Ve Verimli Uygulamalara Geçiş

Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok konferansta, özellikle 20. yüzyılın sonlarından başlayarak 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz yılı...
14 Mayıs 2019 Salı

Doğalgaz Arz Güvenliği ve Daha Ucuz Doğalgaz Sağlayacak TANAP Devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'ın yüzde 30, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Pet...
5 Nisan 2019 Cuma

Yaşanabilir Bir Çevre ve Ülke İçin Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Öncelik Olmalıdır

Son yıllarda dünya ikliminin değişmekte olduğunu çok daha net gözlemlemeye başladık. Bunun nedenleri olarak endüstriyel faaliyetlerin belirli yerlerde...
5 Mart 2019 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.