Tesisat Dergisi 283. Sayı (Temmuz 2019)

56 Tesisat / Temmuz 2019 tesisat.com.tr ENVANTER MUHİTTİN TEKMAN Makina Mühendisi - MBA KLIMA VE SOĞUTMA SEKTÖRÜNÜN SON 11 YILLIK YURT İÇI SATIŞ İNCELENMESI İSKİD’İN KLİMA VE SOĞUTMA YILLIK İSTATİSTİK ÇALIŞMASINA KATILAN ŞİRKETLER 2007-2018 yılları arasında yapılan İSKİD’in istatistik çalışmalarına Türkiye klima ve soğutma sektöründe faaliyette bulunan şirketler içinden toplam 118 şir- ketin katıldığı, ancak 2007 yılında bu istatistik çalışmasına katılan şirket mik- tarı 72 iken, 2013 yılında 95’e ulaşarak zirve yaptığı, sonraki yıllarda ise şirket katılımlarının azaldığı ve 2016 yılında 68 şirkete, 2017 yılında da 69 şirkete ve 2018 İSKİD - İklimlendirme Klima İmlatçıları Derneği’nin yıllık istatistik çalışması her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılarak yayınlandı. İSKİD’in üyeleri tarafından hazırlanarak kapalı zarf içinde verilen klima ve soğutma sektöründe imal edilen, ithal edilen, ihraç edilen ve yurt içinde satışı yapılan ürünler bazında toplanarak belirlenen bu envanter çalışması sektörümüze çok önemli bilgiler verirken gelecek yıllara yönelik yapılacak çalışmalarda da yardımcı olmakta. Bu istatistik çalışmasında her zamanki gibi klima ve soğutma sektöründe kullanılan pek çok ürün hakkında 2007 - 2018 yılları arasındaki son 11 yıla ait imalat, ithalat miktarları “giriş” başlığı altında, iç satış ve ihracat miktarları ise “çıkış” başlığı altında sunulmaktadır. Biz ise daha önce verilen istatistiklerdeki değerleri de kullanarak son 11 yılın sadece yut içi satış olarak belirtilen miktarlar üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. DURUM DEĞERLENDIRMESI 1. 2008 ve 2009 yıllarında sektörde genel bir küçülme olduktan sonra 2010, 2011 ve 2013 yıllarında büyüme yaşandığı dikkat çekmektedir. 2. Ancak 2014 yılındaki satışlarda ani ve önemli oranlarda küçülmeler yaşanmış ve 2015 yılında ise bu küçülmenin durduğu görülmüş, sonraki yıl olan 2016’da ise genel bir büyüme yaşanmıştır. 3. 2017 yılının önemli özelliği ise split klima ve VRF’lerin satışlarında artış, diğer ürünlerde; çatı paket klimalar, fan-coiller, klima santralleri, soğutma grupları ve ısı değiştirici bataryalarda ise önemli oranlarda azalış yaşanmış olmasıdır. 4. 2018 yılında ise sadece klima santrallerinin yurt içi satışlarında %27 oranında artış görülürken diğer ürünlerin yurt içi satışlarında ise ya 2017 yılının değer- lerini ancak yakalayabildikleri (VRF iç ve dış ünitelerde yaklaşık %1 artış) ya da az bir oranla geçen yılın altında kalabildikleri (split klimalarda; iç ünite %2, dış ünitelerde %3 azalış, çatı tipi paket klimalarda %2 azalış, fan-coillerde %5 azalış, ısı değiştirici bataryalarda m2’ cinsinden %3 adet cinsinden %4 azalış) ama soğutma gruplarında ise %27, gibi önemli bir oranda düşüş olduğu görülmektedir. yılında da 67 şirkete düştüğü görülmek- tedir. (Tablo 1) Ancak İSKİD’in yetkilileri tarafından bu çalışmaya sürekli katılan kurucu üye şirketlerinin zaten klima ve soğutma sek- törünün çok önemli üretim - satış - pazar- lama faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketler olmaları nedeniyle bu istatistik çalışmasının miktarsal değerlerinin çok önemli bir kısmını oluşturmakta olduk- ları, dolayısıyla da sonradan bu çalışmaya katılıp, daha sonra katılmayanların sonuç değerlerine etkisinin fazla olmadığını belirtilmekteler. Bu çalışmada İSKİD’in Klima ve Soğutma Yıllık İstatistik Çalış- maları içinde yer alan ürün bazındaki yurt içi satış miktarları için yapılan değerlen- dirmeler aşağıda ayrıntılı sunulmaktadır. 2. SPLİT KLİMALAR Split klimaların mono, multi ve kanallı tiplerinin toplam iç üniteleri 2007 yılındaki 1,2 milyon adetlik yurtiçi satış sonrasındaki iki yılda %9 ve %45 oran- larında azaldıktan sonra 2010 yılından başlayarak 2014 yılına kadar önce %21 ve %54’lük artışlar yaşanmış sonra da %3-5’lik oranlarda da olsa satış miktarı artışı gerçekleşerek yeniden 1,2 milyon adetlik yurt içi satış miktarına ulaşmıştır. 2014 yılında %44’lik sert bir düşüş olmuş ve yaklaşık 700 bin adetlik satış gerçek- leştikten sonra 2015 yılında da yaklaşık olarak bu miktarda kalmıştır. 2016 yılında yaşanan %18’lik artış 2017 yılında %22 ola- rak toplam satış miktarını 1 milyon adetin üzerine çıkarmıştı. 2018 yılında ise yine 1 milyon adeti geçerek geçmiş yılın yurt içi satış miktarına yakın miktara ulaşarak tamamlamıştır. (Tablo 2.1 ve Tablo 2.2) İç ünite satış miktarları 2007 yılından 2018 yılına kadar geçen 11 yıl içinde dış ünite satış miktarlarına göre giderek daha fazla olmuştur. Satış miktarları arasın- daki farkların dış üniteye oranı %1,2’den

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=