E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde Yenilenebilir Enerji Destekli, Verimlilik Arttırıcı Bir Yeşil Proje ve Sonuçları

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde Yenilenebilir Enerji Destekli, Verimlilik Arttırıcı Bir Yeşil Proje ve Sonuçları

6 Temmuz 2018 Cuma | TEKNİK MAKALE
271. Sayı (Temmuz 2018)
1.391 kez okundu

H. ÖZGEN ÇOĞULU
Makina Mühendisi / Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İş Geliştirme ve Denetim Md.

Birincil enerji kaynaklarının kullanımında ülkemizin dışa bağımlı olması ve fosil esaslı enerji tedarik maliyetlerinin günden güne yükselmesi nedeniyle, ısıtma sistemlerindeki verimliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilmenin önemi artmıştır.

Maliyet boyutunun yanı sıra konuya atmosfere salınan kirletici gazlar açısından da bakıldığında, geliştirilecek çevreci projelerle fosil esaslı enerji kullanımı azaltılarak, ortaya çıkan açığın başta güneş enerjisi olmak üzere, muhtelif yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tamamlanması, içinde yaşadığımız dünyanın bizden sonraki sahiplerine yaşanabilir şekilde bırakılmasını sağlayabilecek en önemli unsurdur.

Ülkemizde halen işletilmekte olan büyük ölçekli birçok ısı merkezinde, nihai kullanım noktalarında sıcak sulu ısıtma sistemleri kurgulanmış olmasına ve sistemin hiç bir noktasında buhar ihtiyacı bulunmamasına rağmen mevcut buhar kazanlarında üretilen doymuş buhar, eşanjörler ile sıcak sulu sisteme dönüştürülerek ısıtma tesisatına aktarılmaktadır. Neticede ihtiyaç duyulan ısıyı üretmek için tüketilen birim enerjinin maliyeti gereksiz yere çok yüksek değerlerde oluşmaktadır.

2013 yılına kadar, sahip olduğu benzer ısıtma sistemi ile buhar kazanlarında üretilen buhar enerjisini, 80/60 C° sıcak su sistemine dönüştürerek bölgesel ısıtma gerçekleştiren TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nde, idarenin almış olduğu verimlilik arttırıcı yatırım projesi uygulama kararı doğrultusunda, çevreci ve yüksek verimli yeni bir sistem kurulumu yönünde çok ciddi adım atıldı.

2014 yılı yaz sezonunda başlatılan iyileştirme projesi kapsamında, öncelikle her biri 10 Ton/h kapasiteli, 4 adet fuel-oil brülörlü buhar kazanı ve bölge müdürlüğü sahası içerisinde oldukça geniş bir alana serpiştirilmiş vaziyette bulunan 7 farklı eşanjör dairesinde yer alan mevcut ısı eşanjörleri iptal edildi. Her bir eşanjör dairesine, tasarımcı tarafından belirlenen proje değerlerine eşdeğer güçte, Wolf markalı MGK 2-630 model premix yakıcılı, yüksek verimli, bir’den fazla yoğuşmalı kazan yerleştirildi. Bu kazanların dış hava kompanzasyonlu ve kaskad olarak, bir Merkezi Bina Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden otomasyon ilekontrol edilerek çalıştırılması sağlandı.

Yazının devamını e-dergi'den okumak için lütfen tıklayınız.


 


İlginizi çekebilir...

Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazlarının Tasarım Kriterleri - Bölüm 1

ORHAN EKREN / Ege Güneş Enerjisi Enstitüsü SİNAN AKTAKKA / ENEKO A.Ş. Ar-Ge Yöneticisi MACİT TOKSOY...
5 Kasım 2019 Salı

Daikin Yüksek Enerji Verimli Ürünleriyle ENER LOT21 Gerekliliklerinin Ötesinde

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'da enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda bir dizi aşamalı uygulama...
24 Mayıs 2019 Cuma

Metal-Clad Hava İzoleli (AIS) ve Gaz İzoleli (GIS) OG Hücre Karşılaştırma

Özellikle kritik tesislerde veya bütçesi uygun projelerde 'Hava' ya da 'Gaz' izoleleli orta gerilim panosu arasında seçim yapılmasında...
5 Mart 2019 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.