E-Bültene Abone Olun!

x

Dergimizle ilgili e-bültenleri almak için lütfen e-posta adresinizi yazınız:

 


E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
RADYAL ALÜMİNYUM RADYATÖR
BAYMAK
HİDROTANK

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde Yenilenebilir Enerji Destekli, Verimlilik Arttırıcı Bir Yeşil Proje ve Sonuçları

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde Yenilenebilir Enerji Destekli, Verimlilik Arttırıcı Bir Yeşil Proje ve Sonuçları

6 Temmuz 2018 Cuma / 11:04 | UYGULAMA
271. Sayı (Temmuz 2018)
108 kez okundu

H. ÖZGEN ÇOĞULU
Makina Mühendisi / Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İş Geliştirme ve Denetim Md.

Birincil enerji kaynaklarının kullanımında ülkemizin dışa bağımlı olması ve fosil esaslı enerji tedarik maliyetlerinin günden güne yükselmesi nedeniyle, ısıtma sistemlerindeki verimliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilmenin önemi artmıştır.

Maliyet boyutunun yanı sıra konuya atmosfere salınan kirletici gazlar açısından da bakıldığında, geliştirilecek çevreci projelerle fosil esaslı enerji kullanımı azaltılarak, ortaya çıkan açığın başta güneş enerjisi olmak üzere, muhtelif yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tamamlanması, içinde yaşadığımız dünyanın bizden sonraki sahiplerine yaşanabilir şekilde bırakılmasını sağlayabilecek en önemli unsurdur.

Ülkemizde halen işletilmekte olan büyük ölçekli birçok ısı merkezinde, nihai kullanım noktalarında sıcak sulu ısıtma sistemleri kurgulanmış olmasına ve sistemin hiç bir noktasında buhar ihtiyacı bulunmamasına rağmen mevcut buhar kazanlarında üretilen doymuş buhar, eşanjörler ile sıcak sulu sisteme dönüştürülerek ısıtma tesisatına aktarılmaktadır. Neticede ihtiyaç duyulan ısıyı üretmek için tüketilen birim enerjinin maliyeti gereksiz yere çok yüksek değerlerde oluşmaktadır.

2013 yılına kadar, sahip olduğu benzer ısıtma sistemi ile buhar kazanlarında üretilen buhar enerjisini, 80/60 C° sıcak su sistemine dönüştürerek bölgesel ısıtma gerçekleştiren TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nde, idarenin almış olduğu verimlilik arttırıcı yatırım projesi uygulama kararı doğrultusunda, çevreci ve yüksek verimli yeni bir sistem kurulumu yönünde çok ciddi adım atıldı.

2014 yılı yaz sezonunda başlatılan iyileştirme projesi kapsamında, öncelikle her biri 10 Ton/h kapasiteli, 4 adet fuel-oil brülörlü buhar kazanı ve bölge müdürlüğü sahası içerisinde oldukça geniş bir alana serpiştirilmiş vaziyette bulunan 7 farklı eşanjör dairesinde yer alan mevcut ısı eşanjörleri iptal edildi. Her bir eşanjör dairesine, tasarımcı tarafından belirlenen proje değerlerine eşdeğer güçte, Wolf markalı MGK 2-630 model premix yakıcılı, yüksek verimli, bir’den fazla yoğuşmalı kazan yerleştirildi. Bu kazanların dış hava kompanzasyonlu ve kaskad olarak, bir Merkezi Bina Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden otomasyon ilekontrol edilerek çalıştırılması sağlandı.

Yazının devamını e-dergi'den okumak için lütfen tıklayınız.


 

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.