Tesisat Dergisi 271. Sayı (Temmuz 2018)

84 Tesisat / Temmuz 2018 tesisat.com.tr UYGULAMA B irincil enerji kaynaklarının kullanımında ülkemizin dışa bağımlı olması ve fosil esaslı enerji tedarik maliyet- lerinin günden güne yükselmesi nedeniyle, ısıtma sistemlerindeki verimliliğin ve yenilenebilir enerji kaynakla- rından yararlanabilmenin önemi artmıştır. Maliyet boyutunun yanı sıra konuya atmosfere salınan kirletici gazlar açısından da bakıldığında, geliştirilecek çevreci projelerle fosil esaslı enerji kullanımı azaltılarak, ortaya çıkan açığın başta güneş enerjisi olmak üzere, muhtelif yenilene- bilir enerji kaynaklarıyla tamamlanması, içinde yaşadığımız dünyanın bizden sonraki sahiplerine yaşanabilir şekilde bıra- kılmasını sağlayabilecek en önemli unsurdur. Ülkemizde halen işletilmekte olan büyük ölçekli birçok ısı merkezinde, nihai kullanım noktalarında sıcak sulu ısıtma sistemleri kurgulanmış olmasına ve sistemin hiç bir nokta- sında buhar ihtiyacı bulunmamasına rağmen mevcut buhar kazanlarında üretilen doymuş buhar, eşanjörler ile sıcak sulu sisteme dönüştürülerek ısıtma tesisatına aktarılmak- tadır. Neticede ihtiyaç duyulan ısıyı üretmek için tüketilen birim enerjinin maliyeti gereksiz yere çok yüksek değerlerde oluşmaktadır. 2013 yılına kadar, sahip olduğu benzer ısıtma sistemi ile buhar kazanlarında üretilen buhar enerjisini, 80/60 C° sıcak su sistemine dönüştürerek bölgesel ısıtma gerçekleştiren TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nde, idarenin almış olduğu verimlilik arttırıcı yatırım projesi uygulama kararı doğrultu- sunda, çevreci ve yüksek verimli yeni bir sistem kurulumu yönünde çok ciddi adım atıldı. 2014 yılı yaz sezonunda başlatılan iyileştirme projesi kap- samında, öncelikle her biri 10 Ton/h kapasiteli, 4 adet fuel-oil brülörlü buhar kazanı ve bölge müdürlüğü sahası içerisinde oldukça geniş bir alana serpiştirilmiş vaziyette bulunan 7 farklı eşanjör dairesinde yer alan mevcut ısı eşanjörleri iptal edildi. Her bir eşanjör dairesine, tasarımcı tarafından belir- lenen proje değerlerine eşdeğer güçte, Wolf markalı MGK 2-630 model premix yakıcılı, yüksek verimli, bir’den fazla yoğuşmalı kazan yerleştirildi. Bu kazanların dış hava kompan- zasyonlu ve kaskad olarak, bir Merkezi Bina Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden otomasyon ilekontrol edilerek çalıştırılması sağlandı. Mevcut Ana Isı Santralında Yer Alan 10 Ton/h Kapasiteli Buhar Kazanları H. ÖZGEN ÇOĞULU Makina Mühendisi / Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İş Geliştirme ve Denetim Md. TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLİ, VERİMLİLİK ARTTIRICI BİR YEŞİL PROJE VE SONUÇLARI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=