E-Dergi Oku 
COPA
FRİGOBLOCK
E.C.A.
WAVIN
YAPILOJİ

Geleceğe Değer Katacağız

Geleceğe Değer Katacağız

3 Mayıs 2018 | KONUK YAZAR
3.292 kez okundu

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Semerci

ESSİAD, 1990 yılında ülkemizdeki ilk sektör derneği olarak kurulmuş ve bugüne kadar ki kurumsal gücünü buradan almıştır. Geldiğimiz gün itibarıyla ESSİAD İklimlendirme Sektörünün önemli bir bölümünden oyuncuları bünyesinde barındırmaktadır. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma sanayi sektörünün önde gelen işadamları tarafından 1990 yılında kurulmuş ve bu sektörde ülkemizdeki ilk dernektir. Derneğin ana hedefleri, Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılması amacıyla dernek üyeleri ve sektör temsilcileri ile çalışmalar yürütmektir.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen, 28 yıllık zaman zarfında kazanımlarımız ile birlikte doğru kararlar ile doğru çalışmalara imza atmamız gereken birçok tecrübe yaşadık. Böylesi anlarda Yönetim Kurullarımız en büyük birikimi kurum kültürümüzün içerisinde aradı ve orada da buldu. Bazen yazılı, çoğu keresinde yazılı olmayan kurallarımız ışık oldu, sıkıntıları aşmaya yardım etti, karanlığı aydınlattı.

Sivil Toplum Kuruluşlarında kurum kültürünün apayrı bir önemi vardır. Çalışma azmi ve ekip ruhu ile birlikte öğrendiklerimiz her an, her koşulda yolumuza ışık tutmaktadır. Yönetim kurullarımızın devam niteliğinde birbirlerine görevleri devretmesi geleneği de ESSİAD’ın önemli bir uygulamasıdır. İstisnai bazı durumlar hariç her 2 yıllık dönemin sonunda Yönetim Kurulu Başkanlıkları gene aynı yönetim kurulunda görev yapmış bir başka üyeye devredilerek bayrak yarışı sürdürülmektedir. Görev süresi tamamlananların derneğimizdeki çalışmaları bitmeden yeni sorumluluklar ile sürdürülerek mevcutta görev yapan yeni dönem yönetim kurulları ile tam bir birliktelik içerisinde kurum kapasitesi güçlü tutulmaktadır. Bugün bu düşünce sayesinde ESSİAD yönetim kurullarında görev alan ve alacak olan herkes sürekli olarak dernek amaç ve hedeflerine katkı koyabilmenin hazzını yaşamaktadır.
Bu gün itibari ile 112 Tüzel, 23 Şahıs olmak üzere toplam 135 üyesi bulunan ESSİAD 4 profesyonel çalışana sahiptir. Derneğimiz İzmir’de kurulmuş olmasına rağmen ülkemizin farklı bölgelerinden üyelere sahiptir. Şahıs üyeler arasında, saygın üniversitelerde hem teorik hem de pratik anlamda yaptıkları çalışmalar ile EHİS sektörüne çok değerli katkıları olan akademisyenler, hukukçular, danışmanlar bulunmaktadır.

ESSİAD, İklimlendirme sektörünün tüm bileşenlerinden oyuncuları bünyesinde barındırmaktadır. Soğutma ile birlikte iklimlendirme, havalandırma, proje taahhüt, mekanik tesisat taahhüdü, yalıtım gibi İklimlendirme Sektörü ’nün tüm bileşenlerinden üyeleri yer almaktadır.

Özellikle İzmir ve civarının içinde yer aldığı Türkiye EHİS Kümelenmesi sayesinde; kümenin yeni yatırımlar için çekim merkezi olması, öte yandan firmaların varlığı ile güçlenen EHİS Kümesi gerçeği karşılıklı olarak birbirlerini beslemektedir. Bu sayede bölgemizde yatırımlar artmış ve bu da ESSİAD üye portföyüne olumlu olarak yansımıştır.
ESSİAD’ın faaliyet alanı, temsil ettiği Soğutma, Havalandırma, İklimlendirme, Isıtma, Yalıtım, Mekanik Tesisat sektöründe ana ve yardımcı elemanlar ile soğutma makinası içeren sistemlerin üretim, ithalat, ihracat, ticaret, işletme, Ar-Ge faaliyetleri veya bunların teorileri ile uğraşan kişilerin ve kuruluşların her türlü hak ve hukukunu korumayı, gelişmesini sağlamayı ve tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler ülkenin kalkınması dolayısı ile ülkedeki kişi başına düşen milli gelirin artmasına fayda sağlamaktadır.

Kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen diyalog ve işbirliği kapsamında; derneğimiz bünyesinde üyelerimiz ve üye dışı uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlar kamu kurumları ile irtibat sağlamakta ve gerektiği hallerde mevzuat çalışmalarında görev alarak hayatımızı şekillendirecek kararlar ile ilgili söz hakkımızı kullanmaktadır. Bunun yanı sıra T.C. Ekonomi Bakanlığı, Kosgeb, İşkur vb kamu kurumları ile işbirliği kuruluşu sıfatı ile yürütülen projeler sayesinde eğitim, danışmanlık, tanıtım, fuar ve ticari heyet organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Firma

Strateji

Investment

Teknopanel

Üretim

Yeni yatırım

Aldağ

Üretim

 23.000m2 alanda bir üretim yatırımı

Mitsubishi Electric

Üretim

60.000m2 alanda bir üretim yatırımı

Webasto

Üretim

2011’de üretim Manisa’da başladı.

Form Endüstri Tesisleri

Üretim

2014, Pancar OSB, 20.000m2 alanda bir üretim yatırımı

Denso

Satın Alma

Çiğli fabrika yatırımı - %50 DJ Cool.

Karyer

Üretim

26.000m2 alanda bir üretim yatırımı.

Air Trade Center

Üretim

1500 m2 alanda bir üretim yatırımı.

CFM

Satın Alma

Emerson ile işbirliği sözleşmesi

Mondial / Eco Cold

Üretim / Fabrika satışı ile yerlileştirme

2013’de üretim başladı. Manisa’da yerli firmaya satıldı.

Johnson Controls

Üretim

Torbalı fabrika 2007 ve  Manisa 2013 – Serbest Bölge

Cold Car / Euro Cold

Satış

Buca-İZMİR

Diğer STÖ’ler ile işbirliği ve ağ oluşturma kapsamında; derneğimiz oluşturulan komisyon, meclis, platform vb ortamlarda diğer STÖ’lerle beraber çalışarak kamu kurumları tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarına dahil olmaktadır. Bunların haricinde derneğimiz özel protokol imzaladığı derneklerle eğitim, öğrencilere staj imkanlarının sunulması konularında işbirliği yapmaktadır. Özellikle Alman Üniversitelerinde uygulanan yöntem olan, öğrencinin mühendis olarak mezun olabilmesi için 1 yılını işletmede yapacağı proje ile pratik yaşam tecrübesi edinmesini sağlayan sistem, ESSİAD’ın öncülüğünde bazı üniversitelerimizde uygulanmaktadır. Böylece öğrenciler, okul son sınıfın 1 dönemini ESSİAD üyesi işletmede uzun dönem staj yaparak geçirmekte ya da bitirme projelerini ESSİAD üyesi firmalarda tamamlamaktadırlar.

Bu faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacı ile dernek öz kaynakları ile basım ve dağıtımı gerçekleştirilen ücretsiz yayınlar ve sosyal medya imkanları kullanılmaktadır. ESSİAD, 1997 yılında 3 aylık periyotlar ile baskıya hazırladığı Soğutma Dünyası dergisini sektöre kazandırmış, dernek faaliyetlerini, sektördeki güncel gelişmeleri ve 2007 yılından itibaren de hakemli olarak teknik ve bilimsel makaleleri yayınlamaya başlamıştır. Turkcell Dergilik mobil uygulamasında da yerini almış olan Soğutma Dünyası dergisi tirajını her geçen gün katlayarak arttırmaktadır. 2011’den beri ise aylık olarak, üyeleri ve sektör firmaları ile iletişimi güçlendirerek güncel çalışmalarını paylaştığı ESSİAD e-bülteni yayınlamaktadır. ESSİAD web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra ESSİAD Mobil uygulama ile faaliyetler, üye tanıtımı ve dernek yayınları en kısa yoldan ilgililere ulaştırılmaktadır.

Faaliyetlerini proje bazlı olarak gerçekleştirmeyi ilke edinmiş olan ESSİAD, EHİS sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen pek çok proje yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Geleceğe Değer Katmak Projemiz:
AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyalogu – IV Hibe Programı kapsamında desteklenen projede, EHİS sektörünün İzmir ve Piedmont bölgeleri için karşılaştırmalı değer zinciri analizi yapılmıştır. ESSİAD ile birlikte Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansının ortak olduğu, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen projenin sonuçları bölgesel gelişim planları ve sektör firmalarının rekabet gücünü artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi için kaynak olacaktır. Proje sonuçları ve soğutma teknolojisinin çeşitli yönleriyle geleceği, 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlen uluslararası bir konferans ile değerlendirilmiştir.

Geleceğe Değer Katmak projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Bu proje ile sektörümüzün bir değer zinciri analizi yapıldı. Böylece üyelerimiz neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda özellikle bilgi sahibi oldular, İtalya’daki işdaşlarının benzer çalışmaları kendilerinden farklı olarak yaptıkları noktaları gözlemleme fırsatı buldular. Yapılan Saha Analizi çalışmalarıyla 2 ülke arasındaki iş yapış biçimleri arasındaki farkları gördük. 2 ülkenin KOBİ’lerini tanıdık, biz onların iş yapış biçimlerini gördük, onlar bizim iş yapış biçimlerimizi gördüler. Arada çok fark olmadığını gözlemledik. Onların en büyük avantajının iş ortamı olduğunu fark ettik. İnsana daha çok yatırım yapıldığını gördük.
Sözkonusu proje ile sektöre bir metodoloji kazandırıldı. Birkaç sene sonra benzer metodoloji ile yeni bir Değer Zinciri Analizi yapacağız ve yeni saha analizleri ile ölçümleri gerçekleştireceğiz. Yol haritamızı buna göre revize ediyoruz.

Sektör haritası nedir?
Sektör haritasının çıkarılması, bir bölgenin ekonomisi kapsamındaki belirli ekonomik faaliyetlerin alt-sektörler bazında mercek altına alınmasıdır. Belirli bir bölgedeki sektörlerin karşılaştırmalı haritası hazırlanmış, bu şekilde istihdam, inovasyon, hakimiyet, ihracatta rekabet, bağlantılar, vb. açılardan bölge ekonomisinin alt bölümlerinin oransal katkıları gösterilmiştir. Sektör haritası, ekonominin mevcut ve geleceğe dönük en dinamik kısmını belirlememize yardımcı olur. Aynı zamanda, temel üretim ve satışlar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, eğitim ve araştırma faaliyetleri ve düzenleyici kuruluşlar gibi alt sektörlere odaklanan bir içgörü de elde edilmiş olur.

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ

Yaygın olarak bilindiği üzere sektörel seviyede değer zinciri analizi, bir sektörün nihai ürünlerine değer katan faaliyetlerin, kaynakların ve çevrenin tanımlanması ve sonra da maliyetleri düşürmek veya farklılaştırmayı artırmak üzere bu faaliyetlerin, kaynakların ve çevrenin incelenmesine yönelik bir süreçtir. Hemen hemen her türlü analiz ürünlerden başlar ve sektörlerin tedarik ve teslimat faaliyetlerine doğru genişler.
Aşağıda sıralananları gerçekleştirebilmek için, ürün gruplama ve seçimi süreci gerekli olacaktır:
- Değer üreten operasyonlar ve faaliyetler ile bunların zincir boyunca yaratılan toplam değerdeki oransal paylarının belirlenmesi,
- Rakip zincirlerle kıyaslamak üzere değeri yaratılan bileşenlerin (göstergeler) tanımlanması, Neden ürün seçimine ihtiyacımız var?

Bir sektörün en önemli ürünlerinin incelenmesi, ilgili sektörün rekabet gücü ve dinamikleri hakkında içgörüler sağlayabilmektedir. Bu nedenle, incelemenin ikinci adımı sektörün en önemli ürünlerinin seçilmesidir. Genelde sektörel satışların %50’sinden fazlasını temsil eden 2 veya 3 ürün incelenmek üzere seçilir.

Proje ortaklarımızdan olan ATF ile 2012 Mostra Convegno Expocomfort (MCE 2012) fuarından beri tanışıyor ve işbirlikleri içerisinde bulunuyoruz. Bu tarz bir finansman modeliyle çalışmak; AB içerisinde yer alan bir Kalkınma Ajansı ve sektörel güçlü bir dernek ile çalışmak aramızdaki bağları güçlendirdi. Üyelerimiz özel sektör firmaları. Ancak metodolojik yaklaşımı deneyimledik ve bu tür çalışmaların geleceğimize en iyi şekilde yön vereceğine, gelecekte Küresel Değer Zincirlerindeki yerimizi güçlendireceğine inanıyoruz.

Proje ortakları bence bizim gücümüzü net olarak gördüler. Philip Kotler’e göre en büyük değer yaratma “Pazarlama”dır. Bu faaliyet de Ülkemiz EHİS sektörünün bir anlamda uluslararası alanda güzel bir pazarlaması oldu. Çin’in İpek Yolunu canlandırma yönünde aldığı karar ile birlikte Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Geleceğe Değer Katmak AB Projesi bizim zaten diyalog içinde bulunduğumuz derneklerle ortak bir projemizdi. 2017 Nisan’ında gerçekleştirdiğimiz ilk konferansımıza çok yoğun bir katılım oldu, bu konferansa katılan üyelerimiz, paydaşlarımız bu konferansın tekrarını istedi. Paydaşlarımızla birlikte, sivil toplumun gücüne inanıyoruz. Özel sektörün destekliyor olması çok önemli; biz bu projenin çıktılarından biri olan konferansın sürdürülebilirliğine inanıyoruz.

Ülke olarak Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma konusunda günden güne kendimizi geliştirerek, global pazarda yerimizi almaktayız. Özellikle güçlü inşaat sektörümüz ile paralel olarak gelişen endüstriyel iklimlendirme çağımızın vazgeçilmez bir kolu haline geldi. Gelişen teknoloji, dijital dünya her yeni gün yeni gereksinimleri ortaya çıkarmakta, beraberinde mimari ve mühendislik çözümlemeleri ile modern insanı sağlıklı, konforlu ve refah düzeyi yüksek kılmaktadır.

Devam eden diğer projelerimiz;

UR-GE Projesi: T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında projesi onaylanan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), kısa adı UR-GE olan 2010/8 UR-GE Tebliği kapsamında desteklenen “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi” ile kümelenme anlayışını benimsemiş olup, proje katılımcısı 45 firma ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, ticari heyet vb faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

EHİS LAB Projesi: İzmir Kalkınma Ajansı finansal desteği ile Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Üniversitesi, İklimlendirme Sanayi ve İhracatçılar Birliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün proje ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Kurulacak olan laboratuvar’da fan-coil, klima santrali, soğuk oda cihazı, split klima, soğuk ve donuk vitrin, teşhir reyon ve dolapları test edilebilecek; kapasite, performans, elektriksel güvenlik ve akustik testlerin yanı sıra, Danışmanlık, Eğitim, Yerinde Test ve Ölçüm hizmetleri de verilecektir. Yürütülen bu proje ile bu kapsamda Türkiye’de ilk ve tek olacak akredite bir test ve analiz laboratuvarı kurulacaktır.

Okuldan İşe Projesi: Proje ile Mesleki eğitim almış öğrencilerin EHİS sektörü hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, hedefledikleri kariyere doğru yoldan ulaşmaları amacıyla insan kaynakları uzmanları tarafından destek sağlanmaktadır. Öğrenciler için fabrika ve teknik gezi organizasyonları ile kısa-uzun dönem staj programları da bu projenin bir parçasıdır. Proje, 2013 yılından beri dernek öz kaynakları ile finanse edilmekteydi. 2017 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış ve Kasım 2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile desteklenmeye hak kazanmıştır.

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) Projesi: ESEM’in kuruluş amacı Dernek Üyelerinin ve Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün mühendis, teknisyen vb. çalışanlarının eğitim, seminer ve danışmanlık ihtiyaçlarını gidermektir. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) kapsamında teknik, yönetsel ve kişisel eğitimler düzenlenmektedir. Teknik içerikli eğitim ve seminerlerde özellikle küme üyelerinin bilgi paylaşımına imkan veren ortamlar oluşturarak güncel teknolojiler takip edilmektedir. Bu proje için herhangi bir kurumdan destek alınmamaktadır.

Sektör Eylem Planı doğrultusunda tüm sektör örgütleri hız kesmeden gönüllülük esası ile ve büyük emek vererek faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda ESSİAD, yürüttüğü projelerin yanı sıra kamu, özel sektör, üniversiteler ve sektör içi/sektör dışı sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirme amaçlı olarak bilgilendirme toplantıları, seminerler ve eğitimler organize etmekte, yeni projeler ve çalışma gruplarına dahil olmaktadır. Sektörel birliktelik içerisinde herbir kurum kendi üzerine düşen faaliyetleri tanımlamaya ve gerçekleştirmeye çalışıyor. Ortaklaştırılmış bir planlama neticesinde daha etkin ve tekrara etmeyen faaliyetler yürütme şansımız olacaktır. Bu anlamda bugün itibariyle eksikliğini hissettiğimiz İklimlendirme Sektörü Hedefler ve Strateji Belgesi’nin bir an önce hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli doküman ortaya çıktıktan sonra sektörümüzdeki her bir STÖ kendi kurumu içerisinde stratejik faaliyet planlamasını yapabilecek ve eylemlerin bu birliktelik içerisinde gerçekleştirilme fırsatı bulunacaktır.

Sektörümüzün birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden birisi olan ISK SODEX fuarı 2019 yılı Ekim ayında ziyaretçileri ile buluşmak için gün sayıyor. Bu yıl ilk defa Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuar, ikili iş görüşmeleri, yarışmalar ve sunumlar ile donatılmış yoğun programı sayesinde katılımcı rekorları kırmayı başardı. Yılmadan hep sektör için motive olup; çaba sarf edeceğimiz ve çabalarımızın beklentileri karşıladığı daha nice mutlu günler görmeyi dileriz.


 

İlginizi çekebilir...

Sektörün Sorunlarına En Büyük Çare, Proje Bazlı Ortaklıklar Kurmak Olacaktır

İnşaat sektörü, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Bu sektörde ciddi seviyelerde istihdam var. İş imkânı yaratma şansı var. Emek yoğun bi...
6 Mayıs 2022

EHİS Sektörü Yeni Fırsat Alanları Oluşturuyor

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) sektörünün ülkemizde kurulan ilk derneği olan ESSİAD, üyelerinin ve sektörün gelişimine katkı ...
31 Mart 2022

Pompa ve Vana-Armatür İhracatı 1,636 Milyar Dolara Ulaştı

2021 yılında pompa, vana ve armatür sektörü ihracatı 1,5 milyar doları aşarak 1,636 milyar dolar seviyesine geldi. Geçtiğimiz yıl pompa ihracatı 2020 ...
7 Mart 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.