E-Dergi Oku 
DUYAR POMPA
COPA

5 Yaşını Doldurmuş Isı Sayaçlarının Muayene Süreci Başladı, Ama Nasıl?

5 Yaşını Doldurmuş Isı Sayaçlarının Muayene Süreci Başladı, Ama Nasıl?

6 Şubat 2019 | GÜNCEL YORUM
278. Sayı (Şubat 2019)
807 kez okundu

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite servisler ısı sayaçlarının performansının ve doğru ölçümleme yapabilirliğinin deneyini yapacak ve hatalı olanların ya onarımını yapacak ya da yerlerine yenisinin alınması gerektiğine karar verecek. Üretildiği tarih itibarıyla 5 yılını doldurmuş ısı sayaçlarının periyodik muayenesini yaptırma sorumluluğu; bina yönetim kurulu, bina yönetimi, bina sahibi veya kullanıcısına ait.

2000'li yılların başında enerjinin yüksek maliyetlere çıkması nedeniyle ilgili Bakanlıklar tarafından ülkemiz binalarında enerji tasarrufu konusu gündeme getirilmiş ve ilk önce bu binalardaki enerji performansının düzenlenmesi için 5 Aralık 2008 tarihinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yayınlanmıştı. Ancak bu yönetmelikte yer alan "1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda" ifadesi 1 Nisan 2010 tarihinde yayınlanan yeni yönetmelik ile "Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır" şekline dönüştürülmüştü. Bu yönetmelikle ülkemiz binalarında ısı tasarrufu ve verimli ısı kullanımı için tüm ilgili ve yetkili kişiler tarafından öncelikli olarak benimsenen ve önerilen merkezi ısıtma yapılmasının desteklenmesi amaçlanmıştı. 

Ayrıca 14 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik ile de bu binalardaki bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, tek kolon hattına sahip ısıtma sistemli ve bu ısı sayaçlarının da bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilmesi zorunlu şekle getirilmişti.

Tüm bu düzenlemelerden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu uyarınca 6 Temmuz 2018 tarihinde Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik ile "ısı ve sıhhî sıcak su tüketimini ölçmek için ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır ve bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanunu'na uygun olması gerekir" denilmiş, ısı sayaçlarının ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerektiği de belirtilmişti. Ayrıca "piyasaya arz edilecek sayaçların, yazılımları da dâhil olmak üzere ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak güvenlik altına alınmış" ve hatta "sayaçların kullanma/montaj kılavuzunda belirtildiği şekilde tesisata montajının yapılması ve harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte edilerek mühür altına alınmış" olmalıydı.

İşte tüm bu düzenleme ve yapılması gerekli işlerin belirlenmesinin kontrolü ise "Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır." denilerek periyodik muayene zamanı hakkında belirleme yapılmış, "Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar Servis Hizmetleri Yetki Belgesine sahip servislere müracaat edilir." denilerek de 2019 yılı Ocak ayının ilk gününden Şubat ayının son gününe kadar sayaç muayenelerinin yapılması için başvuru kısıtlaması getirilmişti.

Servisler de ısı sayacı standardı olan EN 1434’e uygunluğunun test edilerek bu periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirirlerken ayrıca bu müracaatları yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar o ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletecekler. Servisler tarafından 2019 yılının son gününe kadar yapılacak muayeneler sonrasında maksimum izin verilebilir hata payı içinde çalışanlar yeniden kullanılmak üzere damgalanacaklar, maksimum izin verilebilir hata payı içinde çalışmayanlar ise tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılacaklar.

Bu konuyla ilgili olarak sorulması gereken öncelikli sorular;
1. Üretim tarihi sonrasındaki 5 yıl sonunda muayene edilme zorunluluğu getirilmiş olan ısı sayaçları bu 5 yılın ilk yıllarında; tesisatına bağlı olduğu konut kullanılmadıysa veya ilgili şirketin deposunda durdu ise muayene süresi dolmuş kabul edilebilir mi? Ayrıca yıl başında yani Ocak ayında üretilmiş olan ısı sayacı ile yıl sonunda yani Aralık ayında üretilmiş olan ısı sayacının kullanım zamanı göz önüne alındığında muayene zamanı nasıl aynı olabilir?
2. Yerli ve ithal ısı sayaçları arasında kalite ve pil ömrü olarak fark var mıdır? Varsa bu fark muayene zamanı belirlenirken göz önüne alınmış mıdır?
3.2008 yılında yayımlanan 2000 m2'nin üzerinde kullanım olanı olan binalardaki merkezi sistem ısıtmalarda ısı sayacı kullanımıyla ilgili yönetmelik sonrasında; 2009 yılı başından 2013 yılı sonuna kadar kullanılmış olan ısı sayaçlarının muayene zamanını doldurduğu göz önüne alınırsa, bu dönemde yıllık 100.000 adetlik kullanım olduğu varsayımıyla toplam 500.000 adet ısı sayacının muayene zamanı gelmiş demektir. Bu ısı sayaçlarının hepsinin 2019 yıl sonuna kadar muayenesi olası mıdır?
4. Isı sayaç muayenesini yapacak yetkili servisler Bakanlığın sitesinde sadece 4 adet olarak gözükmektedir. Bu servislerin bu muayenelerin tamamını yapmaya yetecek deney yapma kapasitesi, personel bilgi, deneyim yeterliği var mıdır?
5. Binalarda çalışır durumdaki ısı sayaçlarının hangilerinin muayene zamanının geldiği nasıl bilinebilecektir? Bu cihazların belirlenmesi ve kontrolü için kim, nasıl bir çalışma ve kontrol yapacaktır, yapmaktadır?
6. Isı sayaçlarının sahipleri muayene test ücreti olarak 2019 yılı birim fiyatları listesinde belirlenmiş olan KDV dahil 61.90 TL'yi (2018 yılında 50 TL/adet idi) ödeyecekler, başvuruda bulunmayanlar ise her bir ısı sayacı için 2.598 TL ceza ödeyecek ve ayrıca ısı sayaçlarına 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu 15c bendi'ne göre Bakanlık tarafından el konulacak. Bu bedeller nasıl belirlenmiştir ve gerek bu bedellere, gerekse de yapılacak muayene sonuçlarına itiraz hakkı var mıdır? Varsa nasıl ve hangi şekilde itiraz edilebilecektir?
7. Muayene sonucunda hatanın nereden kaynaklandığı nasıl belirlenmektedir? Hatalı ölçüm yaptığı belirlenen ısı sayaçlarının hangilerinin onarılabilir, kalibrasyonu yapılabilir durumda olduğu nasıl belirlenmektedir? Bu sonuçlara itiraz hakkı var mıdır?

Ayrıca ikinci bir denetleme mekanizması oluşturulmuş mudur? Yoksa bu hatalı ölçüm yapan cihazlar hurdaya ayrılıp, yerine yenileri mi satın alınacaktır? Yenilenmesi gereken ısı sayaçlarının yenilerini kim önerecek, kim satacak, kim yerine monte edecek, kim bunların doğru ölçüm yaptığını belirleyecek, kim Avrupa Birliği Uygunluk Belgesi olan MID'yi yani tip onay belgesini verecektir?


 


İlginizi çekebilir...

İklimlendirme Sistemlerimiz Virüs Salgınına Karşı Ne kadar Uygun?

Doğal havalandırmanın yapılamadığı veya yeterli olamadığı bu kapalı ortamlarda kullanılan mekanik iklimlendirme sistemleri nasıl çalışmalı ki burada b...
4 Haziran 2020

Klima ve Soğutma Ürünlerinin 2019 Yılı Envanteri ve Sektörün Oransal Durum Saptaması

İSKİD yıllık klima ve soğutma ürünlerinin 2019 yılı envanteri hakkında genel bir açıklama yapıldı...
4 Haziran 2020

COVID-19 Korona Virüs Hastalığı, Önlemler ve Yeni Çağın İlk Belirtileri

Gündemimiz SARS-CoV-2 veya COVID-19 olarak adlandırılan Koronavirüs hastalığı salgını....
17 Nisan 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.