Tesisat Dergisi 272. Sayı (Ağustos 2018)

64 Tesisat / Ağustos 2018 tesisat.com.tr MAKALE İLKNUR İNAM Daire Başkanı* HAKAN BAL Sanayi ve Teknoloji Uzmanı* ARDA BAHÇECİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı* MEHMET EMİN DOĞAN Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı* ORHUN MELİK BURAN Mühendis* KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL GIRIŞ E n basit anlamıyla üniversitelerde üretilen bilginin sana- yide kullanılması olarak tanımlanan Kamu-Üniversi- te-Sanayi İş Birliği (KÜSİ), çoğunlukla üniversite ile sanayinin bir araya gelerek proje yapması olarak algılansa da Bakanlığımız tarafından yürütülen KÜSİ faaliyetlerinin esas amacı; KÜSİ paydaşları arasındaki sinerjiyi arttırmak, ulusal yenilik ekosisteminde bu iş birliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üre- tebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Günümüzde küresel rekabetin gelmiş olduğu aşamada işletmeler bilgi üretmek, yenilikçi ürün ve üretim yöntem- lerine geçmek zorundadır. Bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin devletin des- tek ve yol göstericiliğinde bir araya gelmeleri bir zorunluluk- tur. Bu gerçekten hareketle son yıllarda özellikle sanayileşmiş ve küresel pazarlara hitap eden ürünler üreten ülkeler, KÜSİ’yi güçlendirmekte ve önemli kazanımlar elde etmektedirler. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nda Ar-Ge boyutu içerisinde kullanılan göstergelerden biri de Üniversite Sanayi İş Birliği’dir. Bu bağlamda 138 ülke arasından ilk beş ülke sırasıyla; İsviçre, Singapur, ABD, Hollanda ve Almanya’dır. Sıralanan ülkele- rin tamamının Üniversite-Sanayi İş Birliği’nden yaralanarak yeni teknolojiler üreten ve sanayide bunları en üst düzeyde kullanan ülkeler olduğu raporda ifade edilmiştir. Bu sonuçlar, küresel rekabet edebilirlik ile Üniversite-Sanayi İş Birliği ara- sında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Mevcut raporda Türkiye’nin durumuna bakıldığında ise Üniversite-Sanayi İş Birliği göstergesi sıralamasında 63. ve rekabet edebilirlik göstergesinde ise 55. sırada bulunduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkeler yeniliği teşvik etmek, reka- betçiliği güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla kamu kaynaklarını araştırma ve geliştirme için kullanmakta ve her geçen gün bu doğrultuda yeni politi- kalar geliştirmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için uygulanan politikalar, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi alışverişini güçlendirmek ve üniversite ile sanayi arasında yeni ilişkiler kurmak üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilgi tabanlı bir ekono- mide, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki, yeniliğin ve eko- nomik gelişmenin anahtar unsurlarındandır. Bu çerçevede kamunun, etkin mevzuat ve politikalar yoluyla üniversite ile sanayi arasında iş birliklerini kolaylaştırma ve geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=