Tesisat Dergisi 309. Sayı (Eylül 2021)

70 Tesisat / Eylül 2021 tesisat.com.tr PROJE İ zmir Design Factory (IDF) ile Viessmann işbirliğiyle gerçekleştirilen ortak üretim etkinliğiyle Yaşar Üniver- sitesi’nde kredilendirilen bir ders kapsamında üniversite öğrencilerinin Viessmann’ın kurumsal stratejisi çerçevesinde belirlenen ortak problemlere yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmesine imkan tanıdı. İki dönemlik ders kapsamında öğrenciler, insan odağında açık inovasyon yaklaşımıyla dijital çağa ayak uydurabilen projeler geliştirdiler ve projelerini doğrudan ilgili yöneticilere sunma imkanı buldular. Global Bir Model Olarak “İzmir Design Factory” İzmir Design Factory (IDF); yerel paydaşların, yerel ve uluslararası ortaklıklar yoluyla, global pazarda rekabeti güç- lendirmek için nitelikli insan kaynağı ve katma değeri yüksek proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tasarım, eğitim, araştırma odağında bir oluşumdur. AB fonuyla desteklenen bir proje olarak serüvenine başlayan IDF; Türkiye’deki üniversiteler, özel sektör, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bağ- lantısı olan esnek bir platformdur. “Design factory” modelini kentin ihtiyaç duyduğu yaratıcı ve yenilikçi işbirliği meto- dolojisi için iyi bir uygulama örneği olarak gören Originn, akademik içerik katkısı sunması için etkin işbirlikleri yaptığı Yaşar Üniversitesi’ni, projenin sanayi ile hızlı entegrasyonunu sağlaması ve iletişim kanallarını aktif tutması için ESİAD’ı, know-how transferini doğru gerçekleştirebilmek için Porto Design Factory’yi ve diğer uluslararası işbirlikleri olan EFTA ve Matera Hub’ı dahil etti ve IDF çok paydaşlı bir yapıda kuruldu. IDF, yaratıcı işbirliklerini destekleyen disiplinlerarası ve insan odağında bir problem çözme yaklaşımı olan “Design Thinking” yani “Tasarım Odaklı Düşünme” (TOD) metodolo- jisi ve kapsayıcılık, yaşam odaklılık, ortak üretim değerlerini benimsemektedir. Yerel İhtiyaçlara Global Çözümler, Global İhtiyaçlara Yerel Çözümler: İZMİR DESIGN FACTORY & VIESSMANN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=