Tesisat Dergisi 308. Sayı (Ağustos 2021)

tesisat.com.tr 12 Tesisat / Ağustos 2021 KONUK YAZAR BU DÖNEMDE ÖNCELİĞİMİZ “BİZ OLMAK” HÜSEYİN ERDEM MTMD 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı D eğerli okurlar, saygıdeğer MTMD üyeleri ve sektör bile- şenlerimiz, yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle hepinize sağlıklı günler dilerim. 8. dönemin derneği- mize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm kurullardaki arkadaşlarımı kutluyorum, hepsine bu zor dönemde bu görevi kabul ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel işler başaracağımıza ina- nıyorum. Öncelikle bugüne kadar derneği- mize emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim, denetim, onur kurullarında görev yapmış tüm meslektaşlarımı kutluyor, teşekkürlerimi bildiriyorum. Özellikle görevi devraldığımız 7. Dönem Başkanımız Sayın İbrahim Biner’e ve yönetimlerde bulunan tüm dostlar, komisyonlarda çalışan tümmeslektaşla- rımıza ve dernek çalışanlarımıza başarılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler yönetim olarak, der- neğimizi paydaş sektörel derneklerle birlikte uyum içinde faydalı işler yap- mak için geçmiş dönemlerin başlattığı projelere yenilerini ekleyerek devam ettireceğiz. STK’lar gönüllülük esasına daya- nan, sevgi, saygı sınırları içinde görev yapan, topluma sektöre faydalı işler yapmaya çalışan, ülkemiz ve mesle- ğimizin gelişmesi için olmazsa olmaz, çok önemli kuruluşlardır. Kırk yıla yakın süredir görev aldığım STK’larda öncelikli prensibim bu olmuştur. Bu dönemde de ülkemize, sektörümüze, meslektaş- larımıza -mühendislik etiğini ön planda tutarak- faydalı işler yapmaya özen göstereceğiz ve gayret edeceğiz. Çünkü inanıyoruz; STK'lar her zaman ülkelerin kalkınmasında, demokratikleşmesinde, gelişiminde yol gösterici olmuştur. Bu dönemde önceliğimiz “biz olmak”, hiçbir üyemizi ötekileştirme- den ve saygı, sevgi çerçevesinde bir- likte olmak olacak. Benim prensibimde ben olmak yok, hep birlikte olmak var. Birlikten güç doğar, birlikte olursak güçlü oluruz; ayrışırsak, ötekileştirirsek faydalı işler yapamayacağımıza inan- mış bir yönetim anlayışımız var. Bütün üyelerimizi ve meslektaşlarımızı kucak- layarak bütün arkadaşlarımızın da bize yardımcı olacağını ve gerekli komisyon- larda görev alacaklarını düşünüyorum ve hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Bizler Anadolu tabiri ile "nalına mıhına" bildiğimiz gerçekleri ve topluma fay- dalı konularda, hep doğru bildiklerimizi birlikte karar vererek uygulamaya geçi- receğimizi, sektörümüzün gelişmesi için doğru bildiğimiz her konuda yapıcı olacağımızı bildiririz. Sektör olarak çok zor bir görevimiz var. Özellikle bu dönemde çok daha zor ve çok daha önemli bir görev yapı- yoruz. Covid 19 pandemi döneminde bizim mesleğimizin, taze hava miktarı hava değişimleri ve kapalı mekanlarda hava miktarının ve HVAC sistemlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını düşünü- yorum. Bizlere devamlı olarak, taşeron gözüyle bakılmasını kabul etmiyoruz. Mekanik tesisat işlerinin, özellikle uygu- lama konusunun, işlevsel olarak en zor iş olduğunu, kabul etmek gerekiyor. Yıllardır söylüyorum; bizler mekanik altyükleniciler olarak aslında bir binanın veya endüstriyel tesisin kalbi, damarları ve çok önemli çalışan kısımları için çalışı- yoruz. Yaptığımız işler çok çok önemli ve devamlı yaşayan sistemler olup, konfor değil ihtiyaçtır. Isıtma, havalandırma, klima, yangın koruması, sıhhi tesisat oto- masyonu vs. hepsi yaşayan sistemlerdir ve hem endüstride hem yapıda en büyük enerjiyi biz harcıyoruz. Bu nedenle enerji verimli yapılar çok önemli. Ses, gürültü, hijyen, kapalı mekânda taze hava, insan sağlığı ve konforu için çok önemli konu- lar. Düşünebiliyor musunuz; bir otelin işletme açısından en büyük gideri, çalı- şanlarından sonra enerji giderleri olup, bunun da tamamı bizlerin uyguladığı mekanik tesisat sistemleridir. Yapaca- ğımız doğru mühendislik hizmetleri ile ciddi, enerji verimli sistemler seçerek,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=