Tesisat Dergisi 303. Sayı (Mart 2021)

50 Tesisat / Mart 2021 tesisat.com.tr ÇEVİRİ B u makale, 2014 Solar Dekatlon’unda Romanya’yı tem- sil eden bir ev olan, EFdeN projesinde uygulanan aktif ve pasif stratejileri göstermektedir. Çalışma, projede uygulanan tüm sistemleri birbiriyle bütünleştiren ve en uygun (optimum) İç Çevre Kalitesini (Indoor Environ- ment Quality (IEQ)) minimum enerji kullanarak sağlamak için tüm aktif ve pasif stratejileri ilişkilendiren Bina Yönetim Sistemleri (Building Management Systems (BMS)) mantığı sunumuna odaklanmıştır. Ses gürültü seviyesi, hava sıcak- lığı, CO2 seviyeleri, nispi nem ve enerji tüketiminin deneysel ölçülerini kullanarak bu stratejilerin avantajlarının açık bir görünümünü elde etmek mümkün olmuştu. Bina Yönetim Sistemleriyle birleştirilerek tüm aktif ve pasif stratejilerin uygulanması mükemmel iç çevre kalitesi (IEQ) parametrele- rinin elde edilmesi için son derece iyi kombinasyon olduğunu kanıtladı. İlave olarak, PV (Fotovoltaik) paneller kullanılarak elde edilen enerji kullanılan enerjiyi aştı, böylece EFdeN evi Pozitif Enerjili Bina olarak sınıflandırılabildi. İnsanlık tarihinin en önemli Birleşmiş Milletler İklim Deği- şikliği Konferansından, COP21, sonra [1], üye ülkeler dünyanın ortalama sıcaklık artışını, endüstri devrimi öncesi kaydedilen değerlerin üzerinde, 1,5°C değerinin altında olacak şekilde sınırlamak için ne gerekiyorsa yapılmasına karar verdi. WMO (World Meteorological Organization _Dünya Meteoroloji Örgütü) [2] 2015 yılında endüstri devrimi öncesi ortalama sıcaklık değerinin 1°C üzerinde olan kritik eşiğe ulaşıldı- ğını vurgulamıştı, son dört yıl tarihteki en sıcak dönemdi ve 2019 kayıtlardaki 2. en sıcak yıldı. Son olarak, Avrupa Komisyonu’nun iklim ve enerji çerçeve çalışmasına göre [3] 2030’a kadar tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin en az sera gazı emisyonlarını %40 azaltması, yenilenebilir enerji payını %27’ye yükseltmesini ve enerji verimliliğinde %27’lik bir artış yapmaları gerektiğini belirtmişti. İlave olarak DEPB (Binala- rın Enerji Performansı hakkında 2010/31/EU sayılı Direktir) [4], 20120 yılında, yapılan tüm yeni binaların nZEB (hemen hemen Sıfır Enerji kullanan Bina) olması gerektiğinden söz etmektedir. Tüm bu alarm sinyallerini ve ileri sürülen tezleri dikkate alarak, bu hedeflere ulaşmak ve küresel ısınmanın yıkıcı etki- sini önlemek için enerjiyi verimli kullanan yüksek verimli ve beklenildiği şekilde görev yapabilen malzemelerden yapılmış sürdürülebilir binalar yapılması zorunludur. [8]. İlave olarak, evsel kullanımda en önemli tüketiciler olan ısıtma, soğutma ve havalandırma için enerji tüketimini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan akıllı sistemlerin kullanılması çok önemlidir. Bu çalışma, Bükreş’in bazı üniversitelerindeki öğrenciler- den oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen bir proje olan ve Romanya’yı 2014 Avrupa Solar Dekatlonu’nda temsil eden, EFdeN prototipi (Şekil 1) üzerinde uygulanmıştır. Binanın ve sistemlerinin enerjiyi tasarruflu stratejileri İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi’nin öğrencileri tarafından öğretmenle- rinin koordinasyonu altında uygulanmıştır. Bu ekip halen kampüsümüzde Konfor Koşulları için bir araştırma merkezi POZİTİF ENERJİLİ BİR EVDE BİNA YÖNETİM SİSTEMİ (*) TIBERIU CATALINA Yardımcı Doçent, Bükreş İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi ANDREI STELIAN BEJAN PhD adayı Romstal Akademisi CATALIN LUNGU PhD., Doçent, Bükreş İnşaat Mühendisliği Teknik Üniversitesi TRAIAN ADRIAN MUNTEANU Yazılım Mühendisi, Donanım ve Yazılım Çözümleri SRL. (*) Bu makale The Rehva European HVAC Journal Dergisi Aralık 2020 sayısından alınmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=