Tesisat Dergisi 301. Sayı (Ocak 2021)

18 Tesisat / Ocak 2021 tesisat.com.tr KONUK YAZAR Cem Özyıldırım KBSB Yönetim Kurulu Başkanı KAZAN VE BASINÇLI KAP SEKTÖRÜNDE 2020 VE GELECEĞE BAKIŞ 2 020 yılında pandemi başta olmak üzere tüm dünya genelinde ina- nılmaz olumsuzluklar olmasına rağmen kazan ve basınçlı kap sanayici- leri yılı beklenenin üzerinde bir büyüme oranı ile kapatacak. Bu yılın başında pandeminin dünyayı etkisi altına alması ilk başlarda morallerimizi bozsa da 3. çeyrekten itibaren başlayan güzel geliş- melerle yılı bitireceğiz. 2020’ de sadece pandemi krizi yoktu. Malatya ve en son İzmir’de yaşa- nan vahim depremler sonucu vatandaş- larımızın can kaybı da bizleri derinden yaraladı. 2021 yılına yeni bir sayfa açıl- masını bekliyoruz. Bu yıl basınçlı kaplar sektörünü hızlandıran sebeplerin başında biomas enerji yatırımları geliyor. Yatırımlara uygulanan devlet desteğinin bitecek olması işlerimizi hızlandırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın süreyi Haziran 2021’e kadar uzatması da bio- mas enerji yatırımlarının altı ay daha sektörümüze canlılık kazandıracağını gösteriyor. Buna bağlı olarak yenilebilir enerji ayağında 2014 yılında ülkemizde biomas kazanları üreten sadece 1 yerli firma var- ken şu anda 15 firmaya ulaşılmış olması sektörümüzün ne ölçüde büyüdüğünün bir göstergesidir. Görüldüğü gibi sek- törümüz katma değer yaratmayı enerji sektöründe de sağlamıştır. Kazan üre- ticileri ve buna bağlı çalışan tedarikçi firmalarımız bu büyümeyle 2020 yılına damgasını vurmuştur. Bu ürünler tama- men KBSB ilgi alanı içerisinde yüksek katma değerli ürünler olup teknolojik olarak ne kadar başarılı olduğumuzu, Ar-Ge’ye ne kadar çok yatırım yaptı- ğımızı göstermiştir. Bu yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sek- törümüzde üretilen cihazların tamamı- nın orta -yüksek teknolojiye geçirilmesi gerekmektedir. Bu yatırımlar için ithal edilmesi gere- ken ürünler Türkiye’de üretilerek 300 milyon dolarlık bir eko sistem oluştu- rulmuştur. Kazan sektörü bu yıl yalnızca büyük endüstriyel kazanlarda kendisini ispatlamamış aynı zamanda ERP regü- lasyonlarından sonra kendini yenileye- rek yoğuşmalı kazan teknolojisinde de ilerleme sağlamıştır. Yalnızca yurt içi satışlarla değil ihracat ile de sektörü tetikleyen bir diğer unsur olmuştur. KBSB Yönetimi olarak bu yılın başında inanılmaz bir çalışma program ile kolları sıvayarak faaliyetlere başlamış- tık. Başta Sıcak Su, Buhar ve Kızgın Yağ Kazanı operatörlükleri mesleklerinde MYK onaylı sınav merkezi kurarak sek- törün gelişimi ve kazan patlamalarının önlenmesi yolunda yaptığımız çalış- mada sona geldik. Merkezimiz yakın bir zamanda açılacak. TS 2025 Standardının revizyonu bu seneki önemli çalışmalarımızdan birini oluşturdu. Yurt dışındaki benzer dernek ve örgütlerle iş birliğimiz de uluslararası boyutta KBSB ve üyelerinin tanıtılma- sında önemli bir adım oldu. 2020 yılında iklimde yaşanan den- gesizlik ve dalgalanmalar, yağışların azalması, tarım ve enerji gibi sektörlerde büyük zorluklara yol açtı. Bu yüzden 2021 yılında enerji verimliliği, yenilebilir enerji, enerjinin depolanması ve hibrit enerji gibi çalışmalar sektörümüze yön veren konular olacaktır. Bu yıl birçok dernek üyesini pan- demi nedeniyle ziyaret edemesek de uzaktan bağlantı yoluyla bu durumu çözümledik. Pandeminin belki de en olumlu yanı bol bol eğitim webinarları düzenleyerek bilgi ve know-how sevi- yemizi daha üst seviyelere taşımak oldu. Webinarları sektörün hem yurtiçi hem yurt dışı duayenleri ile gerçekleştirdik. Kazan ve basınçlı kap sektörü için 2020 yılı yoğun geçti diyebiliriz. 2021 yılında sektörümüzün daha da büyüye- ceğini düşünüyoruz. 2020’ de ertelenen yatırımların 2021 yılında hız kazanaca- ğını ve kamu yatırımlarının önümüzü daha da açacağını düşünüyoruz. Pan- demi sonrası tüm ülkeler nefes alıp, 2021 yılında daha iyi bir performans gösterecektir. KBSB olarak 2021 yılında yeni trend ve gelişmeleri daha yoğun bir şekilde takip edip üyelerimize aktaracağız. 2021 yılında ISK-SODEX Fuarı’nın, birçok yurt dışı fuarın ertelenmesinden dolayı yoğun geçeceğine de inanmaktayız. Sektörümüzün uzun bir ayrılık sonrası bir araya gelmesi de iş gelişimi ve ihracat imkânları açısından fırsat olacaktır. 2021 yılının tüm ısıtma ve soğutma sektörümüz için daha verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyor, ailelerinizle mutlu ve sağlıklı bir yıl olmasını diliyo- rum. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=