Tesisat Dergisi 299. Sayı (Kasım 2020)

T esisat / Kasım 2020 53 tesisat.com.tr konumlandırması yurt içiyle aynı. Günümüzde neredeyse her ülkede aynı rakiplerle karşı karşıyayız. Kalitemizi değiştirmediğimiz için her pazardaki konumlanmamız aynı. İmbat’ın gücü, farklı ülkelere, farklı pazar ihtiyaçlarına göre cevap vere- bilmesidir. Bunu yaparken prensip- lerinden vazgeçmemesi ve karakter değiştirmemesi her pazarda kolayca yer bulabilmemizi sağlar. İmbat’ın ihracat faaliyetlerinin dünü ve bugününü karşılaştırdığınızda ne görüyorsunuz? Bir tohum dikildiğinde önce kök salar. Kökler gözle görülemez fakat büyümenin temellerini atarlar. Tohum yeterince su ve ışık aldığı takdirde derin kökler salacak, büyümesini sağlama alacaktır. Filiz topraktan çıktığında ise büyümesi hızlı olur ve başarısı ancak o zaman gözle görülür bir hal alır. İmbat, 30 yıldır edindiği tecrübe ve vizyonu ile kök salmayı, filiz olmayı geçmiş sürdürebilir ve sağlıklı büyü- yen genç bir ağaçtır. İmbat’ın ihracat büyümesinde sürdürülebilir distribü- törlük ilişkileri kurduk. Yaklaşık 20 yıl boyunca düzenli partnerlik ilişkileri ile imbat markasına güven oluşmasını sağladık. Bugün İmbat markasını Avru- pa’ya tanıtmayı başardık. İmbat’ın ihracat ağı, üstün teknik bilgi birikiminden su alır ve düzenli ve sürekli ilişkilerinden beslenir. İmbat gibi kökleri derin şirketlerin attığı adımlar kalıcı ve sağlamdır. Distribütörlük ilişkisi içinde oldu- ğumuz şirketleri çözüm ortağı olarak görürüz. Bu şirketler, uzun soluklu, sağlam ilişki temelleri üzerine kurulu, karşılıklı güvenin kırılamaz olduğu şir- ketlerdir. İmbat, Avrupa’ya açılımını sürdürülebilir, kaliteli ürün ve hizmeti ile sağlam temeller üzerine oturtmayı başardı ve bunu görmek, bunun parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Romanya, Sırbistan, Almanya, İsviçre, Avusturya, Portekiz, İngiltere düzenli satışlarımızın olduğu Avrupa ülkeleridir. Her bir partnerimiz aynı zamanda servis hizmetini de verebilen içinde oldukları pazarın saygın oyun- cularındandır. Avrupa pazarında tutunan bir yerli marka olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Avrupa ile ihracat ilişkisini biz zor olarak görmüyoruz. Sadece şirketlerin Avrupa’da beklenen teknik ve sosyal standartlara alışmış olması gerekir. Avrupa kültüründeki şirketlerin nelere dikkat ettiği bilindiği sürece, kalite kontrol konsepti oturduğu sürece ve şirket Avrupa vatandaşları ile aynı dili (metaforik veya tam anlamıyla) konuş- tuğu sürece şirketlerin Avrupa’ya ihra- cat yapamamaları için bir engel yok. İmbat gibi Avrupa’ya alışkın şirketle- rin Ecodesign, Eurovent gibi Avrupa standartlarıyla tanışıklığı zaten uzun zamandır vardır. Ürünlerimizin Avrupa standartlarında olması yüksek stan- dartların arandığı tüm pazarlarda bir avantaj durumunda. Ar-Ge faaliyetlerimizin büyüklüğü ile sürekli yeni ürünler üretmemiz bana gurur veriyor. En son olarak taşınabi- lir çatı tipi klimalarımız Avrupa’da çok rağbet gören cihazlarımızdan oldu. Bu tip başarılarımızın sık olmasının sebebi Avrupa’yı iyi anlayabiliyor, ihtiyaçlarını görebiliyor olmamız. Biz, Avrupa’da çoğu festival, düğün, konser gibi sosyal eğlencelerin büyük çadırlarda düzen- lendiğini biliyorduk. Bunun yanında iklimlendirmesi sorunlu mekanların hal- kın kullanımına açılması halinde ciddi yaptırımlar olduğunun da farkındaydık. Bu bilinç, taşınabilir klima projemizin doğumuna neden oldu. Bu festival, kut- lama ve arızalı klimalı mekanlara sağ- lanan taşınabilir klimamızı tam ihtiyaca göre tasarladık. Tak-çalıştır, modüler ve dış iskeleti ile çok sağlam üniteler ola- rak dizayn ettik. Evlerimizdeki fişlerle çalışır, sağlamdır ve taşınması oldukça kolaydır. Bu ürünlerimiz, Avrupa paza- rının bu ihtiyacına tam olarak uydu ve büyük başarı gösterdi. Avrupa’ya Türk mühendisliğini tanıtmayı ve Türk malı algısını pozitif yönde değiştirmeyi amaç edindik ve Avrupa’ya ihracat yapmak isteyecek daha küçük şirketlere örnek oluşturduk. İmbat ürünleri bugün hangi ülkelere ulaşıyor? İmbat olarak ürünlerimizi dün-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=