Tesisat Dergisi 298. Sayı (Ekim 2020)

T esisat / Ekim 2020 53 tesisat.com.tr “En Fazla Patent Başvurusu Yapan 3. Şirket Olduk” "Gelişim ve yeniliği her daim oda- ğına alan Bosch Termoteknik Manisa Ar-Ge Merkezimiz ile uzun yıllardır birçok başarıya da imza attık. 2012 – 2016 yılları arasında üst üste beş kere kendi sektörümüzdeki en başarılı Ar-Ge Merkezi seçilen merkezimiz ile ayrıca Ar-Ge’de yaptığımız atılımlarla 2014- 2018 yılları arasında Manisa’da “En Fazla Patent Başvurusu Yapan 3. Şir- ket” olduk. Bosch Termoteknik Manisa Ar-Ge Merkezi, Türkiye’de ilk “plakalı eşanjör” tasarlayan, geliştiren ve üreten Ar-Ge Merkezi olma unvanına sahip- tir. Bu sayede şirketimiz %100 ithal ettiğimiz bir komponentin ihracatçısı konumuna geçmiştir." “Gençlere İş Fırsatları Sağlayabiliyoruz” "Genç ve dinamik bir ekibe sahi- biz. 2019 yılsonu itibarıyla 70 kişiden oluşan ekibimizin 25’i, Bosch Smart Start programı kapsamında lisans veya lisansüstü eğitimleri ile paralel çalışan gençlerden oluşuyor. Bu çalışma modeli ve kadromuz ile inovatif bakış açımızı sürekli dinç tutabiliyor ve geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize iş fır- satları sağlayabiliyoruz." “Ar-Ge Vizyonunu Açıklayabilmek Önemli Bir Kriter…” "Bakanlık tarafından aranan teknik özelliklerin dışında, araştırma ve geliş- tirme faaliyetlerinin şirket stratejileri, vizyon ve misyonu ile de bütünlük içinde olmasını esas olarak görüyoruz. Teknik özelliklerden kısaca bahsetmek gerekir ise günümüzde Ar-Ge mer- kezi olabilmenin ilk koşulu, kurumun en az 30 (faaliyet gösterdiği alan ve faaliyet kodu ile doğru orantılı olarak değişmektedir) tam zamanlı çalışanı- nın bulunmasıdır. Örneğin ayrı bir fiziki çalışma alanının olması gibi bazı ön koşulların çerçevesi 5746 sayılı yasa ile de belirlenmiştir. Ancak bunun ötesinde araştırma ve geliştirme ile ilgili net hedeflere ve şirketin hedeflere taşıyabi- lecek sistematiği belli proje ve çıktılara ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada Ar-Ge Merkezi olmaya adaylığını koymuş bir kurumun, strateji ve hedeflerinde Ar-Ge vizyonunu açıklayabilmesi önemli bir kriter olarak görülüyor. Bosch Termo- teknik Manisa Ar-Ge Merkezi olarak, var olan teknik altyapımız ve hali hazırda yürüttüğümüz araştırma ve geliştirme projelerimiz ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na tescil başvurusunda bulu- narak, aynı yıl içerisinde Ar-Ge Merkezi Belgemizi alma hakkı kazandık." “Ar-Ge Faaliyetlerini Belirli Bir Sistem Dahilinde Yürütebilmek Önemli” "Ar-Ge Merkezi olmanın koşullarını sağlayan firmalar, TC Sanayi ve Tekno- loji Bakanlığı’na başvuruda bulunarak onay alması halinde, 5746 sayılı kanun ile belirlenmiş, vergisel anlamda pek çok maddi avantajdan faydalanabilirler. Bu avantajlardan bahsetmek gerekir ise; SGK İşveren hissesi, Gelir Vergisi Stopajı, Ar-Ge tasarım harcamalarının tamamının kurumlar vergisi hesapla- masında indirim konusu yapılması ya da ilave olarak gerçekleştirilen Ar-Ge indirimlerinden söz edebiliriz. Ancak maddi kaynak sağlamanın yanı sıra, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini belirli bir sistem dahilinde yürütebilmeleri en önemli noktadır." "Ar-Ge ve tasarım çalışmalarının daha sistematik olarak yapılabilmesi, sürdürülebilirlik anlamında firmaları sürekli öğrenme, var olan yetkinlik- lerini geliştirme, daha fazla katma değerli ürün ortaya koyma ve nitelikli istihdamın kalıcılığı gibi pek çok alanda desteklediği gibi, bilgi birikiminin artı- rılmasına ve firmaların sürekli olarak kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlar." n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=