E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet: "İklim Krizi, İklimlendirme Sektörü ve Bireysel Sorumluluklar"

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet: "İklim Krizi, İklimlendirme Sektörü ve Bireysel Sorumluluklar"

5 Kasım 2019 Salı | KONUK YAZAR
287. Sayı (Kasım 2019)
578 kez okundu

Evrim sürecinde dünyamızda pek çok kitlesel yok oluş yaşanmıştı. Bu yok oluşların özellikle 5’i büyük yok oluş olarak adlandırılır. Yüzlerce milyon yıl içerisinde farklı dönemlerde gerçekleşen büyük yok oluşlar nedeniyle dünya üzerindeki türlerin %90’ını yok oldu.

5 büyük yok oluşun nedenleri arasında, volkanik hareketler, buzul dönemleri, okyanus tabanlarından metan salımı, asteroit çarpmaları sıralanabilir.

İnsanın dünya yüzeyine dağılması, nüfusunun artması, teknoloji kullanır hale gelmesi ile birlikte artan konfor ve enerji ihtiyacının karşılanması için fosil kaynaklı yakıtlara yönelindi. Yer altında milyonlarca yılda depolanmış olan fosil kaynaklı yakıtların giderek daha çok kullanılması ile birlikte açığa çıkan CO2 gazı atmosferde sera gazı tabakasının kalınlaşmasına ve dünyadan uzaya çıkması gereken ısının çıkışını engelleyerek dünyadaki ortalama sıcaklıkların yükselmesine neden oldu. 10 yıl gibi kısa bir gelecekte tüm dünyada sert tedbirler uygulanmazsa ve ortalama sıcaklık artışı en fazla 2°C ile sınırlandırılmazsa dünya 6. kez büyük yokoluş sürecinden çıkamayacak.

6. yokoluş süreci maalesef insan kaynaklı. Bilim insanlarının tüm uyarılarına ve ortaya koydukları kanıtlara rağmen siyasi erkler, egemen güçler, endüstri tekelleri sadece mevcut iktidarları ve günlük kazançları uğruna ya bir şey yapmıyorlar ya yaparmış görünüyorlar ya da en tehlikelisi, iklim krizinin olmadığını söylüyorlar.

Ortalama sıcaklıklarda bugüne kadar olan artışlar dünyada iklim şartlarını değiştiriyor. Deniz suyundaki ısınmayla birlikte buzullar ve ısınan hava nedeniyle Himalayalar gibi yüksek dağlardaki buz kütleleri hızla eriyor. 1979-2001 yılları arasında 48 milyar ton buzul erimişken, 2001-2017 yılları arasında eriyen buzul kütlesi 134 milyar ton olmuş. Eriyen buz kütleleri denizlerdeki su seviyesini yükseltmekte ve kıyı bölgelerindeki yerleşimlerin bir kısmının su altında kalmasına, dağlarda eriyen buz kütleleri de su kaynaklarının hızla yok olmasına neden oluyor.

Kasırga ve fırtınaların şiddeti ve sayısı artmakta, yağmur yağma aralıkları seyrelmekte, düzenli yağışlar yerini ani ve aşırı yağışlara bırakmakta. Kısa süreli aşırı yağışlar toprak tarafından aynı hızla emilemediğinden yer altı suları yeterince beslenememekte, sular kullanılamadan denizlere dönmekte. Bu durum, kuraklığı arttırıyor ve suya erişimi zorlaştırıyor. İklim krizi nedeniyle yaşam şartlarının daha da kötüleşecek, çoğunlukla zaten geri kalmış bölgelerden gelişmiş ülkelere göç hareketleri artacak, büyük kargaşalar ve hatta savaşlar çıkacak. İklim krizinden, iklimlendirme sektörü nasıl etkileniyor? Yükselen ortalama sıcaklıklar, yaşam alanı olan binalarda soğutma ihtiyacını arttırıyor. Gıda sektöründe, sevkiyat, depolama, teşhir için soğutma ihtiyacı artıyor. Büyük hacimli endüstriyel tesislerin havalandırılarak serinletilmesi için daha fazla hava değişimine ihtiyaç duyulmakta, havalandırmayla yeterli ortam sıcaklığı sağlanması güçleştiğinden evaporatif soğutma içeren yeni sistemler kullanılması gerekmekte. 2019 yazında, Paris’te sıcaklık 44 °C’ye kadar yükselmiş ve soğutma ihtiyacı olmadan bu güne gelmiş başka Avrupa şehirlerinde de binalarda soğutma yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış.

İklimlendirme sektörüne büyük görevler düşüyor. Artan soğutma yükleri nedeniyle daha çok enerji ihtiyacı olacağından, cihazların (soğutma grupları, klima santralleri, fanlar, fancoiller, pompalar, soğutma kuleleri vb.) enerji verimliliklerinin arttırılması için Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam edilmeli. Soğutucu gaz kullanımı da artacağından, gazların atmosfere olan zararını (küresel ısınma potansiyeli) azaltmak ve iş yapma kabiliyetini arttırmak için bütün çabamızı ortaya koymalıyız.

Kullanılan elektrik motorları yüksek verimli EC tipte olmalı, cihazlar ve sistem ihtiyaca göre çalışacak otomasyona sahip olmalıdır. Isı geri kazanım mutlaka dikkate alınmalı, ısı köprüleri engellenmeli, ısı yalıtımı, ısı kaybına engel olacak şekilde seçilmeli ve doğru uygulanmalıdır. Hava kaçaklarını sıfıra yaklaştırmak için tüm tedbirler alınmalı ve uygulamada hata yapılmamalıdır. Projeler BIM platformu üzerinden tasarlanmalı ve yönetilmelidir. En az malzeme kaybı ve dolayısıyla enerji kaybı sağlanmalıdır. Sistemlerin Test Ayar Dengelemesi mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılmalı, optimum çalışma şartları sağlanmalıdır. İşletme esnasında izleme, ayar, bakım faaliyetleri büyük bir disiplinle yürütülmelidir.

Tasarım aşamasında, işveren ikna edilerek yapılacak sistem seçimleriyle ısı geri kazanım, yenilenebilir enerji kullanılarak, binalar sıfır enerjili hatta artı enerjili olarak planlanmalıdır. Malzeme alım sürecinde, karbon ayak izi en az olacak şekilde tedarik sağlanmalıdır.

İnsan türü olarak yarattığımız bu felaketi önce yavaşlatıp sonra durdurup sonra da geri çevirmek için hepimize görev düşüyor. “Benim yapacağımla ne olur ki?” demeden, her davranışımızda, işimizin her aşamasında sonucunu düşünerek, iklim krizini durdurmak için çalışmak zorundayız. İklim krizinin önemini ulaşabildiğimiz herkese, her platformda anlatmak zorundayız.

Dünya için, gelecek nesiller için, hemen şimdi.


 


İlginizi çekebilir...

TESİDER, Tesisat Sektörünün Tüm Alanlarına Katkı Sağlayacak Çalışmalar Gerçekleştiriyor

7 yıl önce bir proje olarak başladığımız çalışmaların 3 yıl önce resmiyet kazanmasıyla, kısa adı TESİDER olan Tesisat Teknolojileri Eğitim ve Araştırm...
10 Ocak 2020 Cuma

Dr. Mithat Bülent Özmen: "İGDAŞ Depreme Hazır Kurumların En Başında Geliyor"

İGDAŞ, 6,5 milyon abonesi ve yıllık 6,5 milyar metreküp doğalgaz satışı ile Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi. Bu rakamlar abone sayıs...
6 Aralık 2019 Cuma

Güray Korun: "EHİS LAB Sektörün Gelişmesinde Büyük Katkılar Sağlayacak"

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) sektörünün ülkemizde kurulan ilk derneği olan ESSİAD, kurulduğu 1990 yılından beri sektör ve ü...
6 Aralık 2019 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.