E-Dergi Oku 
DUYAR POMPA
COPA

2019 Yılı Isıtma Sezonu Başlarken Doğalgaz Pazarında Güncel Durum ve Beklentiler

2019 Yılı Isıtma Sezonu Başlarken Doğalgaz Pazarında Güncel Durum ve Beklentiler

18 Eylül 2019 | GÜNCEL YORUM
285. Sayı (Eylül 2019)
460 kez okundu

Muhittin Tekman

Makina Mühendisi - MBA


Günümüzde şehirlerimizin il ve ilçe bazında çok büyük bir kısmında doğalgaz kullanımı başladı. Henüz doğalgazın ulaşamadığı diğer ilçeler ve yerleşim yerleri için de gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bakanlık yetkilileri tarafından yakın zamanda onların da önemli bir kısmında doğalgaz kullanımının başlatılacağı belirtilmekte. Bu gelişmenin yanı sıra ülkemizde özellikle 2012 yılı sonrasında büyük miktarlarda yaşanan konut inşaatlarının yapım hızının da etkisiyle hem şehirlerdeki doğalgaz abonelikleri arttı hem de doğalgaz tüketim miktarları yükseldi. Ayrıca ısıtma tesisatlarında kullanılan cihaz ve donanımlarının da teknolojik olarak gelişmeleri sonucunda doğalgazın daha verimli ve tasarruflu kullanım olanakları arttı. Tüm bu olumlu gelişmelerin etkisiyle ısıtma sektörümüzün gelişimi sürmüş ve yakın gelecekte de süreceği öngörülüyor.

Şehirlerde doğalgaz kullanımının günümüzde ulaştığı aşamayı belirleyebilmek için şehir doğalgaz dağıtım şirketlerinin doğalgaz tüketim miktarları ile gerçekleşen doğalgaz abone miktarlarını inşaat sektörünün gelişimi üzerinden değerlendirmek gerekir. Bu amaçla öncelikle doğalgaz kullanımı konusunda ayrıntılı çalışmalar yaparak “Doğalgaz sektörü gelişimini sürdürüyor” başlığı altında bir araştırma dosyası hazırladık ve Tesisat Dergisi’nin Ağustos 2019, 283. sayısında sizlere sunduk. Bu çalışmanın bazı önemli saptamalarını ise aşağıda belirtirken ayrıca inşaat sektörünün güncel durumuyla ilgili olarak da TÜİK verilerini kullanarak genel bir durum değerlendirmesi yapmaya çalıştık.

1. Doğalgaz Tüketim Miktarları

Şehir doğalgaz dağıtım şirketlerinin geçtiğimiz iki yıl (2016 yılsonundan 2018 yılsonuna kadar) içinde tüketilen doğalgaz miktarları arasındaki farka bakıldığında yaklaşık 5,6 milyon m3 tüketim artışı (%21) olduğu görülüyor. Bu durum bize doğalgaz pazarında olumlu gelişmeler olduğunu gösteriyor. Her ne kadar tüketim miktarı yaşanan yıldaki mevsimsel ısı değerlerinden etkilenmekte olsa bile; bu önemli artış bize yeni yapılar, yeni ısıtma tesisatları ve dolayısıyla yeni ısıtma cihazlarının kullanımının da artmış olduğunu gösteriyor.

2. Doğalgaz Abone Miktarları


Doğalgaz sektörünün diğer önemli göstergesi olan abone miktarlarının nasıl değiştiğine son dört yıllık dönem (2016 Nisan ayından 2019 Nisan ayına kadar) için bakıldığında ise konut abone miktarının 3,5 milyon adet (%29), serbest tüketici miktarının ise 136 bin adet (%28) artmış olduğu görülüyor. Bu artış oranları da doğalgaz sektörünün gelişmekte olduğunun diğer bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

3. İnşaat Sektörünün Gelişimi

Doğalgaz sektörünün gelişimini belirleyen önemli konulardan biri de ülkemiz inşaat sektörünün, özellikle konutlarla ilgili kısmının, nasıl geliştiğidir. Çünkü yeni konut yapımı doğrudan doğalgaz kullanım miktarının artması anlamına geliyor.

2000’li yılların başlarından itibaren inşaat sektörünün gelişimine baktığımızda, konut inşaatı için alınan yapı ruhsatlarının, 2010 yılında 121 bin adet bina ve 907 bin adet konut dairesi için gerçekleşerek zirve yapmış olduğu, 2011 yılında önemli oranda (%28) düşen bu miktarların 2013 yılında yeniden önemli bir oranda (%15) artış ile yükselişe geçtiği görülüyor.

2017 yılına kadar geçen üç yıl içinde ortalama yıllık 110 bin adet bina ve 940 bin adet konut dairesi için ruhsat alınarak sektör geçmiş dönemlere kıyasla büyük bir atılım yaptı.

Son olarak 2017 yılında ise 2016 yılına göre ruhsat sayısında çok önemli bir artış (%22) yaşanmış ve 138 bin adet bina, yaklaşık 1,4 milyon adet konut dairesi ile yeniden zirve yapılmış.

Ancak 2018 yılının toplam bina ruhsat sayısı ne yazık ki 2011 yılına benzer şekilde yeniden ama çok daha önemli oranda (%41) düşmüş ve 81 bin adet bina, 640 bin adet konut dairesi olarak gerçekleşmiş.

Yapı kullanma izin belgelerinde ise özellikle son üç yılda; binalarda 2016 yılında 111 bin adet, 2017 yılında 117 bin adet ve 2018 yılında da 124 bin adet artışı; konut dairelerinde 2016 yılında 754 bin adet, 2017 yılında 824 bin adet ve 2018 yılında da 871 bin adet artış olarak görüyoruz. Giderek artan miktarlardaki yeni yapı kullanım izinlerinin 2019 yılında da artarak süreceği tahmin ediliyor. Bu durum günümüzde inşaat müteahhitlerinin yeni yapı yapmaya çalışmaktansa, ruhsatını alarak başlamış oldukları binaların yapımını tamamlamaya çalıştıklarını gösteriyor.

Türkiye inşaat sektörü 2017 yılına kadar, son 8 yıl içinde, yıllık ortalama 105 bin bina ve 625 bin konut dairesine denk gelen bir yapım süreci gerçekleştirdi. 2017 ve 2018 yıllarındaki gerçekleşen miktarları değerlendirirsek son 2 yılda 120 bin bina ve 850 bin konut dairesinin kullanımına başlandığını görürüz. Bu yeni konutların ısıtma sistemlerinin %30’unun merkezi, %70’inin ise bireysel sistem olduğunu varsayarsak; son 2 yılda toplam 72 bin adet merkezi sistem, 1,19 milyon adet konut dairesi için bireysel sistem ısıtma tesisatının yapılmış olduğu söylenebilir.

Ayrıca ülkemizde 1990’lı yıllarda doğalgaz kullanımının başladığı göz önünde bulundurulursa, özellikle 2000’li yılların başına kadar yaşanan 10-12 yıllık doğalgaza geçiş sürecinin ilk evresinde konut binalarında ve dairelerinde kullanılmış olan merkezi sistem ve bireysel sistem ısıtma cihazlarının günümüz itibariyle kullanım ömürlerini tamamlamış olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni cihazlarda kullanılmakta olan gelişmiş, yüksek verimli teknolojiler sayesinde cihaz verimliliği dolayısıyla da yakıt tasarrufu arttı. Bu teknolojik gelişmelerin kullanıcılar üzerindeki olumlu tasarruf beklentileri yaratmasının da etkisiyle son yıllarda önemli bir miktarda yenileme pazarı oluştu.

2002 yılı sonuna kadar Türkiye’de sadece Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit’te doğalgaz kullanılıyordu. Bu şehirlerde doğalgaz kullanılan merkezi ısıtma sistemli bina sayısı yaklaşık 40 bin adet iken bireysel ısıtma sistemi kullanılan konut dairesi sayısı ise yaklaşık 1,8 milyon adet idi. Bu değerler; 2009 yılı sonunda ise merkezi ısıtma sistemi kullanılan bina yaklaşık 90 bin adet, bireysel ısıtma sistemi kullanılan konut dairesi ise yaklaşık 5,7 milyon adet olarak gerçekleşmişti.

Cihaz yenileme pazarının gelişim sürecini etkileyecek diğer bir konu ise geçtiğimiz yıl, 21 Nisan 2018 tarihinde, yürürlüğe giren Enerji İlişkili Ürünler Yönetmeliği’nin Lot 1 olarak isimlendirilmiş olan maddesinde; sadece yoğuşmalı cihazların üretimi ve ticareti zorunluluğunun getirilmesiydi. Bu yeni yönetmelik ile yoğuşmalı olmayan cihazların üretimi ve satışı durdurulmuş, dolayısıyla da cihaz yenileme pazarında ayrı bir durum daha oluşmuştur ki bu da bizlere doğalgaz pazarının büyümesinde etkili olan bir başka konuyu daha gösteriyor.


 


İlginizi çekebilir...

Ölümcül Virüs Salgını Henüz Bitmedi Ama Alınacak Önlemleri Artık Biliyoruz

Tüm dünya ülkelerinde yaşayan her bir bireyin yaşamını doğrudan olumsuz etkileyen böyle bir gelişme bu zamana kadar hiç olmamıştı desek herhalde siz d...
6 Temmuz 2020

İklimlendirme Sistemlerimiz Virüs Salgınına Karşı Ne kadar Uygun?

Doğal havalandırmanın yapılamadığı veya yeterli olamadığı bu kapalı ortamlarda kullanılan mekanik iklimlendirme sistemleri nasıl çalışmalı ki burada b...
4 Haziran 2020

Klima ve Soğutma Ürünlerinin 2019 Yılı Envanteri ve Sektörün Oransal Durum Saptaması

İSKİD yıllık klima ve soğutma ürünlerinin 2019 yılı envanteri hakkında genel bir açıklama yapıldı...
4 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.