E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Piyasadaki Güncel Güven Sorunu ve Öneriler

Piyasadaki Güncel Güven Sorunu ve Öneriler

6 Şubat 2019 Çarşamba / 15:50 | KONUK YAZAR
278. Sayı (Şubat 2019)
437 kez okundu

İrfan Çelimli

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Sektör oyuncuları ve MTMD üyelerimizle yaptığımız değerlendirme toplantıları neticesinde, güncel olarak ülke ekonomimizdeki kriz ile son yıllarda yapı sektöründe yaşadıklarımız konusunda vardığım önemli saptamalarımı paylaşmak istiyorum. 

Öncelikle, piyasada iş yapma konusunda “Güvensizlik” duygusunun anormal oranda arttığını net olarak gözlemlemekteyim ve bu konuyu çok önemli buluyorum. Buna neden olarak sayabileceğim temel gerekçeler şunlardır:

- Hak ediş kapsamlarında şantiyeye gelen malzemelerin dâhil edilmemesi şartı (İhzarat ödememe), yani montajı yapılmayan malzemenin bedelinin yüklenici maliyetinde tutulması,
-Yatırımcıların finansman konusunda yetersiz bir planlamayla yola çıkması sonucu işlerin yapımı sırasında oluşan ödeyememe sorunları ya da ödemelerdeki aşırı uzun vadeli koşulların oluşması,
- Sözleşmelerin aşırı zorlanarak hak ediş onaylarındaki geciktirmeler, özellikle de işin sonuna doğru olan hak edişlerin bekletilmesi,
-İş sürelerinin beklenmedik uzamalarına karşın oluşan maliyet artışlarının karşılanmaması,
-İşin kötü planlanmasından kaynaklanan sonradan çıkan ek maliyetli iş kalemlerinin yüklenicilere yıkılması,
- Yaşanan ekonomik sorunlar sonucu oluşan anormal döviz artışlarından kaynaklanan maliyet artışlarının yine yüklenicilere yüklenme gayretleri,
- Hukuk sisteminin çok ağır çalışmasının sonucunda kararların aşırı gecikmesi; buna bağlı olarak da art niyetli yöneticilerin sorumsuzca, yüklenicilere olumsuz koşulları haksız dayatması,
- Sözleşmelerde ödeme koşullarına takas (barter) şartının eklenmesi ile maliyetin kısmen yüklenicilerden karşılanması niyetleri.

Yukarıdaki ana başlıklarda belirtilen gelişmeler, özellikle bizim gibi uygulama yapan guruplarda, ihale katılımlarında tedirginlik ve daha da seçici olma sonucunu doğurmaktadır. Hatta iş alamamayı kabullenip, iş hacimlerinin daralmasına bağlı olarak bazı tüzel kişilikler, daha küçük ölçekli noktalara taşıyarak geçici çözüm aramaktadır.

Bu durum piyasada geçici bir süre için devam edecektir. Buna karşın ülke içindeki olumsuzlukları yenmek ve tüzel kişilikleri geliştirmek için dışa açılmanın artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bunun hepimiz için pazar genişlemesi yaratacağı ve aramızdaki aşırı rekabet koşullarını da azaltacağı muhakkaktır. Yurtdışına açılmada sektörel işbirliklerini kullanmak önemli bir kaynak olup, MTMD veya benzeri diğer sektörel dernekler ve İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği) organizasyonundaki fuar ve tanıtım toplantılarına katılım, işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmaların artarak devam etmesi gereklidir.

Ayrıca yurtdışı işleri için rakiplerimizle “ortak girişim” yapma kültürünü de geliştirmeliyiz. Çünkü deneyimler birleştirilerek; daha güvenli daha verimli ve daha büyük ölçekli iş yapma olanağı mevcuttur.

Sonuç olarak yapı sektöründeki sürdürülebilir sağlıklı bir gidişin oluşmasında, mesleki sivil toplum örgütlerinde görev alarak ve dayanışarak daha verimli ve olumlu sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum.


 


İlginizi çekebilir...

"İklimlendirme Sektörünün Yıldızı Parlıyor"

İSKİD, kurulduğu 1992 yılından bu yana iklimlendirme sektöründeki firmaları bir araya getirip sektörün ortak sorunlarına ve ihtiyaçlarına birlik içeri...
24 Mayıs 2019 Cuma / 11:06

Bilinmeyen Yönleri ile Tesis Yönetim Sektörü & TFMRA

Levent Alatlı Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Başkanı...
13 Mayıs 2019 Pazartesi / 14:40

F-Gaz Yönetmeliği ve Sektöre Etkileri

Dünyamız, kontrolü güç ve ürkütücü bir biçimde kirleniyor ve çok büyük bir hızla ısınıyor. Maalesef bu kötü gidişin önemli müsebbiplerinden biri de so...
5 Nisan 2019 Cuma / 11:07

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.