E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Dövizde ve Akaryakıtta Yaşanan Son Fiyat Artışları Yakıt Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?

Dövizde ve Akaryakıtta Yaşanan Son Fiyat Artışları Yakıt Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?

10 Eylül 2018 Pazartesi | GÜNCEL YORUM
273. Sayı (Eylül 2018)
729 kez okundu

Dergimizin bu sayısında yer alan “Yakıt Birim Fiyatları, Brent Petrol Fiyatları, Dövizler ile TÜFE ve ÜFE Ağustos Ayı İtibariyle Son 6 Yılda Nasıl Değişti?” başlıklı araştırma dosyasında ayrıntılı olarak belirttiğim, özellikle son yılda yaşanan birim fiyat artışlarının döviz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlara koşut olarak önümüzdeki günlerde de süreceği anlaşılmaktadır.

Son üç yılda yakın geçmiş zamanlara kıyasla yarı fiyatına inmiş olan Brent tipi petrolün bu yıl uluslararası piyasalarda yeniden artışa geçmesi ve %47'lik artış ile varili 50 dolardan 80 dolara ulaşması önemli bir gösterge iken doların TL karşısındaki yıllık bazda %75'e varan oranda değerlenmesi bu gelişmenin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Aynı süreç içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı ÜFE- Üretici Fiyat Endeksi ve TÜFE - Tüketici Fiyat Endeksi’lerinde 2017 yılında başlayan ve 2018 yılında süren iki haneli artış oranlarının olması hatta ÜFE'de daha önceki yıllarda görülmeyen hem TÜFE'den daha büyük endeks değerine ulaşılması hem de %25-30'luk yıllık artış oranlarını yakalaması durumun ivedilikle ele alınmasını ve zaman geçirilmeden bu gidişi durduracak önlemlerin alınmasını gerektirdiğini düşündürmektedir.

Bu ortam içinde geçmiş dönemin değerlendirmesini yapacak olursak öncelikle doğalgazın özellikle konut kullanımlarında diğer yakıtlara göre daha az fiyat artışı yaşadığı dikkat çekmektedir. Sanayideki kullanımlarda uygulanan doğalgaz birim fiyatlarının konutlardaki kullanımlar için belirlenen birim fiyatlara karşın neden daha yüksek oranlarda olduğu da ayrı bir konu olabilir. Ancak son günlerdeki zamların doğalgazın en ucuz yakıt olma özelliğini yitirmesine neden olabileceği kanısı yaygındır. Burada görülen diğer bir sıkıntı şehirler arasındaki doğalgaz birim fiyat farklılıklarıdır. Tarifesi yeni belirlenenler, eski tarifeden gaz alanlar ve henüz proje aşamasını tamamlamamış olduğu için ihale fiyatlarıyla alarak satanlar nedeniyle Türkiye tam bir farklılıklar ortamıdır. Bu fiyat farklılıkları konutlarında doğalgaz kullananlar kadar üretimde doğalgaz kullananları da etkilemekte ve her bir kesimde haksız rekabete neden olduğu bile söylenebilmektedir.


6 yıllık dönemsel fiyat artışlarına bakıldığında;
* Elektrik fiyatları %60'larda değişmişken, son yıl sanayide kullanılan elektrik fiyatı %31oranında artarken konutlarda kullanılan elektrik fiyatı %45 oranında arttığı,
* Yerli (%107-109) ve ithal linyitte (%104-133) %100'ü de geçen oranlardaki artışlarıyla en yüksek artış oranının olduğu görülmekte.
* Bu yakıtları birim fiyatında ÖTV indirimi yapılmayan yüksek kükürtlü fuel oil no6 (%89) ve kalorifer yakıtı fuel oil no 4 (%90) izlemekte.
*Son yıl için ise linyit kömürü için %40'lada, fuel oil'lerde de %80'lerde artış olduğu görülmekte.
* LPG'deki 6 yıllık fiyat değişimleri içinde özellikle konutlarda kullanılan propan tipi dökmegazda yaşanmış ve %96 olarak gerçekleşmişken ev tüpünde %68, sanayi tüpünde ise %57, ev ve sanayi tüplerindeki son yıl fiyat artışları ise %21 olmuştur.
* Sanayide kullanılan miks dökmegazda %78'lerde yaşanan 6 yıllık dönem artışı son yıl için %18'ler düzeyinde gerçekleşmiştir.
*LNG'de ise 6 yıllık süreçte %64-65 aralığında artmış olduğu görülen birim fiyatların son yıl içinde %36 olması dikkat çekicidir.

Sonuç olarak yakın zamanda fiyat artışlarının artarak süreceği görülmekte, önlem alınmazsa bu durumun hem zorunlu tüketici olarak vatandaşı hem de enerji girdisi olarak üretimde kullanmakta olan sanayiciyi olumsuz etkileyeceği söylenebilir.


 


İlginizi çekebilir...

Klima ve Soğutma Sektörü Yurt İçi Satışları Son Yıllarda Nasıl Gelişti?

İSKİD - Isıtma, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği'nin yıllık istatistik çalışması her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılarak yayınlandı....
3 Temmuz 2019 Çarşamba

Soğutucu Cihazlar Ve Klimalarda Güvenli Ve Verimli Uygulamalara Geçiş

Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok konferansta, özellikle 20. yüzyılın sonlarından başlayarak 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz yılı...
14 Mayıs 2019 Salı

Doğalgaz Arz Güvenliği ve Daha Ucuz Doğalgaz Sağlayacak TANAP Devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'ın yüzde 30, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Pet...
5 Nisan 2019 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.