E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Yeni Bir Model

3 Ağustos 2018 Cuma | TEKNİK MAKALE
272. Sayı (Ağustos 2018)
425 kez okundu

İLKNUR İNAM
Daire Başkanı*
HAKAN BAL
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı*
ARDA BAHÇECİ
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı*
MEHMET EMİN DOĞAN
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı*
ORHUN MELİK BURAN
Mühendis*

GİRİŞ
En basit anlamıyla üniversitelerde üretilen bilginin sanayide kullanılması olarak tanımlanan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ), çoğunlukla üniversite ile sanayinin bir araya gelerek proje yapması olarak algılansa da Bakanlığımız tarafından yürütülen KÜSİ faaliyetlerinin esas amacı; KÜSİ paydaşları arasındaki sinerjiyi arttırmak, ulusal yenilik ekosisteminde bu iş birliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır.

Günümüzde küresel rekabetin gelmiş olduğu aşamada işletmeler bilgi üretmek, yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmek zorundadır. Bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin devletin destek ve yol göstericiliğinde bir araya gelmeleri bir zorunluluktur. Bu gerçekten hareketle son yıllarda özellikle sanayileşmiş ve küresel pazarlara hitap eden ürünler üreten ülkeler, KÜSİ’yi güçlendirmekte ve önemli kazanımlar elde etmektedirler. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nda Ar-Ge boyutu içerisinde kullanılan göstergelerden biri de Üniversite Sanayi İş Birliği’dir. Bu bağlamda 138 ülke arasından ilk beş ülke sırasıyla; İsviçre, Singapur, ABD, Hollanda ve Almanya’dır. Sıralanan ülkelerin tamamının Üniversite-Sanayi İş Birliği’nden yaralanarak yeni teknolojiler üreten ve sanayide bunları en üst düzeyde kullanan ülkeler olduğu raporda ifade edilmiştir. Bu sonuçlar, küresel rekabet edebilirlik ile Üniversite-Sanayi İş Birliği arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Mevcut raporda Türkiye’nin durumuna bakıldığında ise Üniversite-Sanayi İş Birliği göstergesi sıralamasında 63. ve rekabet edebilirlik göstergesinde ise 55. sırada bulunduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkeler yeniliği teşvik etmek, rekabetçiliği güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla kamu kaynaklarını araştırma ve geliştirme için kullanmakta ve her geçen gün bu doğrultuda yeni politikalar geliştirmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için uygulanan politikalar, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi alışverişini güçlendirmek ve üniversite ile sanayi arasında yeni ilişkiler kurmak üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilgi tabanlı bir ekonomide, üniversite ve sanayi arasındaki ilişki, yeniliğin ve ekonomik gelişmenin anahtar unsurlarındandır. Bu çerçevede kamunun, etkin mevzuat ve politikalar yoluyla üniversite ile sanayi arasında iş birliklerini kolaylaştırma ve geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Makalenin devamını e-dergi'den okumak için lütfen tıklayınız.


 


İlginizi çekebilir...

Isı Pompası Entegre Edilmiş Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazlarının Tasarım Kriterleri - Bölüm 1

ORHAN EKREN / Ege Güneş Enerjisi Enstitüsü SİNAN AKTAKKA / ENEKO A.Ş. Ar-Ge Yöneticisi MACİT TOKSOY...
5 Kasım 2019 Salı

Daikin Yüksek Enerji Verimli Ürünleriyle ENER LOT21 Gerekliliklerinin Ötesinde

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'da enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda bir dizi aşamalı uygulama...
24 Mayıs 2019 Cuma

Metal-Clad Hava İzoleli (AIS) ve Gaz İzoleli (GIS) OG Hücre Karşılaştırma

Özellikle kritik tesislerde veya bütçesi uygun projelerde 'Hava' ya da 'Gaz' izoleleli orta gerilim panosu arasında seçim yapılmasında...
5 Mart 2019 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.