E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ALDAĞ
FETAŞ
SAVEN TEKNİK
KSB
NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ
DAMLASU SOĞUTMA KULELERİ
PİTSAN
NIBE TÜRKİYE

Enerjinin Verimliliği İçin Bölgesel Isıtma Toplu Konut Projelerinde Öncelik Kazanıyor

Enerjinin Verimliliği İçin Bölgesel Isıtma Toplu Konut Projelerinde Öncelik Kazanıyor

3 Ağustos 2018 Cuma / 10:02 | GÜNCEL YORUM
272. Sayı (Ağustos 2018)

Muhittin TEKMAN

Makina Mühendisi - MBA

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında olduğundan ve içinde bulunduğumuz ay itibariyle 19. yılını yaşadığımız 1999 Ağustos Depremi sonrasında hep gündemde olduğu bilinen ve yetkili kişilerce çokça konuşulan, ama fazla bir gelişme de gösterilememiş olunan kentsel dönüşüm toplu konut projelerinde en verimli ve tasarruflu ısıtma sistemi olarak bölgesel ısıtma sistemi kullanılabilir.


Milli gelirimizin önemli bir kısmını yurt dışından satın aldığımız enerji kaynaklarına harcıyoruz. Bu konuda tasarruflu olabilmek için; enerji kaynağının temini, kullanımı ve konut yapımıyla ilgili pek çok bakanlığın pek çok kurumu örneğin enerji kaynaklarını daha verimli sistemlerde kullanmak için çeşitli çalışmalar yaptı, yönetmelik yayınladı ve standartlar geliştirdi. Ama henüz tam anlamıyla yeterli bir düzeyde sonuç alındığı söylenemez.


Ülkemiz bazı enerji kaynakları açısından şansız olmasına karşın bazı enerji kaynakları açısından da şanslı konumdadır. Örneğin jeotermal kaynaklar açısından oldukça şanslı olan ülkemiz bunu yıllardan beri bölgesel ısıtmada kullanmakta çok büyük bir deneyime sahip. İşte bu deneyim ve bilgi birikimimiz enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmak konusunda bizi bölgesel ısıtmaya önem vermeye yönlendiriyor.


İki yıl önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülkemizde çeşitli amaçlarla yapılmakta olan toplu konut projelerindeki bölgesel ısıtma çalışmalarını tek bir merkezden yürütme konusunda bütüncül bir çözüm bulabilmek amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumları arasında koordineli bir çalışma için öncelikli bir yol haritasını belirleme çalışmaları başlatıldı.


Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017 - 2023) içerisinde yer alan Aksiyon Planı'nın 6 numaralı eylem planında Merkezi ve Bölgesel Isıtma/Soğutma Sistemlerinin Kullanımının Özendirilmesi başlığı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sorumluluğunda Maliye Bakanlığı, TOKİ'nin ilgili kurum/kuruluş olarak belirtildiği "Toplu konutlarda ve büyük yerleşim birimlerinde merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerine geçiş yapılarak enerji tasarrufu sağlanması aynı zamanda yenilenebilir enerjinin ısıtma/soğutma amaçlı kullanım oranının artırılmasıdır." amacı ile yürütülecek faaliyetler içinde “Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Potansiyelinin Belirlenmesi ve Yol Haritasının Hazırlanması” başlıklı eylem çıktıları doğrultusunda yeni bina ve yerleşim birimlerine yükümlülük şartları, mevcut binalar için ise teşvik programları araştırılacaktır. Bölgesel ısıtma sistemlerinde varsa bölgede bulunan jeotermal potansiyelden ve sanayi ve güç üretim tesisi kaynaklı atık ısılardan azami ölçüde faydalanılacaktır. " ifadeleri yer almakta. Ayrıca 2018 yıllında teknik çalışmalar ve mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı, 2020 yılından itibaren ise toplu konutlarda ekonomik yapılabilirliğine göre uygulanmaya başlanacağı, yeni yapılacak toplu konutlarda 2020-2022 yılları arasında yaygınlaştırılacağı ve yüksek potansiyeli olan mevcut toplu konutlarda ise 2023 yılı sonuna kadar uygulamalar yaygınlaştırılacağı belirtilmekte.


Bu ise "eğer TOKİ kontrolünde yeni bir yerleşim alanı yapılacaksa burada öncelikle bölgesel ısıtma değerlendirilecek, enerji kaynağı olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fizibilite edilerek değerlendirilecek" anlamına gelmekte. Bu işlerin parasal kaynak gereksinimi için de İller Bankası'nın görevlendirdiği söylenmekte.


Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse TOKİ ve İller Bankası gibi devletin farklı kurumları aracılığıyla yapılacak bu işleri tek bir çatı altında toplayabilmek için bu konuları kapsayan bir yasaya gereksinim doğmuş ve bu nedenle de Bakanlık bir yasa tasarısı çalışması başlatmış.


Amaç olarak; enerjinin daha verimli kullanımını sağlamak ve olası olduğu ölçüde enerji harcamalarını azaltmak, bunu gerçekleştirmeyi sağlayacak milli ve yerli kaynaklarımızı devreye sokabilecek ülkemizde var olan (jeotermal ve kömür gibi) ve yenilenebilir (güneş, rüzgar, toprak, su, hava gibi) enerji kaynaklarına yönelmek istenmektedir.


Ancak kullanılan enerjinin olası olan en verimli şekilde kullanımı da önemlidir ki bunlar içinde ilk olduğu tüm uzmanların da kabul ettiği bölgesel ısıtma öncelikli olarak gündeme alınmıştır. Ayrıca bu ısıtma şekli ile birlikte yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynaklarını ve yöntemlerini kullanarak daha verimli kılmak da olası.


Bu yılın geçtiğimiz Haziran ayında Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında bir sözleşme imzalanarak hem siyasetin yönlendirmesi, hem de devletin yatırım kanallarının devreye girmesiyle toplu konut inşaatlarında bölgesel ısıtma yapılmasına yönelik teknik ve finansal çalışmalar hız kazandı.


 


İlginizi çekebilir...

İnşaat Sektöründeki Alışılmış Büyüme 2019 Yılında Yerini Küçülmeye Bırakacak

Tesisat Dergisi'nin ana konusu olan inşaat sektörünün gelişim durumu, yaşadığı sorunlar ve geleceğine ilişkin belirlemeler ve öngörüler günümüzde ...
4 Ekim 2018 Perşembe / 09:56

Dövizde ve Akaryakıtta Yaşanan Son Fiyat Artışları Yakıt Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?

Dergimizin bu sayısında yer alan 'Yakıt Birim Fiyatları, Brent Petrol Fiyatları, Dövizler ile TÜFE ve ÜFE Ağustos Ayı İtibariyle Son 6 Yılda Nasıl...
10 Eylül 2018 Pazartesi / 13:30

Yakıt Fiyatlarındaki Artış Beklentisi Korkutuyor

Günümüzde gerçekleşmekte olan genel ekonomik gelişmelere koşut olarak artan faiz ve döviz fiyatları nedeniyle oluşan olağan üstü durum bizleri günümüz...
4 Haziran 2018 Pazartesi / 16:24