E-Dergi Oku 

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştu

26 Kasım 2010 | HABERLER
173. Sayı (MAYIS 2010)
332 kez okundu

“Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”na İlgi Büyük Oldu

TTMD - Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”nun 9’uncusu  3 - 5 Mayıs 2010 tarihleri arasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleriyle, yurtiçi - yurtdışı üniversite ve firma temsilcilerinden oluşan 500 civarında katılımcıyla İstanbul The Marmara Hotel’de gerçekleştirildi.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla başlayan açılış töreninde sırasıyla; TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, İspanya ATECYR’den Juan Jose Quixaro, Orhan Turan (İMSAD), Nedim Zalma (İSKİD), Metin Duruk (İSKAV), Ali Ekber Çakar (MMO),  İsmet Mura (MTMD), Dr. Celalettin Çelik (DOSİDER) ve Sedat Arıman (İZODER) konuşma yaptı.

Konferans Konuşmacısı Necdet Pamir’in “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye” konulu konuşmasının ardından sempozyum oturumlarına geçildi.

ISK Sektörünün Önde Gelen Uzmanları Sempozyum’da Buluştu“

Binalarda Enerji Kullanımı” konu başlığında yurtiçi ve yurtdışından katılan uzman konuşmacılarla; depremden yangına, ısı yalıtımından iklimlendirme çalışmalarına, enerji tasarrufundan atık enerjinin geri kazanımına ve hijyene kadar pek çok konunun bilimsel ve teknik oturumlarda tartışıldığı IX. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyum’u, sektör profesyonelleri için önemli bir platform oluşturdu.

11 farklı başlık altındaki teknik oturumlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yansıtıldığı bildirilerin sunulduğu sempozyumda; 4 seminer, bir forum ve iki panelin yanı sıra katılımcılara yönelik seminer ve kurslar da yer aldı.

50’den fazla bildirinin yer aldığı sempozyumda; ısıl konfor, havalandırma ve soğutma alanlarında bilinen konulara farklı bakış açılarının getirileceği bildiriler yanında, tesisat teknolojisindeki son gelişmelerin ele alındığı bildiriler de bulunuyor. Uygulamada karşılaşılan problemlerin tartışılması yönünde yapım ve işletme konularında uzman konuşmacıların davet edildiği sempozyumda, uygulama konuları öncelikli ele alınan konular arasında yer aldı.

Sempozyum katılımcıları; “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ve “HVAC Sistemlerinin Geleceği ve Beklentiler” konulu panellerde enerji verimliliği ve HVAC sistemlerinin geleceğini, inşaat sektörünü ilgilendiren “Yurt Dışı Mekanik Tesisat Hizmetleri ve Ülkeler Arası Farklılıklar”  konulu forumda ise mekanik tesisat sektörünün durumunu tartışma imkanı buldular. TTMD’nin en önemli organizasyonlarından biri olan ve HVAC’da enerji verimliliği ve tesisat konularının yoğunlukla tartışıldığı Sempozyumun Başkanlığını TTMD Başkanı Cafer Ünlü üstlenirken, Sempozyumun Yürütme Kurulu ise Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç başkanlığında Abdullah Bilgin, Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Cafer Ünlü, Erdinç Boz ve Rüknettin Küçükçalı’dan oluşuyor. 

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuSempozyum’da BEP Paneli Yapıldı

Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 5 Aralık 2009’da TTMD katkılarıyla Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan ve 1 Nisan 2010’da revize edilen Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği’nin içerik ve uygulamada karşılaşılan sorunlarının kapsamlı olarak tartışıldığı Panele de ev sahipliği yaptı. 04 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü’nün yönettiği panele, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Bayram, Enerji Bakanlığı Temsilcisi Erdal Çalıkoğlu, TTMD adına Abdullah Bilgin ile İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Arıman, DOSİDER (Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik, KBSB (Kazan ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri Birliği Derneği) Başkanı Ali Eren ve MMO (Makine Mühendisleri Odası) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın katıldı. 

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü

BEP ile ilgili olarak; “Ülkemizde 2007 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu, buna bağlı olarak yayınlanan Sanayi ve Bina Enerji Performans Yönetmelikleri şu an yürürlüktedir. Ancak, BEP Yönetmeliği 1 Nisan 2010’da değişikliğe uğramıştır. Değişen en önemli madde ise, kamuoyunu da yakından ilgilendiren Bireysel Isıtma ve Merkezi Isıtma Sistemi konusudur. Daha önce 1000 metrekarenin üzerindeki yapılarda merkezi sistem zorunluluğu varken bu değer şimdi 2000 metrekare’ye yükseltilmiştir. İçeriği ve uygulamada karşılaşacak sorunlar nedeni ile sektörde yoğun bir şekilde tartışılan bu konuyu sempozyum kapsamında düzenlediğimiz  bu panelde bakanlık ve ilgili sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile tartışma ve görüşlerimizi iletme imkanı bulacağız” diye konuştu.

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştu

 

 

 

 

 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Bayram,

yaptığı sunumda, 1 Nisan’da BEP Yönetmeliği’nde yapılan değişimleri özetledi. Buna göre;

Yönetmeliğe, kullanım alanı, önemli tadilat ve  denetim yapacak kurumlar bilgisi eklendi. 

Yeni yapılacak binalarda 12 bağımsız bölüm ve/veya 2.000 m² üzerinden merkezi ısıtma zorunluluğu getirildi.

250 m² üzerindeki mekanlarda bireysel ısıtma sistemlerinin yoğuşmalı veya entegre ekonomizerli sistem olması gerekiyor. 

 • Brülörler ile ilgili düzenleme yeniden sınıflandırıldı.l 2000 m² üstündeki konut dışı alanlarda merkezi sıcak su kullanımı zorunlu hale getirildi. 
 • Yeni yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi denetimi getirildi. 1 Temmuz 2010’dan itibaren enerji kimlik belgeleri verilmeye başlanacak. Enerji kimlik belgesi geçerli kullanıcı adı olan BEP-TR kullanıcıları (Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş serbest müşavirler, enerji verimliliği danışmanlığı firmaları ve uzmanları) Enerji Kimlik Belgesi (EKB Uzmanları) tarafından BEP-TR üzerinden verilecek. 

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuMurat Bayram, Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nde yapılan değişimleri özetlerken, “Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacak EKB, EKB vermede yetkili kurum/kişi tarafından düzenlenecek, ilgili idare tarafından onaylanacak ve bir nüshası bina girişinde görünür bir noktaya asılacak. EKB’nin binanın tamamı için hazırlanması şarttır, ancak istenirse bağımsız bölümler için de hazırlanabilir“ açıklamasını yaptı. “Bir binanın enerji performansının belirlenebilmesi için; binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketiminin saptanması, bu değere göre CO2 salınımının hesaplanması, bu değerin referans bina ölçütleri ile karşılaştırılması ve kıyaslamaya göre A-G grubundan sınıflandırma yapılması gerekmektedir“ diyen Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Bayram,  D sınıfı altında kalan yeni bina yapımının da yasaklandığını ifade etti. 

Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi yetkilisi Erdal Çalıkoğlu, yaptığı konuşmada, 90’lı yıllardan sonra enerji tasarrufunun önem kazandığını, AB Topluluğu’nun 98-2007 yılları arasında ciddi bir kaynak ayırımı ile enerji yoğunluğu dengesini kurduğunu ifade ederek, “Bizim de çok hızlı olarak israf, yalıtım yetersizliği ve verimsiz araç kullanımından kaynaklanan enerji tasarrufundaki kara deliklerimizi kapatmamız gerekiyor” dedi. Bu noktadan hareketle “Binalarda Enerji Performansı“ Yönetmeliği’nin hazırlandığını belirten Çalıkoğlu, BEP Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik odaklarını da özetledi. “Temel ilkenin bütüncül yaklaşıma geçiş” olduğunu vurgulayan Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi yetkilisi Erdal Çalıkoğlu, yapısal ve somut hükümler ile metinsel uyum sağlandığını, yönetmeliğe uygulanabilir şeffaflık getirildiğini, merkezi ısıtma mevzuatı ile uyum sağlandığını, yenilebilir enerji, kojenerasyon ve ısı pompalarına asgari uygulama yükümlülüğü getirildiğini, işletme ve bakım prosedürünün de netleştirildiğini açıkladı. 

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuTTMD adına BEP ile ilgili görüşleri dile getiren Abdullah Bilgin, “Biz TTMD olarak BEP yönetmeliğini ülkemizi 2020’lere taşıyacak olarak gördüğümüz için, müzakere sürecinden başlayarak merkezi ısıtmadan yana tavır aldık, binaların parça parça ısıtılamayacağı, yapının tamamının bir bütün olduğunu savunduk. Sorun, az ısınana az, çok ısınana çok ısınma payı verilmiyor olması, merkezi ısıtmanın belirli konfor şartlarını yerine getirememesi iken, çözüm binaların bağımsız giderlerini ölçülmesi olarak belirmektedir. Bina tiplerine göre binalardaki konfor farkı faturalara yansıyacak, böylece merkez ısıtma sistemleri tek elden tek bir sistemle yönetilmesi ile enerji etkinliğinde fark yaratılacaktır” açıklamasını yaptı. 

Bilgin, yenilenebilir enerji ve kojenerasyon açısından BEP’in yetersiz kaldığını vurgulayarak, dünyanın vizyonuna uyamadığımızı, BEP’teki 1 Nisan değişimlerinin bireysel ısıtmanın önünü açtığını ve amacından uzaklaştığını da belirtti. TMMD temsilcisi Abdullah Bilgin, TTMD olarak Yönetmeliğin ve uygulamada yaşanan sorunların takipçisi olacaklarını da vurguladı. ,

Dünya ISK Sektörünün Kalbi Clima 2010 ile Antalya’da Attı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştu10. REHVA Dünya İklimlendirme Kongresi – Clima 2010, 56 farklı ülkeden binlerce ısıtma, soğutma ve iklimlendirme uzmanını Antalya’da buluşturdu. 9 -12 Mayıs 2010 tarihleri arasında, Budapeşte, Varşova, Kopenhag, Sarajevo, Londra, Brüksel, Napoli, Lozan ve Helsinki’den sonra TTMD’nin (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) ev sahipliğinde ilk kez Antalya’da düzenlenen kongrede, 6 kıtadan katılan binlerce uzman “Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı” ana teması ekseninde karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Antalya, WOW Hotels-Topkapı ve Kremlin Palace’ta  gerçekleştirilen ve ISK (HVAC) sektöründe dünyanın en önemli kongre faaliyetlerinin başında gelen Clima 2010 – 10. REHVA Dünya İklimlendirme Kongresi, tesisat teknolojilerini bütünüyle ele alarak; binalarda enerji tasarrufu, enerji geri kazanımı ve enerji verimliliğini hayata geçirmeye yönelik katkılar sağlaması hedefiyle; bilim adamlarına, yapı ve endüstrisine, bina sahiplerine, müşavirlere, mühendislere ve mimarlara, bilimsel veriler ve teknik çözümler konusunda bilgi alışverişinde bulunabilecekleri önemli bir platform oluşturdu.  

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştu9 Mayıs Pazar günü Kremlin Palace’de görkemli bir törenle açılan kongrenin açılış konuşmasını, Clima 2010’un Başkanı Numan Şahin yaptı. Kongrenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan büyükelçiliklere, ulusal ve uluslararası derneklere, sponsorlara ve organizasyon komitesine teşekkürlerini ileterek, konuşmasına başlayan Şahin, poster ve sunum bildirileri için rekor seviyede başvuru olmasından çok mutluluk duyduğunu ifade etti. 6 kıtadan gelen ziyaretçileri Antalya’da ağırlayarak, onlara dolu bir bilimsel program sunduklarını da sözlerine ekleyen Şahin, oluşturulacak yeni uluslararası dostluklarla bilimsel altyapıların daha da zenginleşeceğine inandığını belirtti. Numan Şahin’in ardından söz alan TTMD Başkanı Cafer Ünlü de bilimsel içeriklerle zengin ve faydalı bir kongre olmasını arzuladıklarını dile getirdi. Ünlü’nün konuşmasının ardından, sırasıyla REHVA (Federation of European Heating Ventilation and Air-Conditioning Associations) Başkanı Francis Allard, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condinitioning Engineers) Başkanı Gordon Holness, IIR – International Institute of Refrigeration’dan Didier Coulomb ve Clima 2010 Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör ise açılış konuk konuşmacısı olarak yaptığı konuşmasında; dünyadaki insan nüfusunun artışı ile küresel kirlenme artışının birbirine paralel olarak arttığını, küresel ısınma tehlikesi bu denli büyürken, “sürdürülebilir enerji” kavramının doğru konumlandırılması, enerji kaynağının ne kadarlık bir zaman için geçerli olacağının belirlenmesi ve içeriğinin netleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. Şengör, “Nerede olursak olalım enerji kullanımı konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Enerjinin kaynağı ve gerekliliğini doğru anlamak önem taşıyor. Bu nedenle, Akdeniz ülkelerinin bir araya gelerek, enerji kaynakları konusunda birlikte çalışması gerekiyor.” dedi.  

En Yüksek Bildiri Başvurusu Alan REHVA Kongresi

Avrupa Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu - REHVA  tarafından 1975 yılından bu yana üye ülkelerde düzenlenen ve dört gün süren REHVA Dünya Kongreleri arasında Clima 2010, 954 bildiri ile en yüksek bildiri başvurusu alan organizasyon olarak da bir ilk oldu.Clima 2010 kapsamında uzmanlar, Antalya - WOW Hotels Topkapı ve Kremlin Palace’nin 12 farklı salonunda gerçekleştirilen oturumlara katılarak, sektörün son gelişmelerini ve yapılan çalışmaları doğrudan takip etme fırsatı buldular. Belçika, ABD, Fransa, Japonya, Almanya, Çin, Finlandiya, Hollanda, Portekiz, Rusya ve Avusturya’dan özel olarak davet edilen sektörün önde gelen araştırmacıları ise, son dönemde ISK sektöründe yapılan çeşitli çalışmaları katılımcılarla paylaştılar.

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuAtölye Çalışmaları Büyük İlgi Gördü

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuClima 2010 kapsamında oturumlara paralel olmak üzere toplam gerçekleştirilen 26 atölye çalışması katılımcılardan büyük ilgi gördü. Belirli bir soru veya sorular üzerinde odaklanarak yapılan her bir çalışma, geleneksel teknik veya bilimsel oturum kurgusunun dışında gerçekleştirilerek, konuyu tartışmak ve katılımcılar için yararlı bir sonucu formüle etmek amacıyla düzenlendi. 

Raporlarının kitap haline getirilerek katılımcılara dağıtılacağı atölye çalışmalarının sonuçlarının uluslararası bir etkinlik planı, araştırma gereksinimlerine ilişkin bir liste, bir yönerge için temel bilgiler,  bir politika ifadesi olabileceği öngörülüyor.  Dev organizasyon kapsamında bilimsel sunuşlar ve atölye çalışmalarının yanı sıra uzmanların çeşitli konularda hazırladıkları poster sunumları da gerçekleşti. 

Öğrenci Yarışması Yapıldı

Türkiye’yi; ISKAV, İSKİD, DOSİDER, İZODER, TTMD ve SODEX katkılarıyla düzenlenen ulusal yarışmada birinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi ekibinin temsil ettiği öğrenci yarışmasının sonuçları ise Kongre’nin kapanış gününde açıklandı. REHVA Uluslararası Öğrenci Yarışması’nın birincilik ödülünü Hollanda Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuEindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden Geert Filippini, ikincilik ödülünü Macaristan’dan Tamas Tirpak kazanırken, Almanya’dan Jing Dai isimli öğrenci ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Uluslararası Öğrenci Yarışmasına katılan tüm öğrencilere sertifikalarını veren REHVA Eğitim Komisyonu Başkanı Michael Schmidt, organizasyonun başarısından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, geleceğin öğrencilerin elinde olduğunu ve kongre boyunca en çok öğrencilerin yaptıkları sunumlardan keyif aldığını sözlerine ekledi. 

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 

Bütünlük Sağlandı“Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı“ ana temasıyla, tesisat teknolojilerini bütünüyle ele alarak; binalarda enerji tasarrufu, enerji geri kazanımı ve enerji verimliliğini hayata geçirmeye yönelik katkılar sağlaması hedefiyle; bilimadamlarına, yapı ve endüstrisine, bina sahiplerine, müşavirlere, mühendislere ve mimarlara, bilimsel veriler ve teknik çözümler konusunda bilgi alışverişinde bulunabildikleri önemli bir platform sağlayan Clima 2010, “Sürdürülebilir bir gelecek için sadece mimar, mühendislerin değil, bütün disiplinlerin birlikte hareket etmesi“ esasına dayanan bütünleşmeyi de sağladı.

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuTesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştuİklimlendirme, havalandırma, ısıtma, enerji, iç hava kalitesi, sıhhi tesisat, aydınlatma ve mekanik tesisat gibi konuların ayrıntılı bir biçimde işlendiği ve tüm dünyadan binlerce uzmanı bir araya getiren Clima 2010’un ardından, 13 Mayıs 2010 tarihinde çeşitli konularda kurslar düzenlendi. Katılımcıların ücretli olarak katılabildiği REHVA & ASHRAE kursları, profesyoneller için önemli bir fırsat oldu.

Kongre’nin kapanış gününde, her 3 yılda bir düzenlenen REHVA Dünya İklimlendirme Kongresi’nin 2013 yılında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da yapılacağı duyuruldu.Kongreyle ilgili bir değerlendirme yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü; TTMD ev sahipliğinde Clima 2010’u Türkiye’de başarıyla gerçekleştirmekten ve dünya uzmanlarını ülkemizde ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Amerikan ASHRAE, Avrupa Tesisat Mühendisleri Dernekleri Konfederasyonu REHVA ile birçok uluslararası kuruluşun desteklediği organizasyonlarımız, Türkiye’de enerji verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulamaya geçtiği  şu günlerde soruların ve sorunların tartışıldığı, birçok konuda yeniliklerin ve bilgi transferinin ciddi anlamda gerçekleştiği, Türkiye’deki bilim adamları, mühendis, mimarlar ile yatırımcılar için büyük fayda sağlayan önemli bir platform oldu.” dedi. Kongrenin sürdürülebilir bir gelecek için gerekli bilgi transferi ve bütünleşmeyi sağlayarak amacına ulaştığına da değinen Ünlü, tüm sponsor firmalara, organizasyon komitesine ve TTMD çalışanlarına teşekkür etti.

Kongre genelinden özet bilgiler:

 • Bina sektörü sürdürülebilir enerji kullanımının merkezindedir. Dünya genelinde yaklaşık kullanılan birincil enerjinin yüze 40’ı binalarda tüketilmektedir.  Ayrıca bu enerjiden büyük ölçüde tasarruf yapabilme potansiyeli vardır.   
 • Mevcut bina stokunda enerji kullanımının düşürülmesi hızlı sonuç alma açısından ana hedef olmalıdır. Öte yandan yönetmeliklerin kapsamı dışında kalan ve hiç bir yaptırımı olmayan binalar çok büyük bir pay almaktadır. Bu tür binaların oranı ABD’de bile yüzde 48 oranına ulaşmaktadır. Buraya ulaşmak çok önemlidir. 
 • Simülasyon araçları ve geliştirilen programlar binaların enerji tüketimlerini değerlendirmede en temel enstrümandır. Ancak bugün için yoğun çalışmalara rağmen kapsamlı ve herkes tarafından kabul edilen bir program bulunmamaktadır. 
 • Binaların enerji verimliliği artıkça özellikle düşük enerjili binalarda aydınlatma ve havalandırma amacıyla harcanan enerjinin payı ve önemi artmaktadır. Bu yönde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 
 • Sürdürülebilir binalarda yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi esastır. Bu anlamda en ümit verici teknoloji, güneş enerjisi ve fotovoltaiklerdir, ancak maliyetleri halen çok yüksektir. Maliyet hesaplanırken, toplam maliyet için yaşam süresi boyunca hesaplanması gerektiği için, optimum çözümler bile pahalı kalmaktadır. Bu durumun devlet adamları tarafından  dikkate alınması gerekir.  
 • ISK sektörünün geleceği, sistem yaklaşımında olacaktır.  Yüksek verimli tekil cihazlardan çok yüksek verimli sistem çözümlerine gidilmektedir. Bu sistemler aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarını da içermektedir.    
 • Sürdürülebilir çözümlerde de tekil sürdürülebilir binalardan çok büyük ölçekli sürdürülebilir toplumlar daha verimli, etkin ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Yeni formlar ve yeni sistemlerle sürdürülebilir şehirler veya bölgelere yönelmelidir.  

REHVA’nın Genel Kurul Toplantısı Antalya’da Gerçekleşti

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştu1963’de Brüksel’de kurulan, 28 dernek üyesi ve bu derneklerin 110 bin mühendis üyesi ile dünyanın en büyük konfederasyonlarından biri olan REHVA (Federation of European Heating Ventilation and Air-Conditioning Associations) 54.  Genel Kurul Toplantısı’nı, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdi.

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da BuluştuAntalya – WOW Hotels – Topkapı Palace’ta  91 delegenin katılımıyla gerçekleşen ve 3 gün süren genel kurul toplantısında 2009 ve önceki yılları değerlendirerek, gelecek 5 yıllık sürecin planlarını değerlendirmeye alan REHVA üyeleri, yeni üyelerle ve yeni destekçilerle federasyonu güçlendirmek konusunda hemfikir oldular. Avrupa’nın dört bir yanından ISK (HVAC) sektöründe faaliyet gösteren dernekleri aynı çatı altında buluşturan ve içerisinde Türkiye’yi de Türk Tesisat Mühendisleri Derneği - TTMD’nin temsil ettiği REHVA, genel kurulun son gününde genel başkanını da seçti. Fransa’dan Francis Allard’ın bir dönemdir başkanlığını yürüttüğü federasyonun yeni başkanı Almanya’dan Michael Schmidt oldu.

8 Mayıs 2010 akşamı mesleğin duayenlerine verilmek üzere bir ödül töreni de düzenleyen REHVA, ikisi genç bilim adamlarına, beşi de profesyonellere olmak üzere toplam 7 adet ödül verdi. Yaptığı başarılı çalışmalar ve uygulamalar dolayısıyla TTMD’nin Onur Kurulu Üyesi Kevork Çilingiroğlu’nun da “REHVA Profesyonel Tasarımcı Ödülü”nü aldığı gecede, Gabriel Beko ve Stefano Schiavon “REHVA Genç Bilimadamı Ödülü” alırken; Iolanda Colda, Marija Todorovic, Juergen Diehl ve Peter Novak da REHVA’nın Profesyonellik ödüllerine layık görüldüler.   
REHVA’nın bir sonraki Genel Kurul Top-lantısı’nın, 2011 yılında Estonya’nın başkenti Talin’de yapılmasına karar verildi. 

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya’da Buluştu


 


İlginizi çekebilir...

Vaillant, Pandemi Döneminde "Evde konfor" Odağında Attığı Adımları "XCO'20"de Anlattı

Vaillant, 'Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO'20'de, pandemi döneminde değişen müşteri deneyimi ve bu alanda atılan adımları anlattı...
21 Mayıs 2020

MTMD 'Pandemi Süreçlerinde Sağlık ve Güvenlik Webinar'ı Gerçekleşti

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 20 Mayıs Çarşamba günü, saat 14.00-15.15 arasında 'Pandemi Süreçlerinde Sağlık ve Güvenlik Yaklaşımları Webi...
21 Mayıs 2020

Alarko Carrier ACademi'den "Pandemi Hastaneleri Özelinde Enfeksiyon" Webinarı

Alarko Carrier ACademi Webinar'ları "Pandemi Hastaneleri Özelinde Enfeksiyon" konusuyla devam ediyor...
20 Mayıs 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.