E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal

26 Kasım 2010 Cuma | GÖRÜNÜM
173. Sayı (MAYIS 2010)
157 kez okundu

CHP Genel Başkanı Deniz BaykalBu kez Deniz Baykal ile ilgili sorunlar gündeme oturdu. CHP gibi güçlü bir partinin liderliğine yükselmiş olan ve uzun süre bu mevkide yer alan Baykal ile ilgili bu haberi duyduğumda çok üzüldüm, inanamadım. Kendisinin CHP başkanlığından istifa etmesini doğru ve onurlu bir yaklaşım olarak görüyorum. Sanırım bu konu uzun süredir gündemde olup, dedikoduları yapılan bir konu imiş. Buna rağmen bir liderin özel hayatı ile ilgili bu çelişkiyi tertipleyenleri kınıyorum. Bu tür skandallara dünyada çok raslanmıştır. Sonuçta suçlular çekip gitmekte, olay unutulmaktadır. Ancak gizli video çekimlerinin internete aktarımı çirkin olup, insan haklarına tecavüz sayılır. Diğer taraftan, bu olayda Baykal’ın en büyük kusuru, ilişkisi nedeniyle o kişiyi milletvekili seçtirmesidir. Bu yönleri ile affedilmez. Dolayısıyla kendisinin politik hayatı bitmiş sayılmalıdır. 

Konu Cumhuriyet Halk Partisi yönünden ele alındığında, öncelikle şaşkınlıkla geçen ilk günlerin etkisinden kurtulunması gerekir. Baykal’ın geri çağrılması yanlıştır. Ayrıca vekaleten çevreden birinin Genel Başkanlığa getirilmesi hatalı olacaktır. Partinin bir gelişime ve değişime ihtiyacı bulunmaktadır. Partiye genç, ağzı laf yapan, güvenilir bir kadro bulunmalıdır. Ancak bu husus CHP’de parti içi çekişmelere yol açacaktır.

Partili sayılmam. Bugüne kadar olan seçimlerde hep iktidar karşıtı partilere rey verdim. Çankaya’da oturmam sebebiyle oyum çoğu kez Halk Partisi’ne gitti. Partililer içinden yakın tanıdıklarım olmuştur. Bu dostların birbirine çoğu zaman güven duymadıklarına şahit oldum. Bu anlamda başarılılar hep dışlanmıştır. Son yıllarda Deniz Baykal ve çevresi partiye hakim olmuştur. Baykal yılların saygın bir politikacısıdır. İster beğenelim, ister beğenmeyelim yerine kolayca bir benzeri bulunamaz. Ayrıca düzgün konuşan, mantığı yerinde ikinci bir Baykal zor bulunur. Buna rağmen artık Baykal ve çevresini unutmak ve değiştirmek zamanı gelmiştir.

CHP Kurultayı’nda zamanla öne çıkan eski ve güvenilir partililere çağrı yapılmalıdır. Altan Öymen, Erol Tuncer, Tahran Erdem, Fikri Sağlar, Yiğit Gülöksüz gibi dışlanmış politikacılara danışılmalıdır. CHP elit bir tabaka, belirli bir kesim yerine halkın partisi olmalı, özellikle Anadolu’yu temsil etmelidir.
Ülkemizde son yıllarda bizden-sizden ayrımı nedeniyle karşılıklı lanetlemeler doğmuştur. Bizlerin genç kuşaklara bu şekilde bir ortam bırakmamız doğru olamaz. İnsanlarımızın toplu yaşam kurallarına uyması, akil ve bilgili olması, çıkar amaçlı girişimlerden uzaklaşması gerekir. Çoğunluğu müslüman olan ülkemizde laiklik hiç bir şekilde toplumsal bir ayrım aracı olmamalıdır. Bu nedenle demokratik yaklaşımlarda öncelikle Cumhuriyeti korumamız gerekmektedir.

Tesisat Sektörünün Mayıs Ayı Aktiviteleri 

IX. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, Clima 2010 Rehva Kongresi, ICCI 2010 - 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı tüm tesisat sektörünün ilgisini çekmiş, Mayıs ayı gündemini doldurmuştur. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin organizasyonunda 3- 5 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul The Marmara Oteli’nde yapılan sempozyumun bildiriler kitabı incelendiğinde görüleceği üzere, sempozyumun ana temasında ‘Binalarda Enerji Kullanımı’ yer almış, bu tema üzerine hazırlanan bildirilerde ve seminerlerde enerjinin etkin ve verimli kullanımına ağırlıklı  yer verilmiştir.

Sempozyum içeriğinde yer alan panellerde sektörün geleceği, bina enerji performansı, ilgili yönetmelikler yetkililer tarafından tartışılmıştır. Bugün ‘TTMD’ Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, bu sempozyumla bilgi transferinden öte bilgi üretme noktasına gelmiştir. Sempozyum içeriğinin zenginliği bunu kanıtlamaktadır. Ayrıca tesisat konusunda uzmanlaşmış çağrılı konuşmacıların bildirileri sempozyuma renk katmıştır. Uygulama konularının ele alınması, sorunların tartışılması çok yararlı olmuş, yapılan öneriler ve uygulamalar sempozyuma damgasını vurmuştur. 
Sempozyumda ‘HVAC Sistemlerinin Geleceği ve Beklentiler’ ile ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ konusunda yapılan panel değerlendirmeleri, yurtdışı mekanik tesisat hizmetlerindeki ülkeler arası farklılıklar ve sorunları bütün açıklığı ile tartışılıp bizlere bilgi aktarımlarını sağlamıştır. Özel uygulama konuları olarak otel mekanik sistemlerinin tasarım ve uygulaması ile jet fan sistemi uygulamaları yeni tasarım yöntemlerini sergilemiştir.

TTMD’nin IX. Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mayıs ayında yapılan sempozyum ile Rehva Kongresi hazırlıklarına ağırlık vermiştir. Bu hazırlıklarda başta Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü ile Organizasyon Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ve Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un emekleri inkar edilemez. Ayrıca konuda özveri ile çalışan ve onlara yardımcı olan Prof. Dr. Macit Toksoy, Handan Özgen, Burçak Melekoğlu, Tuğba Bingöl Altıok, Hırant Kalataş, İbrahim Çakmanus, İrfan Çelimli, Kani Korkmaz, Kemal Gani Bayraktar, Sarven Çilingiroğlu, Zeki Aksu, Emre Akay, Eser Çizer, Güneş Küçükçalı’nın katkılarını unutmamak gerekir. 

Bu anlamdaki yoğun hizmetler bize, TTMD’nin, özverili üyelerinin yanı sıra profesyonel bir kadroya ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Dernek Müdürü, Sekreterya ve yayın elemanları Ankara ve İstanbul’da tam kadrolu şekilde profesyonel olarak hizmet vermelidir. Bunun dışında Yönetim Kurulu’nun bu tip hizmetleri veya projeleri iki veya üç elemanıyla yürütmesi sağlıklı sayılamaz. Bu dönem başkanı Sayın Cafer Ünlü’nün çalışkanlığı ve titizliği sayesinde çok başarılı görülen bu hizmetlere ileride hiç bir yönetim kurulunun gücü yetmez. Bundan kaynaklanan sorunlar derneğimizin imajını zedeler. Bu nedenle TTMD’nin vizyon ve misyonu hakkında yeniden bir değerlendirme yapmak zamanı gelmiştir. 

Diğer taraftan TTMD dışında kardeş dernekler olarak İSKİD, ISKAV, İZODER, DOSİDER, İMSAD, TÜYAK, BİTÜMDER gibi derneklerin sayıları hızla artacak sektörel sorunlar detayları ile gittikçe büyüyecektir. Karşılaşılan sektörel sorunlar yalnız mühendislere has bir sorun olmaktan çıkıp, sektörde bütün çalışanları etkileyecek sorunlar haline gelecektir.
Bu yönleri ile Makina Mühendisleri Odası da durum değerlendirmesi yapmalıdır. Yangın, otomasyon, enerji gibi sorunlarımız gerçek boyutlara eriştikçe görüleceği üzere, mesleki sorumluluk, makina mühendisliği hizmet sınırlarını aşmakta, diğer mesleklerle ortak sorunlar haline gelmektedir. Bu nedenle yetki belgelerinin tüm meslek odalarının katkılarıyla tarafsız bir komisyonda toplanması ve bu komisyon üyelerinin ihtisas dernekleri temsilcileri tarafından seçilmesi gerekir. Bu doğrultuda kamu, özel sektör, oda ve derneklerinin kurumsal uygulamalarda ortak bir işbirliği yapması zorunludur. 

Tesisat Tasarım Hizmetlerinde ‘Metodoloji’

Yapı teknolojisinde tasarım; teknoloji ile gelişen bir metodolojiyi gerektirir. Sağlıklı bir metodoloji kuruluş sistemi güçlü ve uzman bir tasarım ekibi ile sağlanır. Dolayısıyla yapı teknolojisinde tasarım, mimari ile birlikte yardımcı disiplinlerden oluşan ekibin; müellif yönetiminde hizmetiyle ele alınmalıdır. Öncelikli tasarım konsepti değerlendirilmelidir. Yapının arazisi, inşa edilecek yöre, yörenin iklim koşulları, yapı malzemeleri ve lokal koşullar mimari tasarım için önceliklerdir. Bunun yanı sıra arazide oryantasyon, fonksiyon, ihtiyaç programı, mimari tasarım konseptini etkileyici faktörlerdir.

Mekanik tesisat yönünden bir yapının tasarım ilkeleri; ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi tesisat, yangın gibi sistemlerin yanı sıra enerji performansı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri gibi etkenler nedeniyle çok değişmiş; imar yasaları geçerli yönetmeliklerle tasarımda takip edilecek yöntemleri belirtmiştir. Bu amaçla yapı teknolojisinde mimari tasarım aşaması, öncelikli olarak LEED ve BREEAM kriterleri doğrultusunda ele alınmakta, özellikle enerji etkinlikleri yönünden değerlendirilmektedir.

Bir yapının arazisi, oryantasyonu, klimatolojik şartları gibi ana kriterler; lokal şartlar, belediye olanakları, ulaşım, trafik kuralları ile son günlerde değişmekte olup yenilenebilir enerji imkanları çerçevesinde yüksek yapı nitelikleri, yeşil alanlar, su ekonomisi, gri ve atık su değerlendirmelerine kadar uzanmaktadır. Ayrıca bu değerlendirmeler mekanik tesisat yönünden güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, heat-pump, geri kazanım yöntemlerini de içererek ısı, su, enerji kullanımına yönelik değerlendirmeleri gündeme getirmektedir. 

Bu yönleri ile tasarım; mühendisliğin en zor branşıdır. İğne ile kuyu kazmak, beyin gücü ile üretim yapmak anlamını taşır. Özellikle yapı teknolojisinde mekanik tesisat hizmetleri çok geniş bir alana yayılarak uzmanlık hizmetleri haline gelmiştir. Mekanik tesisat proje müellifleri, mimar tarafından hazırlanan bir yapıyı dış kabuğu, yapı yönleri, güneş ışınları, rüzgar etkisi bakımından inceleyerek görüşlerini aktarır. Bu incelemede teknik bilgilerin yanı sıra estetik değerler de yer almalıdır. Dolayısıyla tesisat mühendislerinin ısı yalıtım sistemleri, yalıtım elemanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve mimara yol göstermeleri gerekir. Bu aşamada yapı fonksiyonu ve yapı ihtiyaç programına uygun sistem seçimleri yapabilir. Sistem seçimleri, ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi tesisat, yangın uygulamalarına yöneliktir. Mutabık kalınan sistemlere uyumlu tesisatın mimariye ve yapı strüktürüne uygun tesisat baca, şaft, düşük döşeme yükseklik ve tesisat alanları belirlenir. Bunların dağıtım güzergahı, taze hava alış ve egzoz atış menfezleri ebat ve kotları ile kesinleşir.
Bu noktada tesisat mühendisi artık yapının mimari ve dekoratörü ile birlikte çalışmaya başlamaktadır. İç mahallerin dekorasyonu ve tefrişlerine uygun bağlantılar, güzergahlar, menfezler, asma tavan boşlukları kesinleşir. Bir taraftan da ısıl yükler ısıtma ve soğutma yönünden hesaplanmak suretiyle sistem seçimine uygun yerleşimler sağlanır. Bu hizmet, yönetmeliklere uygun yangın önlemlerini, yangın söndürme sistemlerini, otomasyon senaryolarını belirtir, kesinleştirir. Mimari ve dekorasyona uygun suporpoze proje yerleşimleri yapılır. 

Görülüyor ki, ana hatları ile bir mekanik tesisat proje hizmeti; tasarımcı yönünden makina mühendisliği bilgisi kadar yapı teknolojisi bilgisini gerektirir. Dolayısıyla tesisat mühendisliği disiplinlerarası bir meslek haline dönüşmektedir. Ayrıca enerji, yangın, otomasyon, hastane tesisatı, mutfak, çamaşırhane, bahçe sulama gibi özel konular karşımıza çıktığından, yapı teknoloji mühendisliği hizmetine dönüşmek suretiyle tesisat mühendisliği; elektronik mühendisliği, enerji mühendisliği, yangın mühendisliği, hastane teknolojisi mühendisliği gibi multidisipline hizmetleri gerektiren bir ihtisasa yönelmektedir. Bu anlamda mekanik tesisat mühendisliği ileride yapı teknolojisi mühendisliği uğraşısı olarak çok yönlü bir hizmet haline dönüşecektir.

Sektörel Yayınlar

TTMD’nin yayınlarının yanı sıra kardeş derneklerin yayınları, ihtisas dernek yayınları, meslek odası yayınları, teknik yayınlar her geçen gün çoğalmakta ve bizlere bilgi aktarmaktadır. Bunlar dışında Isısan, Alarko, Ode gibi firmaların özel yayınları konuların derinlemesine ele alınmasını sağlamaktadır. Son olarak Havak Teknik Yayınları tarafından hazırlanan Nemlendirme Tekniği kitabı, Sodex fuarında Havak standında ziyaretçilere dağıtılmış, bizleri çok memnun etmiştir.

Prof. Dr. Hikmet Karakoç ile Mak. Müh. Ahmet H. Gökşin tarafından Üstat Bernard W. Worton’un ‘Humidification Handbook’ adlı nemlendirme el kitabından yararlanılarak hazırlanan Nemlendirme Tekniği kitabı incelendiğinde; kitabın içeriği itibariyle temel kavram ve tanımların yanı sıra psikometrik diyagram, psikometrik uygulamaların analizi ile psikometrik prosedürler (işlemler) hakkında bizlere geniş ve özlü bilgiler aktardığı görülür. 
Havadaki nemin insan sağlığına, hayvanlara, yapı malzemelerine olan etkilerinin yanı sıra, elektrik, ses iletimi, ısıl konfor, müze ve galeri objeleri, iç hava kalitesi ve hastane teknolojisi yönünden yararlarını bilmemiz gerekir. Ayrıca tekstil, kağıt, elektronik sanayi, ağaç kurutma, matbaa, deri, çikolata ve fotoğraf sanayisinde yararları dikkate alındığında, mekanik tesisat mühendislerinin izotermik sistemlerin seçilmesinde adyabatik koşulları bilmesi, nemlendirme tekniğinden anlaması, psikometrik sistemleri çok iyi uygulayabilmesi gerekmektedir. 

Sektörde Göze Çarpanlar

TTMD’nin IX. Sempozyumuna katılmam nedeniyle dikkatimi çeken olumlu değişimleri aktarmak istiyorum:
1. Üniversitelerden Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Prof. Dr. Macit Toksoy, Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, Prof. Dr. Zerrin Yılmaz, Prof. Dr. Hasan Heperkan, Prof. Dr. Necdet Altıntop ve Doç. Dr. Kazım Beceren’in TTMD ile devam eden ilişkisi bizleri sevindirmektedir. 2. Numan Şahin, Rüknettin Küçükçalı, Hüseyin Erdem, Ömer Kantaroğlu, Abdullah Bilgin, Erdinç Boz, Cafer Ünlü, Handan Özgen, Hırant Kalataş, İbrahim Çakmanus, İrfan Çelimli, Kani Korkmaz, Kemal Gani Bayraktar, Sarven Çilingiroğlu, Zeki Aksu gibi dostların katkıları derneği güçlendirmektedir.3. Kardeş derneklerden destek veren Orhan Turan, Zeki Poyraz, Metin Duruk, Celalettin Çelik, Süleyman Bulak, Murat Demirtaş sektöre renk katmaktadır. 4. DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, MTMD, MMO gibi destekleyen kuruluşlar ile Alarko, Grundfos, Honnever Messe, Sodex AŞ, Isısan, İnka, ITT, Global, Viessmann, Airfel, Alp Hava Kanalı, Alurad, Çayırova Boru, Daikin, Danfoss, Weishaupt, Erensan, Gemak, Kes Klima, Mitsubishi Elektrik, KSB, Rotek, Techer, Themaflex, Üntes, Wilo gibi sponsorlar sektöre güç vermektedir.5. TOBB ve MMO gibi kurumlar, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi sektöre yol gösterici olmaktadırlar. 

Hepsine teşekkür ederiz. Bu kişilerin, kurum ve derneklerin önde gelen isimleri tesisat podyumunda boy göstermekte, sektörün başarılarını sergilemektedir. 
Ayrıca sektörde yıllardır teknik dergileri ile camiayı değerlendiren medya gruplarının sektöre olan katkısı için kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. 

Görüleceği üzere, tesisat sektörü kişilerle, kurum ve derneklerle, medya ile büyük bir güç kazanmıştır. Bu anlamda hepsinin ortak noktalarını belirleyip, ortak paydalara yönelik hedeflere ulaşmamız gerekir düşüncesindeyim.

Bir Fenerbahçeli Olarak…

Pazar günü Trabzonspor ile berabere kalıp şampiyonluğu kaptırmamız çok üzücüdür. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının son beş dakikasında bir gol atıp şampiyon olma imkanı mevcut iken, sonuç bizleri şaşırtmıştır. Bunun yanı sıra akla gelen uzun bir lig aşaması düşünüldüğünde Bursaspor’un şampiyonluğuna hak veririz. Bu anlamda bir Anadolu kulübünün uzun bir uğraşı sonucu şampiyon olması bir yönden sevindirici bir olay sayılmalıdır. Ayrıca Fener hemen hemen her maçında bizleri üzmüştür.

Eskiden TV’de zevkle maç seyrederken artık seyredemez olduk. Bütün 1 - 0 galibiyet süreci bizler için heyecanlı ve çoğu kez hüzünlü bitmektedir. Büyük kulüplerin dışarıdan ithal ettiği profesyonel futbolcuların, galibiyet hiç umurlarında değil. Bu nedenle Anadolu kulüplerinin amatör oyunlarına kolayca yeniliyorlar. Nitekim Sivas, Kayseri, Eskişehir, Antalya, Gaziantep takımlarımız bayağı başarılı, hele son hafta Gençlerbirliği’nin Galatasaray’a, Bursa’nın Beşiktaş’a olan galibiyeti lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştır. 

Yöneticilerin akıllı olması, son yıllarda Avrupa’dan topladıkları işi bitmiş, geçkin futbolculardan kurtulmaları gerekmektedir. Ayrıca büyük kulüplerimizde bir köşede bekletilip oynatılmayan futbolcuların başka kulüplere transferle aslan kesilmesi de ilginç bir olay olup dikkatle incelenmelidir.

Futbol sektörü çok büyük ve hızlı bir gelişim göstermiştir. Derinlemesine incelendiğinde Federasyon’un, Yüksek Hakemler Kurulu’nun, kulüp yöneticilerinin ve spor yazarlarının çoğunlukla yetersiz bir eğitimden geçtiğini, hizmetlerinin deneyimlere dayalı olduğunu görürüz. Özellikle kulüp başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin müteahhit olması, mali destek nedeniyle yönetimde yer alması ilginçtir. Genellikle spordan anlamayan bu kişiler oyuncu transferinde etkili olmaktadır. Rasgele sporcu transfer etmektedirler. 

Diğer taraftan bir çok kulübümüzün alt yapısı yok sayılır. Türk Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonası’nda klasmana girememesi bir tesadüf değildir. Takım oyuncuları ve antrenörleri ile yetersizdir. TV’lerde bu farkı hepimizin görmesi gerekir. İngilizlerin oyun tarzındaki farklılık bize top hakimiyeti kadar enerjik oluşlarının da faydalarını göstermektedir. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası’nda bu husus sergilenecektir. Bu nedenle kulüplerimizin daha genç, dinamik ve güçlü futbolcularla donatılmasını temenni ederiz.

Mimar Nejat Ersin

Çok değerli mimar ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. 

Mimarlığın yanı sıra sosyal yaşamı ile Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nda bir dönem görev alarak uzun süre Kavaklıdere Sporting Kulübü’nün başkanlığını yapmış bir büyüğümüzün acı kaybını duyuyorum. Kendisi ile 5 - 6 projede beraber çalışmanın onurunu duyuyorum. Nejat Ersin, mimarlıkta mühendislik hizmetlerine ihtiyaç duyan ve güvenen bir tasarımcı sayılır. Şevki Vanlı, Aydın Boysan, İlhami Ural, Uttarit İzgi gibi isim yapmış mimarlarımız arasında yer alan ağabeyimizin bir çok eseri Ankara’da yaşamakta ve değerlerini sergilemektedir. Kendisinin zaman zaman Erkut Şahinbaş, Gündoğdu Akkor, Erhan Kocabıyıkoğlu, Abdullah Demir ile yapılan toplantılarda meslektaşlarına ve bizlere olan saygınlığı hiç unutulmaz. Allah kendisine rahmet eylesin.


 


İlginizi çekebilir...

Mekanik Tesisat Projeleri

Cumhuriyet devrinin reformları içinde kültürel kimliğimizi, bilim ve teknoloji hedefleri ile gösteren önderimiz büyük Atatürk'tür. Sınırsız bir ge...
13 Şubat 2013 Çarşamba

Mesleki Gelişim

Bir ihtisas derneği olarak kurulmuş olan TTMD, 1993-1995 döneminde özenle seçilmiş, profesyonel meslektaşlarımızdan oluşan 70 üyeli saygın bir sivil t...
18 Aralık 2012 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.