E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
FETAŞ
KSB
NIBE TÜRKİYE
SAVEN TEKNİK
ALDAĞ
DAMLASU SOĞUTMA KULELERİ
NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ
PİTSAN

ERP Lot 1 Yönetmeliği Nedeniyle Yoğuşmalı Kombi Kullanım Zorunluluğu ve Değişim Nedeniyle Oluşabilecek Sorunlar

ERP Lot 1 Yönetmeliği Nedeniyle Yoğuşmalı Kombi Kullanım Zorunluluğu ve Değişim Nedeniyle Oluşabilecek Sorunlar

6 Nisan 2018 Cuma / 17:21 | GÜNCEL YORUM
268. Sayı (Nisan 2018)

ErP Lot 1 Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte yüksek verimli yoğuşmalı cihazların kullanımı başlayacak. Böylece öncelikle zararlı baca gazı salım miktarı azalırken, çevresel etki bakımından da daha olumlu bir uygulama başlatılmış olacak. Bu değişimin diğer bir önemli sonucu ise daha az miktarda doğalgaz tüketimi nedeniyle gerçekleşecek olan yakıt tasarrufunun ülkemizin ekonomisine sağlayacağı olumlu katkılar olabilir.

Sonuç olarak, yeni bir yoğuşmalı kombiyi belirli bir fark kadar fazla ödeyerek satın almak zorunda kalacak olan bir doğalgaz abonesi hem yeni kombisini kullandıkça daha az yakıt harcayacak ve dolayısıyla da daha az tutarda fatura ödeyecek hem de belirli bir zaman içinde cihaz kendisini amorti edecek ve hatta geriye kalan cihaz ekonomik ömrü boyunca da sürekli kazançlı çıkacak. Bu durumda mevcut eski teknolojili klasik kombileri kullanılmakta olan aboneler, her iki nedenden dolayı değişim gerekliliğine inanır ve yoğuşmalı kombi satın almak isterse ortaya üç önemli sorun çıkabilir. İlki yeni cihazın bedelidir. Bu daha verimli ve yeni teknolojili bir cihaz için ödenecek para klasik cihaza göre önemli oranda daha fazla olacaktır. Bu fazla paranın yanı sıra yeni cihazın evdeki tesisata uyumu için yapılacak ek yeni tesisatlar, montaj işçilikleri vb. masrafların karşılanabilmesi için abonelerin mali desteğe gereksinimi olabilir. Bir başka deyişle bu konu için düşük faizli ve örneğin 10 yıl gibi uzun vadeli kredi verilebilirse hem cihaz yenileme miktarları artabilir hem de doğalgaz tüketimi azaltılabilir. Ancak, bu masrafları yapmaya gücü olmayanlar değişim isteklerini öteleyebilir ve mevcut düşük verimli klasik cihazlarını kullanmayı sürdürebilirler. Bu da değişim pazarını etkiler ve ciddiye alınabilecek oranda daralma yaratabilir. İkinci önemli konu değiştirilecek olan eski cihazın ne olacağıdır. Öncelikle kullanılabilir durumdaki klasik tip cihazlar düşük fiyatlı ikinci el kombi pazarı oluşturabilir. Dolayısıyla bunlar yeni cihaz satış pazarından pay alabilir. Hiç kullanılamayacak olan cihazlar ise içindeki parçalar sökülerek mevcut kullanımda olan diğer eski cihazların bakım onarım işlerinde kullanılabilirler. Kombi pazarında faaliyette olan şirketlerin yetkili servisleri bu işleri yapmayacak olsalar bile köşe başı tamircileri olarak nitelendirilen kişiler bunları yapabilir. Bu da kullanımda önemli bir güvenlik riski oluşturabilir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esaslara yönelik düzenleme amacıyla yayınlanmış ve halen uygulamada olan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca bu eski kombilerin durumunun da ne olacağı sorgulanmalıdır. Üçüncü konu ise yoğuşma teknolojisinin kullanımı dolayısıyla ısıtma tesisatlarında dolaşacak suyun sıcaklığının gidiş-dönüş 50-35 °C aralığında olması zorunluluğudur. Bu nedenle radyatörlerinısıtma kapasitesinin bu sıcaklık değerleri için miktarsal yeterliliği kontrol edilmelidir.

Bunun sonucunda gerekli olabilecek daha fazla miktardaki yeni radyatörlerin eklenmesi gibi yeni satın almaların yanı sıra; var olan radyatörlerin yerlerinin değiştirilmesi, kombide yanma sonucunda oluşacak yoğuşma sıvısının tesisat giderine bağlanması gibi çeşitli tesisat işleri ve binalardaki baca sistemlerinin yoğuşma teknolojisine uygun olup olmadığı gibi konular gündeme gelebilecektir. Tüm bunlar da yeni maliyetler oluşturabilir. Bu sorunların dışında olumlu olabilecek bir fırsat da çıkabilir ki bu da kombi değişim durumunun şehir gaz dağıtım şirketlerine cihazların ve aynı anda doğalgaz iç tesisatlarının kontrolü ve denetiminin yapılabilmesine olanak sağlaması konusudur.

Aboneler cihaz değişimi sırasında gaz dağıtım şirketine haber vermek zorunda oluğuna göre, bu işlem dolayısıyla gaz dağıtım şirketinin yetkili elemanı tesisat onayı için cihazın monte edildiği eve veya işyerine girebilecek ve tüm doğalgaz tesisatlarını ve bacaları da kontrol edebilecektir. İşte bu sırada mevcut tesisatta bir sorun varsa onu da görecek ve düzeltilmesini isteyebilecek. Böylece doğalgazın güvenli kullanımı konusunda önemli bir adım daha gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca halen sektörümüzde eksikliği her ortamda belirtilen, abonelere ait çeşitli istatistiki bilgilerin temini çalışmaları da bu işler sırasında yapılabilir ve aboneler bazlı gerçek ve doğru bilgilere ulaşılmış olur. 


 


İlginizi çekebilir...

İnşaat Sektöründeki Alışılmış Büyüme 2019 Yılında Yerini Küçülmeye Bırakacak

Tesisat Dergisi'nin ana konusu olan inşaat sektörünün gelişim durumu, yaşadığı sorunlar ve geleceğine ilişkin belirlemeler ve öngörüler günümüzde ...
4 Ekim 2018 Perşembe / 09:56

Dövizde ve Akaryakıtta Yaşanan Son Fiyat Artışları Yakıt Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?

Dergimizin bu sayısında yer alan 'Yakıt Birim Fiyatları, Brent Petrol Fiyatları, Dövizler ile TÜFE ve ÜFE Ağustos Ayı İtibariyle Son 6 Yılda Nasıl...
10 Eylül 2018 Pazartesi / 13:30

Enerjinin Verimliliği İçin Bölgesel Isıtma Toplu Konut Projelerinde Öncelik Kazanıyor

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağında olduğundan ve içinde bulunduğumuz ay itibariyle 19. yılını yaşadığımız 1999 Ağustos Depremi sonrasında hep...
3 Ağustos 2018 Cuma / 10:02