E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

ERP Lot 1 Yönetmeliği Nedeniyle Yoğuşmalı Kombi Kullanım Zorunluluğu ve Değişim Nedeniyle Oluşabilecek Sorunlar

ERP Lot 1 Yönetmeliği Nedeniyle Yoğuşmalı Kombi Kullanım Zorunluluğu ve Değişim Nedeniyle Oluşabilecek Sorunlar

6 Nisan 2018 Cuma | GÜNCEL YORUM
268. Sayı (Nisan 2018)
943 kez okundu

ErP Lot 1 Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte yüksek verimli yoğuşmalı cihazların kullanımı başlayacak. Böylece öncelikle zararlı baca gazı salım miktarı azalırken, çevresel etki bakımından da daha olumlu bir uygulama başlatılmış olacak. Bu değişimin diğer bir önemli sonucu ise daha az miktarda doğalgaz tüketimi nedeniyle gerçekleşecek olan yakıt tasarrufunun ülkemizin ekonomisine sağlayacağı olumlu katkılar olabilir.

Sonuç olarak, yeni bir yoğuşmalı kombiyi belirli bir fark kadar fazla ödeyerek satın almak zorunda kalacak olan bir doğalgaz abonesi hem yeni kombisini kullandıkça daha az yakıt harcayacak ve dolayısıyla da daha az tutarda fatura ödeyecek hem de belirli bir zaman içinde cihaz kendisini amorti edecek ve hatta geriye kalan cihaz ekonomik ömrü boyunca da sürekli kazançlı çıkacak. Bu durumda mevcut eski teknolojili klasik kombileri kullanılmakta olan aboneler, her iki nedenden dolayı değişim gerekliliğine inanır ve yoğuşmalı kombi satın almak isterse ortaya üç önemli sorun çıkabilir. İlki yeni cihazın bedelidir. Bu daha verimli ve yeni teknolojili bir cihaz için ödenecek para klasik cihaza göre önemli oranda daha fazla olacaktır. Bu fazla paranın yanı sıra yeni cihazın evdeki tesisata uyumu için yapılacak ek yeni tesisatlar, montaj işçilikleri vb. masrafların karşılanabilmesi için abonelerin mali desteğe gereksinimi olabilir. Bir başka deyişle bu konu için düşük faizli ve örneğin 10 yıl gibi uzun vadeli kredi verilebilirse hem cihaz yenileme miktarları artabilir hem de doğalgaz tüketimi azaltılabilir. Ancak, bu masrafları yapmaya gücü olmayanlar değişim isteklerini öteleyebilir ve mevcut düşük verimli klasik cihazlarını kullanmayı sürdürebilirler. Bu da değişim pazarını etkiler ve ciddiye alınabilecek oranda daralma yaratabilir. İkinci önemli konu değiştirilecek olan eski cihazın ne olacağıdır. Öncelikle kullanılabilir durumdaki klasik tip cihazlar düşük fiyatlı ikinci el kombi pazarı oluşturabilir. Dolayısıyla bunlar yeni cihaz satış pazarından pay alabilir. Hiç kullanılamayacak olan cihazlar ise içindeki parçalar sökülerek mevcut kullanımda olan diğer eski cihazların bakım onarım işlerinde kullanılabilirler. Kombi pazarında faaliyette olan şirketlerin yetkili servisleri bu işleri yapmayacak olsalar bile köşe başı tamircileri olarak nitelendirilen kişiler bunları yapabilir. Bu da kullanımda önemli bir güvenlik riski oluşturabilir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esaslara yönelik düzenleme amacıyla yayınlanmış ve halen uygulamada olan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca bu eski kombilerin durumunun da ne olacağı sorgulanmalıdır. Üçüncü konu ise yoğuşma teknolojisinin kullanımı dolayısıyla ısıtma tesisatlarında dolaşacak suyun sıcaklığının gidiş-dönüş 50-35 °C aralığında olması zorunluluğudur. Bu nedenle radyatörlerinısıtma kapasitesinin bu sıcaklık değerleri için miktarsal yeterliliği kontrol edilmelidir.

Bunun sonucunda gerekli olabilecek daha fazla miktardaki yeni radyatörlerin eklenmesi gibi yeni satın almaların yanı sıra; var olan radyatörlerin yerlerinin değiştirilmesi, kombide yanma sonucunda oluşacak yoğuşma sıvısının tesisat giderine bağlanması gibi çeşitli tesisat işleri ve binalardaki baca sistemlerinin yoğuşma teknolojisine uygun olup olmadığı gibi konular gündeme gelebilecektir. Tüm bunlar da yeni maliyetler oluşturabilir. Bu sorunların dışında olumlu olabilecek bir fırsat da çıkabilir ki bu da kombi değişim durumunun şehir gaz dağıtım şirketlerine cihazların ve aynı anda doğalgaz iç tesisatlarının kontrolü ve denetiminin yapılabilmesine olanak sağlaması konusudur.

Aboneler cihaz değişimi sırasında gaz dağıtım şirketine haber vermek zorunda oluğuna göre, bu işlem dolayısıyla gaz dağıtım şirketinin yetkili elemanı tesisat onayı için cihazın monte edildiği eve veya işyerine girebilecek ve tüm doğalgaz tesisatlarını ve bacaları da kontrol edebilecektir. İşte bu sırada mevcut tesisatta bir sorun varsa onu da görecek ve düzeltilmesini isteyebilecek. Böylece doğalgazın güvenli kullanımı konusunda önemli bir adım daha gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca halen sektörümüzde eksikliği her ortamda belirtilen, abonelere ait çeşitli istatistiki bilgilerin temini çalışmaları da bu işler sırasında yapılabilir ve aboneler bazlı gerçek ve doğru bilgilere ulaşılmış olur. 


 


İlginizi çekebilir...

Klima ve Soğutma Sektörü Yurt İçi Satışları Son Yıllarda Nasıl Gelişti?

İSKİD - Isıtma, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği'nin yıllık istatistik çalışması her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılarak yayınlandı....
3 Temmuz 2019 Çarşamba

Soğutucu Cihazlar Ve Klimalarda Güvenli Ve Verimli Uygulamalara Geçiş

Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok konferansta, özellikle 20. yüzyılın sonlarından başlayarak 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz yılı...
14 Mayıs 2019 Salı

Doğalgaz Arz Güvenliği ve Daha Ucuz Doğalgaz Sağlayacak TANAP Devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'ın yüzde 30, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Pet...
5 Nisan 2019 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.