E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ALDAĞ
DAMLASU SOĞUTMA KULELERİ
NIBE TÜRKİYE
SAVEN TEKNİK
PİTSAN
NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ
KSB
FETAŞ

Olumlu Trendin Süreceğini İşaret Eden Güçlü Emareler Var

Olumlu Trendin Süreceğini İşaret Eden Güçlü Emareler Var

6 Mart 2018 Salı / 11:50 | KONUK YAZAR
267. Sayı (Mart 2018)

Rebii Dağoğlu
Aldağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2017 yılını yaşanan tüm zorluklara rağmen hem ülke ekonomisi hem de iklimlendirme sektörü açısından olumlu bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinde makro seviyede %7.5’luk bir büyüme oranı yakalanırken, iklimlendirme sektörü de geçen yıl %10’luk bir büyüme seviyesine ulaştı; dolayısıyla sektörümüz geçen yılı Türkiye ekonomisinin büyüme seviyesinin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatmış oldu.

Bu pozitif ivmenin başlıca sebepleri arasında 2017’de uygulanan ÖTV indirimini gösterebiliriz. ÖTV indirimleri genel anlamda dönemsel ekonomik durgunluğun atlatılmasında ticari faaliyetleri ve yatırımları teşvik edici bir unsur olarak öne çıktı. Sektörümüzün ihracat hacminde 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olması da bir diğer olumlu faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik büyümeyi tetikleyen diğer önemli faktör ise büyük ölçekli kamu-özel ortak yatırımlarının hem nitelik hem de nicelik açısından artarak devam etmesi ki; bu durum inşaat ve konut sektöründeki yavaşlamanın sektörümüz üzerindeki olumsuz etkilerini nispeten azaltmış gibi görünüyor. 2017 yılında ekonomimiz açısından bir diğer olumlu gelişme doğrudan yabancı sermaye akımlarının sanılanın aksine hem makro seviyede hem sektörümüz bazında önceki yıllara oranla artış göstermiş olmasıdır. Bu durum son dönemde hem iç siyasette hem de dış dünyadaki iniş çıkışlı siyasi ortama rağmen uluslararası sermayenin Türkiye’nin söz konusu bu zorlukları aşabilme kapasitesine olan inançlarını ortaya koyuyor. 2017 yılının sektörümüzü dolaylı olarak etkileyen gelişmesi KGF kredileri oldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde hükümetin kademeli olarak 320 milyar TL’lik bir fonu KGF kredilerine aktarmış olmasının piyasada bir canlılık ortamı yarattığı bir gerçektir. Ancak toplam kredi hacmindeki genişleme ve takipteki krediler oranının %4.5 mertebesine ulaşması, kredi seviyelerindeki genişlemenin sıkı takip edilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor.

Öte yandan KGF kredilerinin istihdam seviyeleri üzerinde olumlu katkı yaptığı ve işsizlik oranlarının %9.5 seviyesine gerilemiş olması da yadsınamayacak bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Fakat KGF kredilerinin tüm bu dönemsel olumlu etkilerine rağmen, şirketlerin mutlak surette öz kaynaklarını kuvvetlendirerek ticari hayatlarını devam ettirmelerini elzem görüyorum. Yüksek faiz ortamında, vadeli satışların ağırlık kazandığı durumlarda mali yapısı zayıf olan firmaların, kazançlarının önemli bir kısmını bankalara faiz ödemesi olarak aktarmaları ne kendileri, ne de ekonomimiz açısından sürdürülebilir bir durum değildir. Volatilitenin yüksek olduğu bu tür ekonomik ortamlarda öz kaynakları güçlü olan firmalar diğerlerinden pozitif yönde ayrışacaktır. 2017 yılının bir diğer pozitif göstergesi ise kamu bütçe açığının 2017 yılı başında hedeflenen seviyenin altında, GSMH’ya oranının %1.5’lar seviyesinde olmasıydı. Bu durum aslında hız kesmeden artan kamu yatırımları ve hazine kaynaklı kredi genişlemesi kamu tarafında mali disiplininin muhafaza edildiği gösteriyor. Aksi durumda para piyasalarında olası likidite artışı dolar/TL kurunda daha sert yukarı çıkışlara neden olurdu ki; maliyet kaynaklı yüksek enflasyonun ve yüksek işsizlik oranının aynı anda görüldüğü bir ekonomik yavaşlamaya şahit olabilirdik. Türkiye hâlihazırdaki mevcut verileriyle böyle bir senaryonun oldukça uzağında gözüküyor.

2018 yılında da iklimlendirme sektörünün olumlu trendinin devam edeceğini işaret eden güçlü emareler var. Dünya Bankası’nın yayınladığı küresel gelişim raporunda dünya çapında %3.5 oranında bir büyüme beklentisi ifade edilirken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranının bu seviyenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Nitekim yılın ilk üç ayında emtia fiyatlarındaki artışlar bu öngörüleri destekler nitelikte. İhracat pazarlarımızda alım gücündeki yükseliş ve turizm gelirlerinde geçen seneki artışın bu sene de süreceği beklentisi 2018 yılına ait olumlu beklentilerimizi güçlendiriyor.

ALDAĞ A.Ş., olarak 2018 yılına son iki yıldır hızlı ve güçlü büyüme trendimizin bize kazandırdığı güven ve heyecanla giriyoruz. Şubat ayında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ISK-SODEX fuarında etkin ve güçlü bir katılım sergilememizin tüm sektör nezdinde bu fuar ile ilgili yarattığı heyecan ve ilgi bizlere de ayrı bir mutluluk verdi. SODEX fuarının hemen akabinde Mart ayı içerisinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Aquaterm fuarında standımıza ve ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi ve daha sonrasında Aquaterm’in organizatörü Reed Exhibitions tarafından standımızın en güzel stand ödülüne layık görülmesi bu fuar katılımını bizler için çok daha anlamlı bir hale getirdi. 2018 yılı içerisinde katılmayı planladığımız pek çok uluslararası fuarın yanı sıra sektörümüz nezdinde de pek çok sosyal sorumluluk projesine hem destek vermeye hem de aktif görevler üstlenmeye devam edeceğiz.

2018 yılının tüm ülkemize sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunların milletimizin basireti ve devletimizin kudreti ile bertaraf edileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum.

E-dergi üzerinde okumak için lütfen tıklayınız.


 


İlginizi çekebilir...

Turgay Karakuş: "SOSİAD Adına Güncel Değerlendirmeler ve Çalışmalarımız"

Bir toplulukta bütün mesleklerin en iyi şekilde icrası iyi bir eğitimden geçer. Bu bakış açısı ile sanayi sektörüne baktığımızda, iyi eğitimin sonucun...
4 Ekim 2018 Perşembe / 09:43

Geleceğe Değer Katacağız

ESSİAD, 1990 yılında ülkemizdeki ilk sektör derneği olarak kurulmuş ve bugüne kadar ki kurumsal gücünü buradan almıştır. Geldiğimiz gün itibarıyla ESS...
3 Mayıs 2018 Perşembe / 10:24

Yapı Sektöründeki Uygulama Sorunları

....
4 Nisan 2018 Çarşamba / 11:01