E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Dikkan Group Satış ve Pazarlama Direktörü Alkım Gür: 'Vananın Endüstri 4.0 Yolculuğunda Var Gücümüzle Çalışıyoruz'

Dikkan Group Satış ve Pazarlama Direktörü Alkım Gür: 'Vananın Endüstri 4.0 Yolculuğunda Var Gücümüzle Çalışıyoruz'

6 Mart 2018 Salı / 09:42 | SÖYLEŞİ
267. Sayı (Mart 2018)
132 kez okundu

Vana sektörünün endüstri 4.0 yolculuğu hakkında dergimize bilgiler paylaşan Dikkan Group Satış ve Pazarlama Direktörü Alkım Gür, “Türkiye’nin endüstri 4.0 yol haritası çıkarılıyor ve birçok önemli sanayi kuruluşumuz da bu yolculuğa çoktan çıktı. Önümüzdeki dönem, bu konuda sadece şu an harekete geçmiş olan firmalar hayatta kalabilecek” diyor.

FİRMANIZ HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ?

Dikkan Group temelleri 1978’de İzmir’de atılan bir şirketler grubudur. Bünyesinde 6 farklı iş kolunu barındırmaktadır. Amiral gemimiz olan Dikkan Vana ile denizcilik, su ve atık su sistemleri, askeri gemiler, enerji tesisleri, petrol-gaz ve endüstriyel birçok sektöre vana üretimi gerçekleştirmekteyiz. Pik, sfero, çelik ve her türlü bronz alaşımından vananın Ar-Ge, tasarım, model, döküm, işleme ve montaj olmak üzere tüm işlemleri tesislerimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

VANANIN TARİHİNİ KISACA ÖZETLER MİSİNİZ?
Dikkan Vana, 40 yıldır vana üretiyor, ama insanoğlunun milattan öncesine dayanan bir vana geçmişi var. Suya yön vermek, durdurmak ve hükmetmek için vana hep önemli bir araç idi. İlk vananın tam olarak ne zaman ortaya çıktığını kimse bilmiyor. Ağaçların veya kayaların nehre düştüğü zaman akışı değiştirebildiklerini fark etmiş olabilirler. Bu fikir nehir suyunu tarıma yönlendirmek için yapay bariyerler oluşturmaya ve sonunda da kanalları kullanarak basit sulama sistemlerine kadar genişletilmiş olabilir. Uygarlıkların ihtiyaçlarından dolayı karşılaştığı durumlar ve çözüm arama isteği belki de ilk vananın ortaya çıkmasına sebep oldu.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE BERABER VANA SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞİM HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Einstein’ın ve Da Vinci’nin bile bir yerinde temas ettiği vananın tarihi sürecine baktığımız zaman, vana sektörüne dair çıkarımlarımızı şöyle sıralayabiliriz:
• Üretim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği
• Emek yoğun bir sektör olduğu
• Yıllar boyunca sanayinin endüstrinin önemli bir bileşeni olduğu
• Ayrıca yüzyıl içerisinde çok radikal bir değişim içermediği

100 yıl önce yapılmış bir sürgülü vana ile günümüzün vanasını kıyasladığımızda, Henry Ford’un ilk otomobilinden şu an bir galeride satılan 2018 model otomobile geçişi görmemiz pek mümkün değil. Bunun nedenlerini şu an tartışmaya başlasak eminim birçok farklı neden ve bakış açısı ortaya çıkarırız.
Fakat vana sektörünün ve teknolojisinin ağır kanlılığını ve ataletini ortadan kaldırabilecek yepyeni bir terim hayatlarımıza girdi. Sanayiyi tüm bileşenleri ile bir üst seviyeye çıkaran bir tren: Endüstri 4.0. 

Endüstri 4.0, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Endüstrinin geçireceği 4. devrim olarak nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olarak karşımıza çıkıyor.
Yapay zekâ ve siber teknolojilerin devreye girmesi ile bugün adım attığımız 4. sanayi devriminin 3 ana amacı var:
• Time to market: “Markete Giriş Hızı”
• Esnek Üretim
• Verimlilik ve Düşük maliyet
Bu 3 ana amacı gerçekleştirebilmek için ise 9 ana unsuru bünyesinde barındırması gerekiyor:
1. Simülasyon (Siber Fiziksel Sistemler-Dijital İkiz)
2. Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu: (Real Time – Shop Floor to Top Floor ve Yatay Tüm Paydaşlarla)
3. Otonom Robotlar
4. AI- Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
5. 3D Printing - Eklemeli Üretim
6. IOT- Nesnelerin İnterneti (internet of things)
7. Big Data- Verilerin Sistematik Analizi
8. Cloud- Bulut Bilişim
9. Siber Güvenlik
Bu 9 unsur sayesinde, Endüstri 4.0, teknolojileri ve değer zinciri organizasyonları kavramlarını kolektif bir bütün haline getirebilecektir.
Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip iş birliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.


VANA SEKTÖRÜNÜ ENDÜSTRİ 4.0 HIZLI TRENİNE BİNDİRMEK İÇİN SEKTÖR NE ŞEKİLDE KONUMLANMALIDIR?
Bu sorunun cevabı 3 ana başlık altında farklı örneklerle şekillendirilebilir. Öncelikle bilinmelidir ki vana hem bir üretim prosesinin çıktısı hem de başka bir üretim prosesinin ise girdisidir. Bu nedenle sürecin tamamını üçe bölebiliriz.
1. Vananın üretim süreci (akıllı fabrikalar)
2. Akıllı vana
3. Vananın kullanıldığı tüm alanlar (akıllı iş modeli)
Akıllı fabrikaya baktığımız zaman, genel olarak sanal dünya ile fiziksel dünya arasında her aşamada kurulacak köprüler olarak görebiliyoruz ana hedefi. Kurumsal kaynak yönetimi, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri ve iş süreçleri yönetimleri. Fiziksel katmanlarda bunların ana araçları: robotlar, agv’ler, otonom depo, plc üniteleri ve sensörler. Bu yönetim sistemleri ile fiziksel katmandaki araçlar arasındaki veri transferi ve bu verinin analizi akıllı fabrikanın temellerini işaret etmektedir.


SİZ ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİZİ NASIL YAPILANDIRIYORSUNUZ?

Dikkan olarak, akıllı fabrika yolunda vana üretiminde bazı adımları atmaya başladık. Ürünün kendisinin, test adımlarının ve hatta gerçek hayattaki kullanım koşullarının siber ortama aktarılması ile tam zamanlı ömür ve dayanım testleri ile vananın tasarım ve model aşamalarını dijital ikiz ile artık sanal ortamda gerçekleştiriyoruz.
Tasarım aşamasında elde ettiğimiz teknik veriler ve imalat bilgileri ışığında robot teknolojisini entegre ettiğimiz bazı üretim aşamalarında insan emeğinden ve dolayısıyla hatasından, verimsizliğinden arındırılmış bir sonuç elde edebiliyoruz. 3 boyutlu yazıcı sayesinde özellikle model ve prototip imalatlarını hem daha seri hem de daha ölçüsel hatalardan bertaraf olmuş bir şekilde gerçekleştirip doğrulama süreçlerinde verimlilik elde ediyoruz.


ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE ÜRETTİĞİNİZ ÜRÜNLERE ÖRNEK VEREBİLİR MİSİNİZ?

Sadece üretim hattının akıllı olması yetmiyor, ürettiğiniz ürünün de akıllı olması üreticinin sahip olduğu know - how ile son kullanıcının sahip olduğu know – how birleştirmesi için elzem bir konu. Bu noktada akıllı vana yani “smart valve” adına aldığımız aksiyonların ve yeniliklerin bazılarını paylaşabilirim. Patentini aldığımız bir yenilik olarak RFID akıllı cıvata kullanarak imal edilen vanalarımız monte edildiği alan nerede olursa olsun, ulaşılabilirliği ne seviyede olursa olsun vananın teknik özellikleri, bakım manueli ve kullanım kılavuzu gibi birçok bilgiyi kullanıcısına aktarabilecek yapay zekaya sahip olmaktadır. Diğer bir taraftan bazı vana grupları, müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak vana için en istenmeyen durumlardan biri olan kavitasyonu önlemek için içinden geçen akışkanın fiziksel durumuna göre değişkenlik gösteren bir iç yapıya sahip olarak üretilebilmektedir. 


AKILLI BİR VANAYI AKILLI BİR FABRİKADA ÜRETTİNİZ AMA YA VANANIN DAHİL OLDUĞU SİSTEM…?

Bu sistemin de yine aynı değer zincirini tamamlayacak şekilde akıllı olması gerekiyor. İşte burada devreye sistemin diğer elemanlarının da Endüstri 4.0’a uygun değeri yaratıp ortaya çıkarıyor olması gerekliliği giriyor. Hattın her noktasının takibi, ihtiyacın belirlenmesi, değişken koşullar içerisinde sistemin stabilizesi, sistemdeki elemanların ömür, bakım ve değişkenlere göre teknik yeterliliklerinin takibi gibi birçok konunun gerçek zamanlı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. 

Bu noktada sensörlü vanalar, plc ve kontrol üniteli vana ve pompa sistemleri, tüm sistemin sanal ortamda oluşturulan dijital ikizi ve anlık verilerle sanal ortamda sürekli takip edilen akış şemaları, hattaki tüm elemanların yerinde ve zamanında bakım ve onarım işlemleri, kestirici bakım gibi birçok uygulama bu noktada devreye girmeye başlıyor ve hattaki her elemanın bu sisteme veri sağlaması bu noktada çok önemli bir hale geliyor.

Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezine sahip vana üreticisi olarak biz, vananın endüstri 4.0 yolculuğunda üzerimize düşenleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şirket bünyesinde kurmuş olduğumuz endüstri 4.0 proje ekibi yaklaşık 1 yıldır yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Pilot olarak hayata geçirebileceğimiz uygulamaları belirleyip üretim süreçlerine entegrasyonunu ve ardından uygulamaların doğruluğunu ve verimliliğini ölçerek ilerliyorlar. Bir sensör çöplüğüne dönmemek için yapılacak her adımın planlı, hesaplı ve amaca hizmet eder şekilde oluşturulması bizim için oldukça önemli.

Ülkemiz özelinde baktığımızda ise Türkiye’nin endüstri 4.0 yol haritası çıkarılıyor. Birçok önemli sanayi kuruluşumuz bu yolculuğa çoktan çıktı ve birçok yeniliğe, değişikliğe imza atıyorlar. Ar-Ge harcamalarını arttıran, endüstrileşme yolunda ciddi çaba ve kaynak sarf eden birçok firma var. Önümüzdeki dönem, sadece şu an harekete geçmiş olan firmaların hayatta kalabileceği bir dalgaya ev sahipliği yapacak. Herkese bu yolda kolaylıklar diliyorum.
 


 


İlginizi çekebilir...

"Yüksek Üretim ve İhracat Kapasitemizi Güçlendiren Yatırımlar Yapıyoruz"

Termo Teknik'teki son gelişmeler hakkında dergimize bilgiler aktaran Termo Teknik Türkiye Ticari Genel Müdürü M. Emin Kasan, 'Termo Teknik ola...
3 Temmuz 2019 Çarşamba / 09:51

"Türkiye'den Çıkan Global Bir Marka Olmak İstiyoruz"

ODE'nin gündemine ve sektöre dair kendisine yönelttiğimiz soruları cevaplayan ODE Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, ODE'...
24 Mayıs 2019 Cuma / 11:10

Boreas A.Ş. Genel Müdürü Serdar Lülecioğlu: "Hedefimiz Globalleşmek"

Şirketlerinin globalleşme hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaları dergimize anlatan Boreas A.Ş. Genel Müdürü Serdar Lülecioğlu, 'Yarın Bore...
13 Mayıs 2019 Pazartesi / 14:22

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.