E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Topluluğumuzu Büyütürken

Topluluğumuzu Büyütürken

9 Kasım 2017 Perşembe | GÜNCEL
3.502 kez okundu

Dr. Müh. Bjarne W. Olesen, ASHRAE üyesi

Bu yıl hem benim hem sizin hem de ASHRAE için heyecan verici bir yıl olacak.  Bu aynı zamanda birçok zorlukla dolu, meşgul bir yıl da olacak.  Yine de işlerin arasında yaptıklarımızdan keyif almayı da unutmamak lazım. 

Sizlerle ASHRAE’nin önümüzdeki yıllar için sahip olduğu vizyonu paylaşmak benim için büyük bir onur.  Bu sadece benim değil; hepimizin vizyonu.  Bu vizyon stratejik planımızı oluştururken yıllar içinde kendiliğinden şekillendi.  Önümüzdeki yarım saat içerisinde sizinle bu vizyonu paylaşmak isterim.  Bu paylaşımımın aşağıdaki nedenleri var:

·         Stratejik planımızı ve başkanlık yılımda üzerine eğilmek istediğim temel noktaları sizinle paylaşmak,

·         Planımıza bağlılığınızı, çalışma azminizi ve motivasyonunuzu arttırmak,

·         ASHRAE’nin geleceği konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olmanızı sağlamak,

istiyorum.

ASHRAE başkanı görev yaptığı dönem süresince birçok farklı sıfatla adlandırılır.  Bu dönemde de anlaşılan böyle olmaya devam edecek.  Doğrusu hiç dert değil benim için.  Önemli olan Dernek başkanınız olarak sizlere hizmet etmenin büyük onurunu duyuyor olmam.  Bu nedenle de sizin adınıza çok fazla çalışmaya devam edeceğim. 

Danimarkalıyım.  Danimarka İskandinavya’da küçük bir ülke.  Sheakspeare’in “Danimarka Krallığında çürük bir şeyler var” demesinin ardından çok zaman geçti.  Şimdilerde dünyanın en mutlu insanları olarak tanınıyoruz.   

KENDİMİ BURADA NASIL BULDUM?

ASHRAE’yle ilk tanışmam araştırmacılar arasında yüksek seviyede bilimsel yayınlar olarak tanınan Handbooks ve Transactions aracılığıyla oldu.  Yüksek lisans ve doktora çalışmalarım sırasında, önemli birkaç ASHRAE üyesiyle tanıştım;  ısıl konfor alanında en önemli araştırmacılar arasında sayılan Kansas State Üniversitesi’ndeki ASHRAE araştırma laboratuvarından Ralph Nevins ve Yale Üniversitesi’ndeki John B. Pierce laboratuvarından Pharo Gagge.  Bu yüzden 1977 yılının yaz aylarında doktora danışmanım Olli Fanger benden doktora çalışmamı Halifax’ta yapılan ASHRAE Yıllık Toplantısı’nda sunmamı istediğinde şaşırmadım.  Bu tarihten itibaren ASHRAE’nin bütün toplantılarına katıldım ve eminim Prof. Fanger beni yukarıdan; ASHRAE’nin şeref salonundan gururla seyrediyordur. 

Endüstride çalışırken bir başka akıl hocam daha vardı.  Dr. Per Brüel.  Brüel Profesör Fanger’le kimin en iyi doktorayı yaptıracağı konusunda yarış içindeydi.  Brüel aynı zamanda Amerikan Bilimler Akademisi’nin bir üyesi ve iç ortam konusunda çok başarılı bir ölçüm aletleri şirketinin kurucusuydu.  Bir kere onunla seyahat etme üzerine konuştuğumu hatırlıyorum; “seyahat etmeyi galiba çok sevmiyorum” demiştim.  O da bana “bekle, gün gelecek mutlaka seveceksin” diye cevap vermişti.  Şimdi geçmişe dönüp bakıyorum da; endüstri, akademi ve ASHRAE yıllarımda şimdiye kadar 70 civarında ülkeye ve 50 eyalete seyahat etmişim. 

 

STRATEJİK PLAN

Bizim 2014’te yayınlanan bir stratejik planımız var.  Bu plan derneğimize bir yön çizmekte.  Bu yüzden, var olan plan, yönetimde oldukları yıl boyunca ASHRAE başkanlarının odaklandıkları konulara rehberlik etmelidir. 

Benden önceki iki başkanın yaptığı gibi, stratejik planımızın spesifik noktalarına odaklanmak istiyorum.  Başkan Underwood “Bağlantı” konusuna, Başkan Wentz ise  “Adaptasyon”a odaklanmışlardı.  Başarılı olabilmek için her ikisini de gerçekleştirmeliyiz.  Diğer derneklerle veya bireysel olarak diğer insanlarla bağlantı kurmalıyız.  Yeni teknolojilere ve işleri farklı biçimlerde yapmaya ise kendimizi adapte edebilmeliyiz.  Ancak ondan sonra “genişleyebiliriz” ki bu da beni odaklanmak istediğim temaya getiriyor. 

Benim genel başkanlık temam “genişlemek” olacaktır.  Bu yolda üç yönergeye odaklanacağım:           

·         Küresel grubumuzu genişletmek

·         Teknolojik ufkumuzu genişletmek

·         Üyelerimiz nezdindeki değerimizi genişletmek

 

KÜRESEL GRUBUMUZU GENİŞLETMEK

 

Her ne kadar ASHRAE’nin küresel mevcudiyeti büyümüş olsa da dernek olarak bazen lider, bazen partner ve diğer durumlarda da her ikisi halindeyken daha stratejik davranmalıyız.  Neden daha küresel olmalıyız?  Burada; ABD’deki veya tüm dünyadaki üyelerimiz daha küresel bir dernekten nasıl daha fazla yarar sağlar?  Bu sorulara verilen cevaplar küresel inşaat endüstrisinin bugün karşı karşıya kaldığı zorluklara işaret eden yeni bir küresel stratejinin temellerini oluşturmaya hizmet etmelidir. 

 

Aynı dili konuşmadan ve aynı ölçü birimlerini kullanmadan da küresel olunabilir mi?

 

Bu soruya cevap kesinlikle “evet”tir!  Dünya gittikçe küçülürken ASHRAE de gittikçe büyümekte.  ASHRAE üyelerinin çalışmalarının sınırlarla kısıtlı olmadığını unutmayalım.  Bizler binaların tasarım ve performansını optimize etmek arzusuyla hareket eden küresel ve geniş bir grubuz.  Tüm büyük şirketler uluslararası platformda kendilerini göstermektedirler ve bu şekilde diğer ülkelere ulaşabilmektedirler.  Bu yüzden, üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için küresel olarak kendini daha iyi göstermelidir.  Başkan Wentz’in dediği gibi: “Şimdi odayı büyütmenin zamanıdır”.

 

Gelin bugün kendimizi uluslararası platformda ne kadar görünür kıldığımıza bir bakalım.  %20’si Kuzey Amerika dışındaki 130 ülkeden gelen yaklaşık 57 bin üyemiz var.  180’i aşkın Chapter’ımız ve 269 öğrenci derneğimiz var.  Üyeliklerimizin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki artışı süreklilik arz ediyor ama Asya ve Orta Doğu’da da durum böyle.  1990’dan bu yana açılan 44 Chapter’ımızın 42’si Kuzey Amerika dışında hayata başladı.   

 

Tamamen Kuzey Amerika dışında bulunan iki “Bölgemiz” vardı:  Doğu ve Güney Asya’yı içine alan Bölge XIII ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın bazı kısımlarını (Hindistan, Pakistan, vd.) içeren Büyük Bölge (RAL).  Avrupa bu durumdan memnun değil; çünkü 1.800 üyeden birçoğu bir Chapter’ın sağladığı faydalardan yararlanamıyor.  RAL içinde yer alan ulusal derneklerin ve Bölge XIII ülkelerinin rolü çoğunlukla geleneksel Chapter’ların rolleriyle çakışmakta.  Örneğin, Avrupa’daki yerel HVAC derneklerinin üye sayısı 100 bin civarındayken, bizim 1.800 üyemiz bulunuyor. 

 

Avrupa’daki ASHRAE üyelerine daha iyi hizmet etmek ve Avrupa’daki ASHRAE üyelerinin etkisini iyileştirmek için Yönetim Kurulu RAL’dan yeni bir Avrupa Bölgesi ihdas etti.  Bu yeni Avrupa Bölgesi küresel ölçekte başarısını kanıtlamış bir stratejiyi üstlenecek ve sektörel taban Chapter’larını ve bölgesel altyapıyı güçlendirmek için çalışacaktır.  Buna ek olarak Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere Avrupa’dan sürekli temsilci sağlayacaktır.  Yeni bir Bölge Yönetim Kurulu’nu daha küresel düşünmeye teşvik edecektir.  Bu yeni bölgeyle Birleşik Krallık ve İrlanda’da da yeni chapter’lar oluşacaktır ki bu da yeni bölge içindeki dayanışmayı arttıracak hayati önemde bir durum oluşturacaktır.  Bu anlaşmalar Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bilgi alışverişini iki yönlü olarak arttıracaktır. 

 

Avrupa çapında ulusal HVAC&R dernekleri ile dayanışma içinde olmak kritik biçimde önem arz etmektedir.  Bu ilişkileri yürütmeye yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu, İngiltere’de yerleşik CIBSE (the Chartered Institute of Building Services Engineers), İtalya’da yerleşik AiCARR (Italian Association of Air-Conditioning Heating and Refrigeration) ve 26 Avrupa ülkesinin HVAC&R derneklerinde 100.000’den fazla üyesi bulunan Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu REHVA ile stratejik ortaklık yapma anlaşmalarını onaylamıştır.        

     

ASHRAE’nin tarihi göstermiştir ki yeni bir chapter oluşturmanın etkisi çok önemli olabilmektedir.  Doğu ve Güney Asya’yı kapsayan Chapter XIII’ü örnek olarak ele alalım.  İlk işlev kazandığında bölgede sadece 4 chapter vardı.  Şimdi ise 10 tane. 

 

Dünyanın ASHRAE’nin kuvvetli bir mevcudiyet göstermediği bölgelerinde de HVAC mühendisleri bulunmaktadır.  Avrupa Bölgesi’nin oluşturulmuş olması RAL’ın Afrika gibi şimdiye kadar ASHRAE’nin hizmet etkisinin hissedilmediği yerlerde de büyüme olanağı bulabileceğini göstermektedir.  Bu noktada çok büyük potansiyel bulunmaktadır.  ASHRAE’nin Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile ilerleyen ilişkisi bu büyümeyi destekleyecektir.  Esneklik dünyaya açılmamız için edinmemiz gereken en önemli unsurdur.  Bizler dünyanın diğer bölgelerindeki üyelerimize Kuzey Amerika Chapter’ındaki uygulamaları empoze edemeyiz.  Tim Wentz’in dediği gibi kendimizi yeni koşullara adapte edebilmeliyiz.  Tek numara ayakkabı tüm kullanıcılara uymaz.  Esnek olmalıyız ve birlikte çalışarak ASHRAE’yi bir yüzyıldan fazla bir süredir başarılı kılan gelenekler ve değerleri onurlandırmalıyız.        

 

ASHRAE ÜYE DERNEKLER BİRLİĞİ

Küresel varoluşumuzu enerjilendirirken, ASHRAE Üye Dernekler Birliği (AASA) kanalıyla kurduğumuz ilişkileri yapılandırmalıyız.  AASA her ne kadar dünya çapında 60’ı aşkın HVAC&R derneğini biraraya getirse de, bu birliğin küresel yapılı çevreyi birleştirmek için sağlayabileceği ve halen yeterince yararlanılmayan muhteşem bir potansiyeli var.  AASA bizim Kuzey Amerika dışında chapter’ımızın olmadığı bir dönemde kurulmuştu.  Şimdi ise birçok ASHRAE chapter’ı AASA dernekleriyle birlikte yaşıyor.  AASA’yı daha fazla güçlendirmeliyiz.  Onu küresel yapılı çevreyi birleştiren bir Küresel HVAC&R birliğine güncellemeliyiz.  Bu öyle bir birlik olmalı ki; iklim değişikliği ve iç ortam hava kalitesi gibi konulara işaret eden güçlü bir kuvvet oluşturmalı ve bize küresel platformda daha yüksek ve etkili bir sesle haykırma imkânı vermeli.  Özellikle küresel bir HVAC&R Birliğinin kurulması tartışmak için AASA’nın Kuzey Amerika dışındaki ilk toplantısını yakında düzenleyeceğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum.  Bu toplantı 2018 Nisan’ında, REHVA’nın Genel Kurulu Toplantısı’na paralel olacak Brüksel’de yapılacak.  Tekrar hatırlatmalıyım; bu küresel mevcudiyetimizi ve dayanışma için taşıdığımız arzuyu genişletmek ve bu arzunun altını çizmek içindir.    

 

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER

ASHRAE’nin misyon bildirisi insanlığa hizmet etmek ve daha sürdürülebilir bir dünya kurmak amacıyla HVAC&R sanat ve bilimini ilerleteceğimizi deklare eder.  Gelişmekte olan ekonomilerde çalışmak insanlığa hizmet için, hayatları daha yaşanılır kılmak için derneğimizin sahip olduğu en büyük fırsatlardan biridir.  Dünya Bankası’na göre 3,5 milyardan fazla kişi ekonomileri gelişmekte olan düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.  Söz konusu bölgelerde yaklaşık 3.500 üyemiz bulunuyor.  Bu ülkelerin bazılarında birçok ciddi problemi var.  Buna ek olarak, Dünya Sağlık Örgütü WHO’ya göre, kötü iç ortam hava kalitesi yüzünden gelişmekte olan ülkelerde günde 5.000’den fazla insan hayatını kaybetmekte.  Bu kişiler çoğunlukla çekişi olmayan pişirme ve ısıtma üniteleri çıkan parçacık ve kimyasallar yüzünden oluyor. 

ASHRAE bu konuda ne yapabilir?  Enerji verimliliği adeta ASHRAE’nin mantrasıdır ama insan hayatını kurtarmaktan veya kötü iç ortam hava kalitesinin negatif etkilerini ortadan kaldırmaktan daha asil bir amaç var mıdır?  UNEP’le olan ilişkimizi daha ileri noktalara taşımalı ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlara yardım etmeliyiz.  Daha çok yakın bir geçmişte, UNEP’le konvansiyonel ve düşük GWP’li (Küresel Isınma Potansiyeli) soğutucuların kullanımı konusunda bir eğitim üzerine odaklanan yeni bir çalışma programı için anlaşma imzaladık.  Enerji verimli ve sürdürülebilir bir yöntemle insanlar için daha iyi yaşam şartları sağlayabileceğimiz teknolojiler ve eğitimsel fırsatlar olup olmadığını araştırmalıyız. 

Birkaç yıl önce, gelişmekte olan ülkelere destek olmak için görevlendirilmiş başkanlığa bağlı bir geçici komitemiz vardı.  Bu çalışma neticesinde şimdi birkaç ASHRAE komitesinde, gelişmekte olan ekonomilerden insanlar var. Bu durumu daha da güçlendirmek için, gelişmekte olan ekonomiler konusunda tecrübeli bir danışmanımı üç başkan yardımcıma ve Yönetim Kurulu Planlama Komitesi’ne yardımcı olması için görevlendirdim.

Küresel grubumuzu genişletiyor olmamız rotamızı değiştiriyoruz anlamına gelmiyor.  Yaptığımız stratejik planımızı yapılandırmak, dünya çapında birbirimizle bağlantılı olduğumuzu kabul etmek ve ortak ihtiyaç ve amaçlarımızı kucaklamaktır.  Bu hepimizin fayda sağlayacağı bir şey.  Küreselleşme sadece Kuzey Amerika dışındaki üyelerimize hizmet vermekle ilgili değildir.  Tüm üyelerimiz için –burada Kuzey Amerika’da bulunanlar da dahil olmak üzere – ürettiğimiz teknik yol göstericilik küresel farklılıkla daha da güçlenmektedir.  Tüm Dünyadaki ASHRAE üyelerinden Kuzey Amerika’ya akmakta olan teknoloji örnekleri arasında sulu radyan ısıtma ve soğutma, soğuk kiriş destekli yer değiştirmeli havalandırma ve değişken debili soğutucular sayılabilir.  Avrupa ülkeleri özellikle enerji etiketlendirmesi ve iç ortam şartları üzerine eğilmişlerdir ve bizler onların bu deneyimlerinden faydalanabiliriz. 

ASHRAE üyelerinin %80’inin Kuzey Amerika’da yerleşik olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız.  Ancak, daha küresel ve farklı üyelikler daha güçlü bir Dernek yaratır.  Herkesin masaya farklı bir bakış açısı getirmesi hepimizin daha çok şey öğrenmesini sağlar.  

 

TEKNOLOJİK UFKUMUZU GENİŞLETMEK

Derneğimizin dikkatini geleneksel ticari binaların ötesine de genişletmeliyiz.  Standartlarımızı ve araştırmalarımızı daha yaygın gruplara ve ihtiyaçlara genişletmeliyiz.  Bina performansı konusunda odak noktamızı ticari binaların ötesine çevirmeliyiz.  Teknolojik araçlarımızı ve bilgimizi konutlarda ve gelişmekte olan ekonomilerde ortaya çıkan ihtiyaçlara genişletmeliyiz. 

 

 

KONUTLAR

Birçok insan ASHRAE’nin sadece ticari binalarla ilgili konularla ilgilendiğini zanneder.  Oysa, ASHRAE konut inşaatlarının, ısı transferi ve ekipman boyutlandırmasının temellerinden insan konforu gibi kritik yönlerine kadar konularda uzun zamandan beri paydaşlık görevini üstlenmiştir.  ASHRAE’nin Standart 62.2 gibi konutların iç ortam hava kalitesine yönelik ihtiyaçları işaret ettiği teknolojik yol göstericileri bulunmaktadır.  Çok yakında yeniden düzenlediğimiz Standart 90.2 konutların enerji kullanımına eğilmektedir. 

Zamanımızın %50’sinden fazlasını evlerimizde geçirdiğimizden ve meskenlerden kullandığımız enerji ticari binalarda kullanılandan fazla olduğundan, konut pazarına yönelik etkinliklerimizi arttırmalıyız.          

İlk attığımız adım Teknoloji Masası’nın altında çalışan, görevi mevcudiyetimizi genişletmek olan bir Konut Binaları Komitesi kurmak oldu.  Birkaç girişim halen sürdürülmekte.  Her üç yılda bir düzenleyeceğimiz, odağına güçlü bir şekilde konutları alacak bir konferans düzenleme çalışmalarını yürütüyoruz.  “GreenGuide” başlıklı yayınımız konut yapıları hakkında içeriği genişletilerek revize edildi.  Buna ek olarak, çok sayıda ailenin yaşadığı binalara ilişkin ilk konut yapısı tasarım rehberinin hazırlıkları başladı.           

Yeryüzündeki ticari binalar birbirlerine çok benzese de, gerek tasarım gerekse yapım teknikleri açısından farklı bölgelerdeki konutlar arasında büyük farklılıklar mevcut.  Evlerdeki kullanıcı davranışları hem iç ortam çevresini hem de enerji sarfiyatını önemli ölçüde etkiliyor.  Kullanıcı davranışlarını çok daha iyi anlamamız şart; böylece konutlarda tasarım, kontrol ve kullanıcı geri bildirimi konularında akılcı yaklaşımlar geliştirebilelim.

 

GELİŞEN EKONOMİLER

Çok büyük şehir çevrelerindeki hızlı gelişmeler birçok gelişen ülkeyi altyapı gelişimi konusunda kritik bir kavşakta bıraktı.  Bu kritik fazın yaşanması sırasında söz konusu ülkelerde yaşayan insanların sağlığı ve refahı üzerinde ASHRAE’nin etkisi önemli olabilir.  İlave olarak, ASHRAE’nin bu gelişmekte olan ülke-ekonomilerde yaşayan üyelerinin ihtiyaçlarına karşı da hassasiyet göstermesi gerekir.      

Daha önce belirtildiği gibi, ASHRAE’nin yeni teknik programlar geliştirmesi ile sonuçlanacak bir süreç kapsamında UNEP’le bir anlaşma imzaladık.  UNEP’le birlikte gelişmekte olan ülkelerde soğutucu akışkanlar üzerine bir kurs programı başlattık.  Bu kurs UNEP tarafından dünya çapında kullanılacak ve ASHRAE tarafından da verilecek.

Birkaç yıl önce, öğrencilere ve ekonomileri gelişmekte olan ülkelerden gelen diğer üyelere çok daha uygun aidat seçeneğiyle üyelik şansı tanıdık.  Birkaç ay önce, UNEP’le birlikte balıkçılık pazarında soğutma teknolojileri konusunda ortak bir konferans düzenleme kararı aldık.  Doğrusu, konferanslar ASHRAE için bilginin yayılmasında ve HVAC&R teknolojileri konusunda önemli ölçüde etkisi bulunan geleneksel olmayan dinleyicilerle ilişki kurulması adına önemli bir araç haline gelmekte.  Önümüzdeki yıllarda, sıcak ve nemli iklimlerde HVAC üzerine ikinci konferansın yanısıra gelişmekte olan ekonomilerde bina tasarımı üzerine de ikinci konferansı düzenleyeceğiz.    

 

ULUSLARARASI STANDARTLAŞMA

Bina endüstrisine yönelik kural ve performans temelli dünya değişiyor.  ASHRAE bu değişen çevrede yörüngesini belirlemek için standart oluşturan diğer kurumlarla birlikte çalışacak.  Standartlarımız için en büyük pazar elbette Kuzey Amerika’dır.  Birkaç standardımız ise Kuzey Amerika dışında ya doğrudan ya da diğer standart oluşturucular tarafından rehber belge olarak kullanılıyor.  Öte yandan, ASHRAE’nin ISO (Uluslararası Standardizasyon Kurumu) ve CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) gibi büyük standart kurgulayıcı kurumlar etkilemesi kolay değildir.  Dernek olarak, ANSI’yle yaptığımız işbirliği neticesinde ISO standardizasyonunda rol aldık.  Bu noktada acaba doğru şeyi mi yapıyoruz?  Uluslararası standardizasyon konusunda daha fazla etki gösterebilir ve müdahil olabilir miyiz?  ASHRAE için bu noktada bir ticari kazanç olasılığı yaratılabilir mi?  ASHRAE üyelerinin uzmanlıklarının etkisini genişletebilir miyiz?  Bu gibi bazı sorular Başkanlığa bağlı çalışan geçici komitede toplantıda sunulmak üzere çalışıldı.  ASHRAE üyelerine en iyi şekilde hizmet edilmesi açısından standartların bölgesel hava durumu ve inşaat uygulamalarını içermesi gerekir.  Aksi takdirde her yerde benzer yaklaşımlar sergilenir. 

Birkaç sene önce ASHRAE tarafından kurulan IEQ-GA (İç Ortam Çevre Kalitesi-Küresel Birlik) şemsiyesi altında iç ortamlara dair mevcut küresel standartlarla ilgili bilgi topluyoruz.  Toplanan veriler ASHRAE’nin iç ortam çevre kalitesi çerçevesinde bütünleşik ve küresel bir standardın geliştirilip geliştirilemeyeceğine dair olasılıkları değerlendirmesine yol açacak.   

 

DEĞERİMİZİ ÜYELERİMİZE GENİŞLETMEK

Çabalarımızın dünya çapındaki üyelerimiz nezdinde ASHRAE’nin değerini arttırması son derece önemlidir.  Eğer Dernek olarak HVAC&R sanat ve biliminin insanlığa hizmet ve daha sürdürülebilir bir dünya için gelişmesi amacımıza ulaşmak istiyorsak, inovasyonun kıtalararası sınırları dinlemeden akması gerekmekte.

Önümüzdeki yıl birkaç üyelik inisiyatifini gündeme taşıyacağız:

·         Ortak Chapter Bölgesel Konferansların sayısını arttırmak

·         İnovasyon için öğrenci üyeliği fırsatlarını arttırmak; ve

·         Chapter ve öğrenci kollarını diğer ülkelerden “kardeş” chapterlar ve kollarla birbirine bağlamak.

 

Şahsen ben Chapter olmadan büyüdüm ve yönetim kuruluna gelene kadar dernek seviyesinde; teknik tarafta aktiftim.  Sektörde çalışanlar temelli hareketin gerçekte ne demek olduğunu anlamam belli bir süre aldı.  Birçok üyemiz tek bir tarafta aktifler – ya teknik tarafta; yani dernek seviyesinde veya yerel chapter seviyesinde temelden gelen çalışanlar olarak.  Ancak, bir taraf diğeri olmadan var olamaz.  ASHRAE chapter’ı yerine ben Danimarka HVAC derneği DANVAK’ta aktiftim.  DANVAK ASHRAE chapter’larındakilere çok benzer etkinlikler düzenleyen bir kuruluştur.                

 

ORTAK CHAPTER’LAR BÖLGESEL KONFERANSLARI (CRC)

Geçen sene Bölge XIII ve RAL Bangkok’ta ortaklaşa bir CRC düzenledi.  Bu şimdiye kadar düzenlediğimiz en büyük konferanstı.  Bu tarihi olayla bağlantılı olarak Kuzey Amerika dışında ilk yönetim kurulumuzu da gerçekleştirdik. 

Bazı bölgeler bina kodları, kullanılan teknolojiler, diller, iklim koşulları vs. açılarından farklılık gösterse de biraraya gelmek ve ortak amaçlarımız doğrultusunda çözümler aramak çok faydalı olabiliyor.  Bu paylaşma küresel mevcudiyetimizi sadece genişletmekle kalmıyor; aynı zamanda kritik küresel konular, ortak paydalarımız ve farklılıklarımız hakkında daha bilgili olmamızı sağlıyor.  Daha fazla ortak CRC düzenlenmesini kuvvetle destekliyorum ve üyelerden sorumlu başkan yardımcım ortaklaşa düzenlenen CRC’leri kolaylaştırıcı yönergeler çıkartmak için çalışıyor.     

ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ

Öğrenciler bizim gelecekteki üyelerimizdir.  Öğrencilerin içinde bulunduğumuz sektörü tercih etmeleri için gösterdiğimiz çabaları hepimizin sürdürmesi gerekmektedir. 

ASHRAE’nin öğrenciler için hali hazırda birkaç farklı yarışması bulunmaktadır.  Önümüzdeki yıl, Öğrenci Tasarım/Uygulama Yarışması gelişmekte olan ekonomilere odaklanacaktır.  Bu yarışmada amaç küçük bir aile için sıcak-nemli iklimlerde sığınak veya geçici bir konut olarak kullanılabilecek küçük bir konut tasarlamak olacaktır.  İlave bir teşvik olarak, öğrenci kollarının diğer ülkelerden ekiplerle ortaklaşa çalışmaları durumunda ekstra puan verilecektir.    

Solar Decathlon ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından başlatılmış bir diğer yarışmadır.  Başlangıcından bu yana, ASHRAE yarışmaya jüri üyeleri sağlayarak ve yarışma sırasında düzenlenen sosyal etkinliklere sponsorluk yaparak yarışmanın içinde yer almaktadır.  Günümüzde, Solar Decathlon Avrupa, Çin, Afrika, Orta Doğu ve Karayipler’de ayrı ayrı düzenlenen dünya çapında bir yarışmaya evrilmiştir.  Bu yarışmaya katılan öğrenciler ASHRAE’nin gelecekteki üyeleridir.  ASHRAE Solar Decathlon’a verdiği desteği Kuzey Amerika dışındaki yarışmalara da katılmak suretiyle arttırmaktadır.  Bir yandan da ASHRAE chapter’larını, mühendislik desteği vermek ve sektöre girmek üzere olan potansiyel çalışanları tanımak için yerel Solar Decathlon ekipleriyle biraraya getirmeye çaba sarf ediyoruz. 

KARDEŞ CHAPTER’LAR VE ÖĞRENCİ KOLLARI  

Kardeş chapter’ların ve öğrenci kollarının oluşturulması bilginin küresel platformda dolaşması ve üyelerimizin kendilerini küresel toplumun bir parçası olarak hissetmeleri açısından önem arz eden bir diğer yoldur.  Günümüzün teknolojisini kullanarak, içinde dünyanın dört bir yanından gönderilen sunumların izlenebildiği ortak web konferansları kolayca düzenlemek artık mümkün.  Yapmamız gereken farklı zaman zonları üzerinden randevulaşırken sadece biraz daha esnek olabilmek.  Üyelerle ilgili başkan yardımcısı bu çerçevede atmamız gereken adımları araştırıyor ve bu yolla alışverişlerimizi genişletmek için çalışıyor.    

YENİ EĞİTİM MERKEZİ

Derneğimizin küresel platformlarda görünürlüğünü arttırmak ve üyelerimizin daha fazla desteklenmesi amacıyla ortaya koyduğumuz taahhüdün bir parçası olarak, ASHRAE’nin Yapıda Mükemmeliyet Küresel Eğitim Merkezi’nin Dubai’de açılışını yapacağımızı müjdelemekten heyecan duyuyorum.  Bu yolla Körfez bölgesi ve çevresindeki ASHRAE üyelerine ve diğer bina sistemleri profesyonellerine daha iyi hizmet verebileceğiz.

ASHRAE Küresel Eğitim Merkezi’nin temel odağı, eğitim etkinliklerinin mümkün olduğunca emre âmâde ve müfredat temelli düzenli bir takvime oturmuş olması olacaktır.  Merkezde verilen eğitim, iklimi, kültürü, tedarikçileri, enerji kaynaklarını, fiyatları, kodları ve yapım tekniklerini dikkate alacak şekilde ısmarlama ve ölçeklendirilmiş kurgulanacaktır.  Merkezde çalışacak olan profesyoneller Orta Doğu’daki hayatın işleyişini iyi bilen kişilerden seçilecektir. 

SONUÇ

Bu yıl hem benim hem de sizin açınızdan ASHRAE için ilginç bir yıl olacak.  Bu aynı zamanda birçok sorunlarla karşılaşacağımız zor bir yıl da olacak.  Ama işler yürürken ne yapıyor olursak olalım yaptığımızdan keyif almamız önemli.  Keyif olmadan, ASHRAE’ye bunca emeği geçen gönüllülere sahip olamayız.  Diğer derneklerle karşılaştırıldığında ASHRAE içinde gönüllüler tarafından gerçekleştirilen işlerin çok fazla olduğu görülecektir.  Gönüllülerin ASHRAE’ye ayırdıkları zaman inanılmazdır.  Derneğimizin çalışmaları sizin desteğiniz olmadan mümkün olmazdı.  Bu yüzden ASHRAE için yaptıklarınız için hepinize teşekkür ediyorum.  Derneğimizi ve endüstriyi ileri taşımak için gösterdiğiniz bağlılık ASHRAE’yi her zaman büyük yapan şeydir. 

Dünya’da birçok farklılıklar vardır.  Ama bir şey değişmez: gülümseme ve kahkaha.  Danimarka kökenli Amerikalı komedyen Viktor Borge’nin söylediği gibi: “İki insan arasındaki en kısa mesafe gülümsemedir.”

Haydi; derneğimizi genişletmek için dışarı çıkın; yeni bağlantılar kurun, yeni teknolojilere uyum sağlayın ve gülümsemeyi ihmal etmeyin.

Teşekkür ederim. 


 


İlginizi çekebilir...

Teskon 2019 İzmir'de Sektörü Buluşturuyor

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'...
5 Nisan 2019 Cuma

Türkiye'nin Partner Olduğu MCE 2020'nin Çalışmaları Başladı

Milano'da 17-20 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan ve yepyeni yenilikleriyle zenginleşen iklimlendirme sektörünün en önemli fuarlarından MCE - ...
14 Kasım 2018 Çarşamba

Chillventa 2018 Katılımcıları Fuardan Memnun Ayrıldılar

İklimlendirme sektörünün önemli fuar organizasyonlarından biri olan Uluslararası Soğutma, Klima, Havalandırma ve Isı Pompaları Fuarı Chillventa, Alman...
7 Kasım 2018 Çarşamba

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi
  • Klima ve Soğutma Rehberi
  • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.