E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
OCC MÜHENDİSLİK
SAY PLASTİK
DKM İNŞAAT
ENEKO
NIBE TÜRKİYE
ALDAĞ
AKNUR ENDÜSTRİ MALZEMELERİ

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAYISI 200 BİNİ AŞTI

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAYISI 200 BİNİ AŞTI

13 Eylül 2017 Çarşamba / 10:07 | GÜNCEL494 kez okundu

Ankara’da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) toplantı salonunda gerçekleştirilen törene; MYK Başkanı Adem Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GAZBİR Genel Sekreteri Ali İhsan Sılkım, MYK Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, EPDK Doğal Gaz Daire Başkanı Dr. Hasan Alma, Gazmer Genel Müdürü M. Ali Akman, AKSA Doğal Gaz Genel Müdürü Alper Konyalı, Balıkesir Gaz Bölge Müdürü Ferhat Öztürk ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Düzenlenen tören ile MYK’nın enerji sektöründe lider yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olan GAZBİR-GAZMER’de Doğalgaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Ulusal Yeterliliği teorik ve performans sınavlarından başarılı olarak 200 bininci MYK mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan, enerji sektöründe çalışan Kerem Yıldızlı’ya mesleki yeterlilik belgesi takdim edildi.

Törende açılış konuşması yapan MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan Mesleki Yeterlilik Belgesinin Kurumun tüm birimleri ve paydaşlarının ortak emeği olduğunu ifade ederek, 200 bininci MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ulaşılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ceylan yaptığı konuşmada, MYK’nın 10 yıllık süreçte kat ettiği yolun ülkemiz için önemli olduğunu, özellikle belge zorunluğunun uygulamaya koyulduğu 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle bu değerli çalışmaların kamuoyuna duyurulması bakımından vatandaş nezdinde farkındalığın büyük oranda artırıldığını ifade etti. Ceylan, mesleki yeterliliklerin ülkemizde gerçekleştirilen tüm eğitim ve belgelendirme faaliyetlerindeki kilit rolüne değinerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin kısa bir sürede 200 bin sayısına ulaşmasının ve bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacak olmasının ülkemiz için katma değer saylayacağını belirtti. Özellikle ilk belgenin de verildiği enerji sektörünün belgelendirme sürecinde lokomotif sektör olduğunu ve sektörde 17 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun faaliyet gösterdiğini, 19 meslekte belgelendirme yapılırken bugüne kadar yaklaşık 45 bin kişinin belge aldığını ifade etti.

 

“Eğitim ve İstihdam Arasındaki Bağ Güçlenmiş Olacak”

Ülkemizde iş dünyası tarafından zaman zaman eleştiriye maruz kalan mesleki ve teknik eğitimin, iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli mesleki beceriyi kazandırmadığına vurgu yapan Ceylan şunları söyledi: “Çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliği haiz nitelikli işgücünün oluşturulabilmesi için MYK tarafından hazırlanan meslek standartları ve yeterliliklerin MEB ve YÖK tarafından mesleki eğitim müfredatlarına yansıtılması zorunlu hale getirilmiştir. Meslek standartları ve yeterliliklerle uyumlu ve çalışma hayatı ile işbirliği içerisinde yürütülecek mesleki eğitim süreçleri, çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli işgücü oluşmasına imkân sağlayacaktır.  Gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse sivil toplum kuruluşları meslek edindirmeye yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemekte, bu programlar sonucunda mesleğin yürütülmesine ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı hususunda yeterli ölçme ve değerlendirme yapılmadan bireylere belgeler düzenlenmektedir.  Bu belge sahiplerinden önemli bir kısmının, mesleğin yürütülmesine ilişkin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması sebebiyle istihdamda problemler yaşanmakta veya ilgili mevzuatı çerçevesinde geçerli ve yeterli belgeye sahip olmayan bireyler mağduriyet yaşamaktadır. Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliğinde de düzenlendiği üzere tüm meslek edindirme programlarının MYK tarafından belirlenen meslek standartları ve yeterliliklere uygun olarak yürütülmesi ve bu eğitim programlarının sonunda kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş uluslararası akreditasyona sahip sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucu başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmesi durumunda belge sahipleri mesleğin gerektirdiği asgari bilgi ve beceriye sahip olduklarını uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamış olacaklardır. Bu zorunluluklara uyulması durumunda ülkemizde verilen tüm mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri sonucunda bu programları tamamlayan diplomalı ve belgeli kişiler çalışma hayatının talep ettiği mesleki yeterliliğe sahip olacaklar, böylece eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlenmiş olacaktır”.

 

“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine İlişki Çalışmaları da Yürütüyoruz”

Ülkemizin eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin kalite güvencesi kriterlerini belirleyen ve Avrupa Birliği ülkelerinde daha anlaşılır, güvenilir ve geçerli olmasının sağlanmasına yönelik Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine ilişkin çalışmaların ise kurumlarının diğer bir faaliyet alanı olarak yürütüldüğüne de değinen Ceylan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kurumumuz sorumluluğunda hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine referanslanmıştır. Bu sayede, ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin anlaşılır, güvenilir ve geçerli olmasına yönelik önemli bir aşama tamamlanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa’daki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi kolaylaşacaktır”.

 

1 Milyon 300 Bin Kişiye Sınav ve Belgelendirme Kapasitesi

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca kurumlarının gözetim ve denetiminde meslek standartları ve yeterliliklere uygun olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Ceylan, MYK’nın şimdiye kadarki faaliyetleri ve faydası ile ilgili şu bilgileri paylaştı: Kurumumuz, uluslararası akreditasyonu olan 83 kuruluşu  (33’ü meslek odaları, işçi, işveren sendikaları, dernekler ve belediyelerin iktisadi işletmelerinden, 7’si üniversitelerin sürekli eğitim merkezinden, 42’si özel şirketlerden oluşmaktadır) sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirmiştir.  Bugüne kadar, toplam 220.000 kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yıllık 1 milyon 300 bin kişiyi sınav ve belgelendirme kapasitesine sahiptir. Çalışma hayatında etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amaçlanarak Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge zorunluluğu getirme yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, şimdiye kadar yayımlanan tebliğler ile 17’si inşaat, 10’u metal, 10’u enerji, 7’si otomotiv ve 4’ü elektrik-elektronik sektörlerinde olmak üzere 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda enerji sektöründe 17 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu faaliyet göstermekte ve 19 meslekte belgelendirme yapılabilmektedir. Bugüne kadar enerji sektöründe toplam 40 bin 811 kişi belge almaya hak kazanmıştır”.

 

“MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Çalışana ve İşverene İlave Mali Yük Getirmiyor”

 

Ocak 2017 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere idari ve cezai yaptırımlar uygulandığına da dikkat çeken Ceylan: “MYK olarak hiçbir işverenimizin cezai müeyyideler ile karşılaşmasını arzu etmediğimiz gibi belge zorunluluğunun ceza boyutuyla değil üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği hususundaki farkındalık artırılarak iş kazalarının asgariye indirilmesi boyutuyla değerlendirilmesini her fırsatta hatırlatıyoruz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile çalışana ve işverene ilave mali yük getirilmemiş olup, bugüne kadar sınavlarda başarılı olan 139 bin 442 kişinin 93 milyon TL tutarındaki sınav ve belgelendirme ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır. Ayrıca Kurum bünyesinde yer alan Avrupa Birliği fonlarından vatandaşlarımızın sınav ücretleri karşılanarak 19 bin 382 kişinin yaklaşık 11 milyon TL tutarındaki sınav ücreti iade edilmiştir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi sayısının kısa vadede 350 Bine, hâlihazırda 48 olan zorunluluk kapsamındaki meslek sayısının ise ilk etapta 90’na çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizde icra edilen tüm mesleklerin tek isim ve kodlama sistemi ile sınıflandırılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen işlemlerde uygulama birliği sağlanacak, bu sayede hükümetimiz tarafından sektör ve mesleklere ilişkin teşvik mekanizmaları etkin bir şekilde yürütülecektir“.

 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Tüm Sektörlerde Genel Belgelendirme Yapması Yerine; Belirlenmiş Sektörlerde Belgelendirme Yapması Faydalı Olur”

 

Belgeyi veren kurum olma özelliği taşıyan GAZBİR-GAZMER adına konuşan GAZBİR Genel Sekreteri Ali İhsan Sılkım ise, GAZBİR olarak insan kaynağının iyileştirilmesine yönelik MYK tarafından yapılan çalışmaları desteklediklerini; sektör olarak önceliklerinin müşterilerine doğalgazı güvenli olarak arz etmek olduğunu ve bu noktada tesis ve tesisatların imalatını gerçekleştirecek olan insan kaynağının önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu insanların bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve uluslararası nitelikte belgelendirilmiş olması ise bizler için öncelikli yeterlilik şartıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş kolunda ülkemizde yaklaşık 6,7 milyon çalışan olduğunu tahmin etmekteyiz. Sektörümüzde ise bu kapsamda 40 bin civarında çalışan mevcuttur. Ancak belgeli iş gücü ise bu oranın sadece  % 3’ ü civarındadır.  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu çalışanların normatif esaslara uygun olarak belgelendirilmesine ilişkin olarak çeşitli teşvik mekanizmaları ve tanıtım faaliyetleri için birçok strateji uygulanmaktadır. Sektör olarak bu çalışmalara destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Buna bağlı olarak diğer sektörlerden farklı olarak bir kısım kayıt dışı unsurlar bulunmakla beraber; sektörümüzdeki belgeli işgücü % 100’ e yaklaşmıştır. Bu noktada, bu başarının sektörel temsil grupları vasıtası ile sağlandığını ve önümüzdeki süreçlerde MYK tarafından bu hususun dikkate alınarak; Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının tüm sektörlerde genel belgelendirme yerine belirlenmiş sektörlerde belgelendirme yapmasının faydalı olacağı kanaatimizi bildirmek istiyorum. Aksi takdirde, geçmiş dönemlerde olduğu gibi akredite belgelendirme dahil; ticari hassasiyetlerin genel amaçları zedeleyebileceği ve MYK tarafında sağlanmış olan bu başarıların zafiyete uğrama riski olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Ayrıca MYK Belgesine sahip 200 bin belgeli tehlikeli ve çok tehlikeli iş gücü içinde 27 bin 365 belgelendirme yaparak ulusal ve sektörel bazda lider kuruluşumuz olan GAZBİR-GAZMER’ in sisteme katkısı yadsınamaz. Bu vesile ile bu çalışmaları profesyonel ve gönüllülük esasına göre yürütmekte olan sektörümüzün uzman teknik personelleri ile her daim bu çalışmalarımızı destekleyen, katkı sağlayan ve uygun düzenlemeler yaparak yöneten EPDK’ya teşekkür ediyorum. GAZBİR olarak insan kaynağının iyileştirilmesine yönelik MYK tarafından yapılan çalışmaları destekledik, destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Tüm yapılan çalışmalar için MYK ekibini kutluyorum”.

 

“Her Türlü Desteği Vermeye Devam Edeceğiz”

GAZBİR-GAZMER Genel Müdürü M. Ali Akman da “200 bininci belgenin tarafımızca verilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Sektör olarak temel kalite anlayışını ön planda tutarak, bugün en büyük personel belgelendirme kuruluşu olarak hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki dönemde MYK ve kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan sektörel düzenlemelere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” şeklinde görüşlerini ifade etti.


İlginizi çekebilir...

MCE 2018 Katılımcıları, Fuarı Verimli Geçirdiler

....
4 Nisan 2018 Çarşamba / 13:19

Topluluğumuzu Büyütürken

Bu yıl hem benim hem sizin hem de ASHRAE için heyecan verici bir yıl olacak. Bu aynı zamanda birçok zorlukla dolu, meşgul bir yıl da olacak. Yine de...
9 Kasım 2017 Perşembe / 13:34

TTMD 2017 ÇALIŞTAYI YAPILDI

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin geleneksel Çalıştayı, 'Geçmişten Geleceğe ikinci 25. Yılında TTMD' temasıyla 27-29 Ekim tarihleri ar...
9 Kasım 2017 Perşembe / 13:15