E-Bültene Abone Olun!

x

Dergimizle ilgili e-bültenleri almak için lütfen e-posta adresinizi yazınız:

 


E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
HİDROTANK
BAYMAK
RADYAL ALÜMİNYUM RADYATÖR

HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ, UZUN SOLUKLU VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ

HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ, UZUN SOLUKLU VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ

11 Ekim 2017 Çarşamba / 09:20 | KONUK YAZAR
10 kez okundu

Prof. Dr. Birol Kılkış

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

Çok değerli dergi okurlarımız, meslektaşlarımız, sektör temsilcileri, üniversite mensupları ve sanayicilerimiz,

25 Mart 2017 günü Ankara’da düzenlenen TTMD Olağan Genel Kurulu’nda TTMD 13. Dönem başkanlığına büyük bir memnuniyet ve vazifemin bilinci içerisinde seçilmiş bulunuyorum. Önümüzdeki iki sene içerisinde, Sayın Sarven Çilingiroğlu ve ekibinden aldığımız çok anlamlı ve şerefli sektöre hizmet bayrağını sizlerle birlikte daha ileriye, daha hızlıya, daha yaygına, daha yükseğe taşımaya; tüm paydaşlarla, tüm sektör dernekleri ile ve ilgili tüm dergilerin okurları ile ve hep birlikte çok çalışacağız. Gerçekten de önümüzde bizleri bekleyen çok önemli görevler bulunuyor. Örneğin, ülkemizin yapılı çevre yönetimi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri, CO2 salımlarının akılcı bir biçimde azaltımı gibi çok geniş bir alanda gerek kuramsal gerekse uygulamalı biçimde tasarımların, uygulamaların ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin hızla oluşturulması her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu amaçla disiplinler arası örgün çalışmaların diğer sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sektör temsilcileri ve sanayicilerle birlikte bir an önce başlatılmasının ve sürdürülmesinin gerekli olduğunun bilincinde olmalıyız.

Küresel ısınmaya olumsuz katkıları artık tartışmasız biçimde ortaya çıkan ve başta CO2 salımları olmak üzere tüm sera gazı salımlarında önemli ölçüde sorumluluğu bulunan enerji üretiminde fosil yakıtların payı, enerjinin verimli ve akılcı kullanılmayışı, taşımacılık sektöründeki genel plansızlık ve verimsizlikler ve plansız kentleşmenin getirdiği meteorolojik ve çevresel olumsuzlukları özellikle yaz aylarında hep birlikte yaşıyoruz. Kış aylarında bu olumsuzlukların günlük hayatımıza ve enerji bilançomuza ne denli yansıyacağını ise kestirmek oldukça zor. Çok önceki yıllardaki tesisat mühendisliği hizmetleri ve kavramı, binalarda konfor, hijyen, bireysel ısıtma gibi küçük bir ölçekten sonraları sırası ile binalarda merkezi ısıtmaya, daha sonra klima sistemlerine genişledi. Günümüzde ise toplu konutlarda ve şehirlerde bölgesel sistemlerin olabilirliğini tartışmakla vakit geçiriyoruz ve bir türlü yaygın bir şekilde alanımızı bu yönde genişletemiyoruz. Hal bu ki, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin uygulanması dünya genelinde hiç de yeni değil. Ülkemizde ise birkaç örnek ve jeotermal uygulamalar dışında bu konunun adeta yabancısıyız. Dünyada artık 4DE+ yani dördüncü nesil ve ötesi bölge enerji sistemleri ve bunlara uyumlu bina tesisat sistemleri tümsel olarak tasarlanıyor ve uygulanıyor. Dolayısı ile örgün çalışmaların mimarlıktan istatistiğe, ekonomiye, fiziğe ve matematiğe kadar uzanan geniş bir disiplinler yelpazesini kapsaması gerekiyor.

Örneğin, gelinen bugünkü noktada kentlerin akıllı olmasından öte akılcı olmasının gereği tartışmasız ortaya çıkmış bulunuyor. Akıllı ve akılcı kent arasında çok önemli farklar bulunmakta. Örneğin, bir toplu taşıma hizmetinin yolcu duraklarında yolculara bildirimi, hizmetin otomasyonu, trafik ışıklarının ve yönlendirmelerin dinamik optimizasyonunun yanı sıra binaların otomasyonunda yapay zekâ gibi unsurların bulunması o şehri bir ölçüde akıllı ve hatta gene bir ölçüde enerji verimli kılsa da yapılı çevrenin her şeyden önce enerji kaynaklarını akılcı kullanması gerekir. Bunun da ön şartı doğru enerji kaynaklarının ve türlerinin öncelikle yerel ve yenilenebilir olması koşulu; doğru yerde, doğru zamanda, doğru sırada, doğru miktarda, doğru oranlarda ve doğru kalitede kullanılmasını gerektirir. Bu bağlamda, tesisat mühendisliği ülkemizde faaliyet alanını konutlardan toplu konutlara kadar genişletmişse de önümüzde uzun, zorlu fakat çok yararlı olabilecek bir yol vardır. Bu yolda ilerlemek üzere ikinci 25. yılımıza dernek olarak girerken ülke strateji planlarının ve enerji - çevre, ekonomi ve toplum refahı dörtlemine en uygun çözümlerin getirileceği yol haritalarında daima tüm paydaşların iş birliğini bekliyoruz. Hep birlikte olacağız, uzun soluklu ve yenilikçi çözümler üreteceğiz. Bu yönde organize etmekte olduğumuz 2018 TTMD Uluslararası Sempozyum etkinliği önemli bir ilk adım, uluslararası bir platform ve fırsat teşkil ediyor. 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul da yapılacak olan Sempozyuma fikirlerinizle, tebliğlerinizle ve önerilerinizle birlikte katılımınız bekliyoruz.

El ele, daha verimli, daha akılcı çözümlere ulaşmak üzere saygılarımı sunar başarılar dilerim.


 


İlginizi çekebilir...

"Sektörün, Son Tekno Ekonomik ve Çevresel Koşullarda Alması Gereken Pozisyonlar"

Vista College'in yayımladığı ve son 50 yılda HVAC sektöründeki en önemli 17 gelişiminin anlatıldığı raporu okuduğumuzda yüreklerimize su serpilse ...
6 Aralık 2018 Perşembe / 11:50

İklimlendirme Sektörü 2019'a Girerken

Geçen yıl on ikinci ayda 2019 yılı değerlendirmesini yaparken, "İnşaat sektörü krizinin ülkeyi ve sektörümüzü büyük bir krize sürükleyeceği ve te...
7 Kasım 2018 Çarşamba / 14:09

Turgay Karakuş: "SOSİAD Adına Güncel Değerlendirmeler ve Çalışmalarımız"

Bir toplulukta bütün mesleklerin en iyi şekilde icrası iyi bir eğitimden geçer. Bu bakış açısı ile sanayi sektörüne baktığımızda, iyi eğitimin sonucun...
4 Ekim 2018 Perşembe / 09:43

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.