E-DERGİ
Tesisat 265.Sayı

 


E-Dergi Oku 

ÇUKUROVA ISI
NIBE TÜRKİYE
ALARKO CARRIER
WILO
NORM TEKNİK
ALDAĞ
VAILLANT
FORM GROUP
TERMOTEKNİK
DANFOSS TÜRKİYE

25. YILINDA İSKİD

25. YILINDA İSKİD

8 Mart 2017 Çarşamba / 09:53 | GÜNCEL

İklimlendirme, havalandırma ve soğutma sektörünün güçlü derneği İSKİD 25. kuruluş yılına ulaştı. Bu önemli yılda, yeni seçilen 13. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına başladı. Ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın zor bir döneminde İSKİD, sektörümüzün gelişimi için yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini arttırarak devam ettirmektedir. Tüm üyelerinin geniş katılımıyla yıllardır süren komisyonların çalışmaları, hem güncel konularda hem de geleceğe hazırlanmamızı sağlayacak konularda devam edecektir.


Akıllı ürün ve sistem teknolojilerinin son yıllardaki logaritmik gelişimi sektörümüze büyük ivme kazandırmış ve tüm paydaşların bir arada çalışmasını zorunlu hale getirmiştir.
Türkiye İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Sektörünün güncel olan ve geleceğe dair konularda İSKİD’in çalışmalarını ana başlıklarıyla ele aldığımızda;


1. Sağlık Yapılarında İklimlendirme: Kampüs şeklinde büyük ölçekte yapılmakta ve bir kısmı tamamlanmakta olan şehir hastaneleri yatırımları sağlık alanında büyük değişime neden olacaktır. Öncelikli olarak hastanelerdeki iklimlendirme sistemlerinin ülkemizde nasıl bir standarda sahip olması gerektiği konusunda tüm sektör bileşenlerinin katılımıyla oluşturulan SAYİK komisyonu Alman, Amerikan, İngiliz standartlarını inceleyip yorumlamıştır. Tasarım, donanım, uygulama konularında ayrı ayrı yürütülen çalışmaların alt yapısı tamamlanmış bir araya getirilerek bir yayına dönüştürülmesi sürecine girilmiştir. Bu çalışmalar, hijyen konusu genişletilerek devam ettirilecektir.

2. Klima kavramı, sektörümüzün halk arasında en çok bilinen yüzüdür. Ancak, iklimlendirme dediğimiz kavram sadece ortamın sıcaklığının konfor şartlarına getirilmesi değildir. Aynı zamanda, nem oranı, ortamdaki gaz ve toz kirliliği ve hava değişimi de çok önemlidir. Otel, Alışveriş merkezi, hastane vb. işlevsel yapılar tasarım sürecinde tüm yönleriyle iklimlendirme şartlarına uygun halde projelendirilmektedir. Konutlar, özellikle devlet okulları ve küçük ölçekli ofis binalarındaysa ısıtma ve soğutmanın dışında havalandırma genellikle dikkate alınmamaktadır.
Ev, ofis, okul gibi yerlerde yaşantımızın büyük bir kısmını geçirdiğimizi dikkate aldığımızda bahsi geçen binaların da sürekli olarak, ısı geri kazanımlı ve ihtiyaca göre değişken bir şekilde havalandırılması sağlanmalıdır. İSKİD olarak havalandırma konusunun önemini vurgulayıcı çalışmalar yürüteceğiz.

3. Binalarda mekanik tesisatın toplam yatırım içerisindeki payı 20-30 yıl öncesine göre artmıştır. Mimari, elektrik, mekanik projelerin ortak bir platformda bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Dünyada da yeni yeni gelişmekte olan bu sistemin adı kısaca BIM (Building Information Modelling – Bina Bilgi Modellemesi) dir. BIM sistemine sektörümüzü hazır hale getirebilmek için, İSKİD organizasyonu ile sektörel bir çalışma grubu oluşturulmuştur. İSKİD, TTMD, MTMD temsilcileri ve BIM profesyonellerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubu BIM konusunda sektörün yol haritasını hazırlamaktadır. İSKİD tarafından yürütülmekte olan ikinci URGE projesinin içerisinde de BIM konusu önemli bir yer tutmakta ve katılımcı firmalar bu konuda eğitimler alarak geleceğe hazırlanmaktadır.

4. Sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için, Üniversitelerle başlatılan işbirliği sonucunda oluşturulan iklimlendirme programları olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Üretimde doğrudan çalışacak iş gücü için de çalışmalarını sürdüren İSKİD, teknik liselerde pilot uygulamalara SOSİAD ile birlikte başlamaktadır. ISKAV’ın başlatmayı planladığı İSMEK iklimlendirme okulu projesinde de İSKİD, ISKAV ile birlikte çalışma kararı almıştır. Tüm bu faaliyetler, sektörün geleceğe yönelik nitelikli iş gücünün planlanmasına yöneliktir.

5. İSKİD’ in yurtdışı faaliyetleri uzun yıllardır güçlü ilişkilerin oluşmasını sağlamış ve sektörümüzün yurtdışındaki bilinen yüzü olmuştur. Avrupa’da EUROVENT, Rusya’da APIC ve ABOK, Hindistan’da ISHRIA ve AIACRA, Çin’de CAR dernekleriyle gelişen sıcak ilişkiler bu coğrafyalarda ticari ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olmaya devam edecektir. Bahsi geçen ülkelerde düzenli katıldığımız fuarların yanı sıra Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, İran, Endonezya gibi yeni pazar arayışlarında da üyelerimize katıldığımız fuarların raporlarını aktarıyoruz.

Uzun yıllardır sürdürülmekte olan sektör istatiklerinin hazırlanması güven içerisinde yürütülmekte ve önemli bir referans olmaya devam etmektedir.
Üniversite - Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılması gerekmektedir. Bu konudaki çalışmaları elle tutulur hale getirmek için ilgililer bir çalıştayda bir araya getirilecektir.

Yukarıda bahsettiğim konular İSKİD’in yürüttüğü çalışmaların bir kısmını oluşturmaktadır. Pek çok başarılı çalışma, komisyonlarımızın ve özverili dernek profesyonellerimizin desteği ile yapılmakta ve yenileri projelendirilmektedir.


Bütün bu anlattıklarım, aslında bir sektör ya da dernek fetişizmi yapmak için değildir. Ülkemizin, 1923 yılından beri oluşturduğu nice değerli kurum ve kuruluşu gibi İSKİD ve diğer sektör derneklerimiz de çok da uzun olmayan geçmişlerine rağmen son derece başarılı organizasyonlar kurmuşlar ve başarılı çalışmalar yürütmüşlerdir. Büyük güçlüklerle meydana getirilmiş tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve sivil toplum örgütlerine sahip çıkmanın, onları koruyup, yaşatmanın ve geleceğe taşımanın önemini her geçen gün daha iyi anlamaktayız. Örgütlü olmanın gücünü hem sektörümüzün hem de ülkemizin refahını arttırmak için kullanacağız.


Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün en yüce değerler olduğu barış dolu günlerde umutla çalışmak dileğiyle