E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sempozyum Ve Seminer Hazırlıkları Sürüyor

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sempozyum Ve Seminer Hazırlıkları Sürüyor

5 Eylül 2014 Cuma | GÜNCEL
771 kez okundu

Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinler ile temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılmasını amaçlayan 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Bu amaç doğrultusunda geçmiş yıllardaki gibi 12. kongrede de çeşitli “Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları” yaşama geçirilecek.

 

Platformların İçerikleri İçin Çalışmalar Sürüyor

Bu platformları bilimsel araştırma oturumları, teknolojik araştırma oturumları, sempozyumlar, seminerler, kurslar, paneller, forumlar,  özel amaçlı toplantılar olarak belirleyen Yürütme Kurulu, içeriği oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen kongrelerde olduğu gibi sempozyum, seminer, kurs, panel, forum ve özel amaçlı toplantıların hazırlık çalışmaları devam ediyor.

 

Teskon çatısı altında gerçekleşecek sempozyumların konuları ve yöneticilerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.  Sempozyumların duyurusu amacıyla broşürler hazırlandı ve konu ile ilgili adreslere e-posta yoluyla gönderildi. Kongre kapsamında şu ana kadar sempozyum konuları, “Bina Fiziği Sempozyumu”, “Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu”, “Isıl Konfor Sempozyumu”, “İç Hava Kalitesi Sempozyumu”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu”, “Soğutma Teknolojileri Sempozyumu”, “Termodinamik Sempozyumu” olarak belirlendi. Bu sempozyumlarda bildiri sunmak isteyen yazarlar http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden bildiri özetlerini sempozyum yöneticileri ve kongre sekretaryasına ulaştırabilirler.

SEMPOZYUMLAR

BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: Mustafa Emre İlal

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

e-posta: emreilal@iyte.edu.tr

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: Hasan Heperkan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi
e-posta:
heperkan@yildiz.edu.tr

 

ISIL KONFOR SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: Abdulvahap Yiğit
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
e-posta:
avahap61@gmail.com

 

İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: Sait C. Sofuoğlu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü
e-posta:
cemilsofuoglu@iyte.edu.tr

SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi: A. Alper Özalp
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
e-posta:
aozalp@uludag.edu.tr

SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticileri: Ali Güngör, Y. Onur Devres

Ali Güngör

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

e-posta: ali.gungor@ege.edu.tr

  

Y. Onur Devres

Devres Danışmanlık Ltd. Şti.

e-posta: onur@devres.net

 

TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU

Sempozyum Yöneticisi:  Ahmet Can
İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
e-posta:
ahmetcan1952@gmail.com

 

SEMİNERLER

JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ

Seminer Yöneticisi: Umran Serpen

İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

 

İÇ ÇEVRE KALİTESİ SEMİNERLERİ (İç Çevre Kalitesi Seminerleri 5 alt başlığı kapsamaktadır)

·         Okullarda İç Çevre Kalitesi

·         Toplumsal Alanlarda İç Çevre Kalitesi

·         Endüstriyel Tesislerde ve Mekanik Tesisat Merkezlerinde İç Çevre Şartları

·         Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Teknolojisi

·         Yeraltı Maden Ocaklarında ve Tünellerde İç Hava Kalitesi ve Havalandırma Semineri

Seminerler Ana Başlık Yöneticileri:

Macit Toksoy/Eneko A.Ş.

İbrahim Atmaca/Akdeniz Üniversitesi

 

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

12 Ekim 2014 Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

2 Kasım 2014  Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi

2 Ocak 2015   Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

2 Şubat 2015  Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

Bildiri gönderimleri ve takibi http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapılmaktadır.


 


İlginizi çekebilir...

Teskon 2019 İzmir'de Sektörü Buluşturuyor

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'...
5 Nisan 2019 Cuma

Türkiye'nin Partner Olduğu MCE 2020'nin Çalışmaları Başladı

Milano'da 17-20 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan ve yepyeni yenilikleriyle zenginleşen iklimlendirme sektörünün en önemli fuarlarından MCE - ...
14 Kasım 2018 Çarşamba

Chillventa 2018 Katılımcıları Fuardan Memnun Ayrıldılar

İklimlendirme sektörünün önemli fuar organizasyonlarından biri olan Uluslararası Soğutma, Klima, Havalandırma ve Isı Pompaları Fuarı Chillventa, Alman...
7 Kasım 2018 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.