Tesisat Dergisi 299. Sayı (Kasım 2020)

tesisat.com.tr 18 Tesisat / Kasım 2020 KONUK YAZAR Ozan Atasoy İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı TÜRKİYE’NİN 2020 YILI İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN SEKİZ AYLIK COVİD-19 KARNESİ D SÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tara- fından Pandemi olarak kabul edilen Covid-19, birçok sektörü olduğu gibi faaliyet içerisinde olduğu- muz iklimlendirme ve havalandırma sektörünü de etkiledi ve önümüzdeki süreçte de etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye klima pazarı, üretim kapasitesi ile birlikte hem nicelik hem de nitelik yönünden hızlı bir gelişim gösteriyor. Özellikle split klima, filtre üreticileri, eşanjör ve soğutma ekipmanları üreticileri üretimlerini ve cirolarını içinde bulunduğumuz süreçte arttırmaya başlıyorlar. 2020 yılı içinde klima satışlarında önemli bir büyüme gözlendiğini söyleyebiliriz. İSKİD olarak pandeminin başlangı- cından itibaren Covid-19 salgınının Tür- kiye'deki iklimlendirme sektörüne etki- lerini yaptığımız anketler ile ölçmeye çalıştık. Nisan ve Mayıs aylarındaki kapanma nedeniyle, HVAC üreticileri- nin cirolarında neredeyse %40 ora- nında düşüşler yaşandı. Ancak anketi- mize katılan firmalarımızın %95'inin bu süreçte personel sayısında azaltmaya gitmemeleri, sektörümüz açısından mutluluk verici bir veriydi. 2019 yılına dağıtım kanalları dolu olarak giren ve bundan ötürü düşük performanslı bir sezon geçiren iklimlen- dirme sektörü 2020 yılına büyük bek- lentilerle girdi. Ancak ilk çeyrek dönem- den itibaren global pazarda etkili olan pandemi, üretimde ve Uzakdoğu orjinli ithal ürün planlamasında ciddi şekilde revizelere yol açtı. Nisan ve Mayıs aylarında birçok şehirde sokağa çıkma yasaklarının uygulanması, insanların kendilerini evlerine kapatması klasik ticareti ciddi şekilde düşürdü. Son derece dinamik bir yapıya sahip olan Türkiye İklimlen- dirme Sektörü, hızla elektronik tica- rete yöneldi. Sektör, Covid-19 koşulları altında çok hızlı bir şekilde iş güven- liğini ön plana alarak (Maske, Fiziksel Mesafe, Hijyen) üretim yeteneğine hızlı bir şekilde kavuştu ve adeta bir üretim üssü konumuna geçti. Hastane ve AVM gibi büyük hacimli binalarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının Covid-19 koşullarına adapte edilmesi, filtre yenilemeleri, bakımlar, çerçevesinde yaz dönemi İSKİD Üye- leri için oldukça hızlı ve hareketli geçti. Yine yaz aylarının meteorolojik olarak sıcak geçmesi, perakende pazarını büyütmüş, evlerinden işlerini yöneten beyaz yakalı çalışanların ev-ofis kon- foru çerçevesinde klima cihazı satın almak istemesi pazarı hızlı bir şekilde büyütmüştür. İstatistik sonuçlarına göre, en büyük pazar olan ev tipi klima ve değiş- ken debili klima sistemleri (VRF / VRV / VRS) pazar büyüklüğü, önceki yıla göre %10’a yakın bir oranda artış gösterdi. Bu verilerin özellikle pandemi döneminde ticaretin ve kamu yatırımlarının dur- duğu halde gerçekleşmesi sektörümüz açısından gayet olumlu olarak yorum- lanabilir. Dağıtım kanalları stoklarının

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=