Tesisat Dergisi 298. Sayı (Ekim 2020)

analizi yapmadık ve problemin kök sebebini bulmadık. O nedenle problemi tanımlarken kök sebep içeren cümleler kullanmamamız gerekiyor. Yukarıda bahsettiğim sebeplerden dolayı ve firmayı yor- maması adına, Kobilerde bu aşamanın da ekibin yapacağı beyin fırtınası sonrası belirleyeceği bir problem cümlesi ile anlatılmalıdır. Böylece 5N1K formunu da hazırlamamıza gerek olmayacaktır. Hedef Belirlenmesi Hedeflerin öncelikle gerçekçi ve ulaşılabilir olması yararlı olacaktır. Onca harcanan zaman ve çaba sonucunda veri- len hedeflere ulaşılamaması bütün ekibin motivasyonunu düşürecektir. O nedenle hedeflerin tutarlı olması önemlidir. Ekibin Oluşturulması Kök neden analizinin etkin yapılabilmesi ve çözüm yol- larının daha rahat bulunabilmesi için ekipte farklı uzman- lık alanlarından personellerin bulunması yararlı olacaktır. Kobetsu Kaizenler için ekip sayısının 3 ile 8 kişi arasında olması iyi olacaktır. Kobetsu Kaizen’in ne olduğuna yazımın sonunda değineceğim. Proje Planı Bu aşamaya kadar olan bölümde problemimizi belirledik, tanımladık ve ekibimizi oluşturduk. Sonraki adım proje planı yapmaktır. Proje planını basit bir Gantt şeması ile yapabiliriz. Yapılacak uygulama, termin tarihi, uygulamanın sorumlusu, uygulamanın gerçekleştiği tarih ve maliyet başlıklarını içer- mesi yeterli olacaktır. Plan aşamasında belirlenecek maliyet- ler tahmini olabilmektedir. Çözümlerin uygulanması aşama- sında belirteceğim üzere, çözümleri uyguladıkça katlanılan güncel maliyetler bu listede güncellenmelidir. Kök Neden Analizi Birçok kişi de katılacaktır ki Kaizen sisteminin en önemli kısımlarından biri kök neden analizidir. Problemlerin gerçek sebeplerini ne kadar iyi belirlerseniz, aldığınız çözümler de o kadar kalıcı olur. Bu da firmanıza vakit ve nakit olarak geri döner. Kök neden analizi yapılırken balık kılçığı ve 5 neden analizi metotlarından yararlanabilirsiniz. Bu 2 yöntem, sana- yide en çok kullanılan, uygulaması kolay ve en etkili yöntem- lerdendir. Bu aşamada da asgari olarak yapılması gereken uygulama; en azından balık kılçığı metodu ile kök sebeplerin belirlenmesi ve çözümlerin sıralanmasıdır. Çözümlerin Uygulanması Bu aşamada, kök neden analizi sonrası ekibin beyin fırtınası yaparak belirlediği çözümlerin uygulaması yapılır. Çözümler uygulandıkça proje planındaki tahmini maliyet- ler güncellenmelidir veya proje planına maliyetler en son yazılmalıdır. Sonuçların Kontrolü Kök sebeplerimizi belirledik, çözümlerimizi uyguladık ve bazı sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar maddi olmak zorunda değildir. İyileştirmelerimizi kalitemizi arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizi arttırmak, sistemlerimizi düzeltmek gibi birçok konuda yapabilmemiz mümkündür. Önemli olan nokta, bu getirileri kayıt altına almak ve raporlayabilmektir. Çünkü bazı iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını aylar belki yıllar sonra elde etmemiz olasıdır. Çalışmaların sonunda koyduğumuz hedef ile elde ettiğimiz sonucun kıyaslaması yapılmalıdır ve iyileştirme seviyesi raporlanmalıdır. Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma Bu iki konuyu tek maddede toplayabiliriz. Standartlaş- tırma; yapılan iyileştirme çalışmalarını, talimat, iş tanımı vb. dokümanlara ekleyerek veya yeni dokümanlar hazırlayarak sürekli uygulanabilir kılmaktır. Yaygınlaştırma ise; yapılan iyileştirmelerin başka uygulanabilir alanlara entegre edil- mesidir diyebiliriz. Standartlaştırma aşaması sayesinde yapılan iyileştirme- lerin bir süre sonra etkisini yitirmesi ve iyileştirme öncesi duruma dönülmesi riski ortadan kalkacaktır. Böylece kalite korunmuş ve tekrar yaşanabilecek maliyet artışlarının önüne geçilmiş olunacaktır. Yapılan iyileştirmelerin diğer benzer alanlara entegre edilmesi yani yaygınlaştırılması sayesinde ekstra efor harcamadan yapılan iyileştirmenin etkisi arttırı- labilir. Bu da firmaya daha çok noktada kalite artışı ve maddi kazanç sağlar. Ekibin ödüllendirilmesi Kaizen sisteminin firmaya daha kolay bir şekilde entegre edilebilmesi, bütün çalışanların sistemin içine çekilebilmesi, çalışanlardan iyileştirme önerilerinin sürekli gelmesi gibi önemli noktaları elde etmek için ödüllendirme sistemi oluş- turmanız gerekmektedir. Ödüller çok büyük rakamlar olmak zorunda değildir. Ufak hediyeler, Kaizenlerin sergilenmesi ve ekibin yönetim tarafından tebrik edilmesi, ekibin yemeğe çıkartılması gibi motive edici ödüller de olabilir. Bazı firmalar yapılan iyileştirmelerin firmaya kazandırdığı miktar üzerin- den bir oran belirleyerek ödüllendirme yapmaktadır. Tüm çalışanlardan gelecek iyileştirme fikirlerini almak için öneri sistemi kurmayı ve öneri toplama kutularınızı firmanızın çeşitli yerlerine asmayı unutmamanızı tavsiye ederim. T esisat / Ekim 2020 73 tesisat.com.tr

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=