Tesisat Dergisi 298. Sayı (Ekim 2020)

tesisat.com.tr 18 Tesisat / Ekim 2020 KONUK YAZAR Mehmet Şanal İSİB Yönetim Kurulu Başkanı İKİNCİ BİR DALGA YAŞANMAMASI DURUMUNDA GÖSTERGELERİN YUKARI HAREKETİNİN SÜRECEĞİ GÖRÜLÜYOR P andemi hayatımızı değiştiri- yor ve dönüştürüyor. Ticaretin değişmesinin ötesinde iş haya- tına bakış açımız, dünyaya bakış açı- mız ve en önemlisi geleceğimize bakış açımız değişiyor. Bu değişim pek çok alanda hızlı bir şekilde ilerlerken iklim- lendirme sektörünü de dönüştürüyor ve işin yüklemi haline getiriyor. Taze hava, temiz hava, filtrelendi- rilmiş hava, doğayı ve insanı koruyan cihazlar ve birçok havaya yönelik kav- ram, pandemi ile beraber iklimlendirme sektörünün dünya için ne kadar kritik bir görev üstlendiğini gösteriyor. Türk İklimlendirme Sektörü de bu görev bilinciyle her geçen gün ihra- catını artıran, sadece ihracatını artır- makla kalmayıp ithalatını da azaltarak dış ticaret fazlası vermeyi amaçlayan kuvvetli ve yapılanmasını tamamlamış Türkiye’nin 11. büyük sektörü. 2019 yılında 4,7 milyar Amerikan doları büyüklüğe ulaşan sektörde ihra- catçısının kilogram (kg) başına katma değeri 4.4 Amerikan doları olarak ger- çekleşti. 2020 yılı Ağustos sonu itiba- riyle ise sektörün ihracatı yaklaşık 2,77 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Pandemi ile birlikte tüm dünyada yaşa- nan yüksek daralmanın artık etkisini yitirmeye başladığı görülürken ikinci bir dalga yaşanmaması durumunda gös- tergelerin yukarı hareketini sürdüreceği öngörülüyor. 2020 yılında bir önceki yılın ilk iki ayına göre %7,8 artış ile başarılı bir baş- langıç yapmıştık. Pandemi sonrası Mart ayından sonra her sektörde olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de ihraca- tımızda düşmeler oldu. Ağustos ve Eylül ayında ise sektör ihracatımız aylık veriler bazında yeniden bir önceki yılın rakamlarına göre artmaya başladı. Eylül istatistiklerine göre Türkiye genel ihra- catı %11,5 azalırken iklimlendirme sektör ihracatı %5,3 oranında azalmıştır. Son iki aylık ihracatımızdaki artışı sürdü- rebilirsek bu yıl sonunda ihracatımızı 2019 rakamlarına ulaştırabiliriz. 2020 yılını sektör ihracatında küçülmeden tamamlamayı hedefliyoruz. İhracatın ithalatı karşıladığı bir sek- tör olarak ülkesinin kalkınmasına katkı sağlayan Türk İklimlendirme sektörü- nün hedefi ise şu anda 504,7 milyar dolar büyüklüğündeki global iklimlen- dirme pazarından yaklaşık yüzde 1 pay alan ülkemizin pazar payını yüzde 1.5’e ulaştırmak. 175 ülkeye ihracat yapan Türkiye İklimlendirme Sektörü, küresel değer zincirine entegre olarak daha fazla katma değer üreten bir model ile yoluna devam ediyor. Tüm bu geliş- meler ve Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde sektör, Avrupa’nın üretim üssü konumuna geldi. Özellikle son yıllarda yabancı sermaye yatırımları hızla arttı. Türkiye, split klimadaki üre- tim kapasitesi ile Avrupa pazar lideri, radyatör ve havlupanda ise dünya lideri konumuna ulaştı. Soğutma, tesi- sat, yalıtım ve havalandırma gibi diğer ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=