Tesisat Dergisi 296. Sayı (Ağustos 2020)

tesisat.com.tr 14 Tesisat / Ağustos 2020 KONUK YAZAR Güray Korun Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı VİRÜSLE MÜCADELEDE SEKTÖRÜMÜZ BÜYÜK SORUMLULUK ALIYOR T üm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemi süreciyle mücadele kurum, kuruluş ve bireyler tarafından topyekûn sürdürü- lüyor. Ne yazık ki yaşamın her alanında olumsuz etkileri çok büyük oluyor. Sos- yal yaşamda görülen etkilerin yanı sıra en büyük etkiyi ekonomide görüyoruz ve bu şekilde devam ederse açılan yara- ların büyümesi bekleniyor. İSİB’in 3 Temmuz 2020 İklim- lendirme Sektörü İhracat Rakamları Raporu sektörümüz ve sektör iştigal konularıyla ilgili çok değerli bir ana- liz sunuyor. Geçen seneye göre ülke genelinde ihracatımız %15 düşerken, iklimlendirme sektörümüzde bu oran %8,5 düşüş olarak gerçekleşmiştir. İlk 6 ay sonunda 2 milyar doları geçen ihracatımız olmuştur. Bu raporda dikkat çeken bir husus ise hava temizleyici cihazlar-filtreler ve aksam parçalarının ihracatının geçen seneye göre %18,8 artması olmuştur. İç ortam havasının iyileştirilmesi, taze havanın önemi, bak- terilerin, virüslerin ve zararlı maddelerin filtrelenmesi; UV-C lambaların, hepa filtrelerin kullanımının ön plana çıkma- sıyla, hava temizleyici cihazlar, filtreler ve aksamları, pandemi sürecinin des- teklediği bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm odağın virüs yayılımını engel- lemek için yapılacaklar ve alınması gereken önlemler olduğu şu günlerde, sektörümüzü çok yakından ilgilendiren hava yolu ile bulaş konusu da bizim en öncelikli konularımızdan. Hava yolu bulaş risklerini azaltmanın yine en etkili yöntemleri, doğru tasarlan- mış, doğru kullanım kurallarına uyul- muş, doğru çalıştırılan iklimlendirme sistem ve ekipmanlarından geçmek- tedir. Virüslerin partiküllerle yayıldığı, havada hareketini partiküller üzerinden yaptığı düşünülürse, ortamlarda par- tikül azaltmaya yönelik yapılacak her uygulama bu bulaş riskini azaltacaktır. Gerek havalandırma koşulları gerekse havanın filtreleme uygulamaları bu yüzden önem kazanmaktadır. Virüsle mücadelede bu yüzden sektörümüz büyük sorumluluk almaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle sektör der- nek, kurum ve kuruluşları bu konularda iyi niyetle birçok çalışma gerçekleştir- miş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. ESSİAD olarak pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Özellikle iklimlendirme sis- temleri ile ilgili bir takım yanlış bilgi- lendirme ve uygulamaların önüne geç- mek için sektör paydaşlarımız ile koor- dinasyon sağlamaya özen gösteriyor, sektör kurum ve kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde çalışması gerekti- ğini önemsiyoruz. Bu yüzden, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=