Tesisat Dergisi 293. Sayı (Mayıs 2020)

16 Tesisat / Mayıs 2020 tesisat.com.tr GÜNCEL YORUM Muhittin Tekman Makina Mühendisi - MBA B2B Medya Yayın Danışmanı KLIMA VE SOĞUTMA ÜRÜNLERININ 2019 YILI ENVANTERI VE SEKTÖRÜN ORANSAL DURUM SAPTAMASI şim olduğunu öncelikle miktarsal olarak öğrenmiştik. Böylece açıklanan miktarla- rın nasıl gelişim gösterdiğini somut ola- rak belirtebiliyorduk. Şimdi ise sadece oranlar üzerinden bazı değerlendirmeler yapabileceğiz. 2019 yılı için yapılarak açıklanan bu çalışmada özellikle konutlarda kullanı- lan klimalarla değişken debili klimaların satışlarında %30 oranında düşüş oldu- ğunu öğrendik. Bunun nedeninin 2018 yılındaki kur artışları olduğu belirtilmiş olsa bile iç talebin bu kadar çok etkilen- miş olması sektörümüzün geçmiş yıllarda yaşamakta olduğu çok olumlu gelişme- lerin duraksamaya uğradığını gösteriyor. Bu duraksamada inşaat sektörümüzdeki daralmanın da etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca bu kur artışı yurt dışından getirilen ürünleri de olumsuz etkilerken, yurt içinde üretilen örneğin çatı tipi paket klimaların satışlarını artırmış ve ülkemiz iklimlendirme sektörü için bir nefes alma olanağı vermiş gibi görünüyor. Hatta bu ürünlerin yurt dışı satışlarında da artışlar olduğu görülmüş. Açıklanan bilgiye göre çatı tipi paket klimaların yurt içinde veya yurt dışında üretilmiş olanlarının toplam satış miktarında %20’lik artış yaşanmış. Klima santrali ürünlerinde ise yine geçtiğimiz yılda yaşanmış olan üretim artışının bu yıl da gerçekleştiği ve hem üretim hem de yurt dışı satışlarına yan- sıyarak toplamdaki satış miktarını %35 Ü lkemizde ve tüm dünya ülke- lerinde Corona Virüsü Covid- 19 nedeniyle yaşanmakta olan büyük kriz günlerinde, tesisat sektörü- müzün en önemli istatistik verilerinden biri olan İSKİD yıllık klima ve soğutma ürünlerinin 2019 yılı envanteri hakkında genel bir açıklama yapıldı. Her yılın bu aylarında yapılan bu açıklamayla öğrendiğimiz tüm klima ve soğutma ürünleriyle ilgili yurt içi üretim ve yurt içi satışların yanı sıra yurt dışı alım ve yurt dışı satım miktarları hakkın- daki ayrıntılı bilgiler ise bu yıl ilk olarak yayınlanmadı. İklimlendirme konusunda yurt içinde üretilerek veya yurt dışından getirilerek satışı yapılan ürünlerin miktar- sal olarak nasıl bir değişim gösterdiğini öğrendiğimiz bu İSKİD verileri hem yurt içi hem de yurt dışı sektör çalışanları için çok değerli yol göstericisi oluyordu. Ancak yapılan basın açıklamasında belirtilen bilgiler üzerinden sadece genel bir değerlendirme yapabiliyoruz. Örne- ğin geçtiğimiz yıl satılan klima santralle- rinin 2017 yılındaki 7.738 adetlik iç satış miktarının 2018 yılında 9.829 adete çıka- rak %27 oranında artış gösterdiğini ama soğutma gruplarının ise 2017 yılında 2.111 adetlik satışının 1.534 adete azalarak yine %27 oranında düşüş gösterdiğini, split klima, çatı tipi paket klima, fan-coil ve ısı değiştirici bataryalarda ise yine mik- tarsal bilgilerle çok az oranlarda deği- oranında artırdığı, buna koşut olarak da yurt dışından satın alınan klima santralle- rinin miktarını da %35 oranında azalttığı görülmüş. Çatı tipi paket klimaların ve klima santrallerinin yurt içi satış miktarlarının yurt dışından getirilen bu ürün grupla- rına karşın artmış olmasının en önemli nedeni ülkemizdeki üretimin tüm dünya standartlarına uygun kalite ve teknolojik üst düzeyde yapılıyor olması. Dolayısıyla bu ürünler için gerekli olan tüm sertifi- kasyona da sahip olmaları öncelikle yurt dışında satış olanaklarımızı geliştirir- ken yurt içinde de satış artışına neden olmakta. İklimlendirme sektörünün diğer önemli bir ürünü olan fan-coil cihazla- rının yurt içi üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlarında da %20’lik bir düşüş yaşan- dığı belirtiliyor. Bu düşüşün nedeni olarak Türkiye’deki kamu yatırımlarının azalması olduğu açıklanırken, hepimizin bildiği ülkemiz inşaat sektöründe özellikle son bir yıldır yaşanan büyük krizin etkileri olduğu da bir gerçek. Yaşamakta olduğumuz Corona Virüsü krizinin de etkisiyle çok daha büyük bir krize girebileceğimiz önü- müzdeki günlerde tüm sektörlerin ama özellikle inşaat sektörünün ve dolayısıyla tesisat ve iklimlendirme sektörünün çok fazla etkileneceğini söylemek kâhinlik olmayacaktır. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=