Tesisat Dergisi 265.Sayı (Ocak 2018)

80 Tesisat / Ocak 2018 tesisat.com.tr MAKALE Burhan YORUK, Ahmet ARISOY İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi ÖZET S oğutma ağırlıklı bir iklim düşünüldüğünde, dış duvar- ların yazın buharlaşmayla soğutulması, bina dış kabuğundan kaynaklanan soğutma enerjisi ihtiyacını azaltmada çok değerli bir imkân olabilir. Literatürde bu pren- sibe dayanan bazı çözümler bulunmaktadır, ancak böyle bir buharlaşmalı tabakanın dış duvar iç yüzeylerine uygulanması yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu makalede bu aşamada sadece bu fikir değerlendirilmiştir. Bu amaçla bir vaka incelemesi (case study) yapılmıştır. Binanın dış duvarlarının iç yüzeylerini soğutmak dış duvarlardan olan ısı kazançlarını azaltmaktadır. Daha da önemlisi yaz koşullarında duvar sıcaklıklarını düşüre- rek iç ısıl konfor koşullarını iyileştirmektedir. Model sonuçları Akdeniz ikliminde bu uygulama duvarların dıştan ısıl yalı- tımına göre çok daha başarılıdır. Tasarım parametrelerine bağlı olarak dış duvarlardan olan pik ısı kazancı bu tabaka tarafından ilave bir yalıtım tabakasına gerek duyulmaksızın alınabilmektedir. Hatta bazı uygun koşullarda, duvardan olan ısı kazancının karşılanması yanında iç ortamda ilave bir soğutma da yapılabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Bina, Buharlaştırmalı Duvar Soğutması, Akdeniz İklimi GİRİŞ Enerji verimliliği ile ilgili önlemlerin ve paketlerin belir- lenmesi sıcaklık ve nemin her ikisinin birden göz önüne alın- dığı iklim koşullarıyla çok sıkı ilişkilidir. Bu nedenle sıcak ve kuru iklimler söz konusu olduğunda özel çözümler üretmek gerekmektedir. Başka bir iklim için geçerli olan çözümler burada yetersiz kalabilir, uygun olmayabilir. Akdeniz iklimi düşünüldüğünde baskın karakteri soğutma ağırlıklı olması ve gece gündüz gün boyu değişen dinamik dış hava koşulları bulunmasıdır. Dış duvarların davranışı binaların ısı kayıp ve kazançla- rında önemli bir rol oynar. Duvarların ısıl yalıtımı soğuk ve ılıman iklimlerde ısı kayıplarının azaltılması yönünde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ancak ısıl yalıtımın kalınlığının artırılması, sıcaklığın gün boyu dinamik olarak değiştiği sıcak iklimlerde ısı kazançlarının azaltılması yönünde ters bir etki yapar [1]. Böyle iklimlerde soğutma enerjisi ihtiyacını azalt- mak için yalıtımı artırmak yerine dış duvarlara buharlaşmalı bir tabaka uygulamak daha iyi sonuç vermektedir. Bu makalede Akdeniz ikliminde soğutma enerjisi ihti- yacını azaltmak için binaların dış duvarlarının iç yüzeylerine uygulanan bir buharlaşmalı tabaka dizaynı ve bunun değer- lendirilmesi anlatılmıştır. Bu önerilen tabaka yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu bir vaka incelemesi (case study) çalışmasıdır. Akdeniz bölgesinde bir bina ele alınmıştır. Bu binada klima sistemi iç sıcaklıkları istenilen bir sıcaklıkta sabit tutmaktadır. Amaç enerji tasarrufu için soğutma enerjisi ihtiyacını (ısı kazancını) azaltmaktır. Teklif edilen ısı yutan tabaka, esas olarak aralarında boş- SICAK İKLİMLERDE BUHARLAŞMAYLA SOĞUTULAN DUVARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=